(FOTO) Vřed Hrabové opět zabíjel

Upozorňuji, že následující článek, respektive především v něm uveřejněné fotky, není vhodný pro děti a mladistvé! Jak titulek napovídá, v odvodňovacím kanále nalezla smrt další srna a toto je zachyceno i na fotografiích.

Stalo se tak minulý týden…

Právě minulý týden se strhla i diskuze, kdy se spolek Zelená Hrabová dotázal úřadu, zdali se ještě na něco čeká, nebo jestli by již mohli členové spolku a další dobrovolníci udělat okolo kanálu dřevěný plot, který nestihli kvůli klimatickým podmínkám zrealizovat na konci roku 2019. Do spolku se pro mě zcela nepochopitelně pustil náš “úřad”, že musí spolek vyúčtovat dotaci… Jenže spolek dostal dar, nikoliv dotaci a kromě nouzového stavu se čeká/čekalo i na další rozhodnutí v této záležitosti – jednání s OKD.

Další smrt v odvodňovacím kanále

Další smrt v odvodňovacím kanále

Jana Václavíková ze spolku Zelená Hrabová napsala, že jsou připraveni dar samozřejmě vrátit, pokud se oplocení nebude realizovat a po “vystoupení” tajemníka úřadu již ztratil spolek chuť plot “za úřad” i realizovat:

Darovací smlouva

Darovací smlouva

Stanovisko Vladimíra Slavíka

Na obranu spolku, respektive proti slovům tajemníka, vystoupil i Vladimír Slavík s následujícím tvrzením:

V květnu 2018 bylo vydáno Závazné stanovisko EIA v záležitosti Pilíků. Řešil se  v něm i tento kanál. Naše státní správa (Ing. Faicová) dodnes neupozornila OKD, že neplní  povinnosti, uložené v tomto dokumentu.

Stavební úřad v Hrabové má povinnost kontrolovat dodržování všech ustanovení stavebního zákona na území obce. V případě  sedimentačního kanálu je evidentně dlouhodobě porušován § 125 stavebního zákona. Náš stavební úřad zde nesplnil svou zákonnou povinnost. Nikdy neupozornil OKD na nedostatečné zajištění kanálu.

Stanovisko úřadu

Úřad jsem včera požádal o stanovisko a nutno říct, že to vyšlo až na druhý pokus, teprve až jsem požádal paní Faicovou napřímo:

Stavební úřad může nařídit vlastníku stavby nezbytné úpravy stavby, jenže tomu kanálu nic není. V minulosti, na popud městského obvodu, OKD provedlo oplocení podél jižní strany kanálu, protože se předpokládalo, že tam srny skáčou ze zalesněného svahu.

Zatím nikdo z aktivistů nenavrhl technické řešení, které by skutečně pádu zvěře do kanálu zamezilo. Jediný návrh, aby se kanál zasypal, je nereálný, protože kanál slouží k odvodu průsakových vod.
V pátek bude jednání se zástupcem OKD, se kterým projednáme možnost vyčištění kanálu od bahna a větví. Ale to těm srnám asi moc nepomůže.

Velká naděje je vkládána do rukou Jiřího Skalského, který aktivně komunikuje s odbornicí na rekultivace OKD paní Theodosisovou. Na přání Klubu přátel Pilíků ji přeposlal i níže uvedenou fotodokumentaci.

Fotodokumentace je na Google Photos:

V kanále nalezla smrt další srna

A zde jsou slova občana, který mrtvou srnu v kanále objevil a nález zdokumentoval:

Do kanálu jsem pak zapíchl klacek, ať je vidět kolik bahna je ode dna – odhaduji tak 95 cm. To je tak výška srnky. Ta nebožka už plave, nafouknutá plyny.

Výška bahna je odhadována na až na 95 cm

Výška bahna v kanálu je odhadována na až na 95 cm

Štítky: , , ,

6 Komentáře

 1. Milan Orkáč říká:

  Zvěř ( zde již uhasl život desítek kusů srnčí zvěře, zajíců, ale i divočáci či jelen) do kanálu neskáče dobrovolně a s radostí. K zoufalému běhu je něčím zvěř vyprovokováno. Myslíte paní Fajcová, že tam je souvislý plot z jižní strany? Kolik udělila městská policie pokut lidem, kteří zde mají při turistických procházkách volně puštěné psy od malých až po velké, jezdcům na koních, vedle nichž pobíhající psi. Kolik policie ČR odchytila jezdců terénních motocyklů a čtyřkolek nad zalesněným svahem? Srnčí nekončí jen v kanále, ale taky po stržení či uštvání psem. Kolik bylo na katastru uděleno pokut za volně pobíhající psy, jízdu na čtyřkolkách okolo Ostravice či na haldě? Může být zveřejněna statistika?

 2. Vladimír Slavík říká:

  Zdejšímu stavebnímu úřadu vytýkám dlouhodobý nezájem o tuto problematiku. Hodnotím to jako pohodlnost nejenom našich úřednic, ale i jejich nadřízených, tedy pana tajemníka a pana starosty.
  Vždyť stavební zákon obsahuje příslušné paragrafy, které bylo možno uplatnit i v našem případě! Proč jsme nepožadovali na OKD instalaci účinného oplocení podle platných norem a akceptovali jsme amatérské a neúčinné oplocení z různých odpadových materiálů?
  Za toto neprofesionální jednání představitelů veřejné správy Hrabové zaplatilo svým životem mnoho zdejších zvířat.
  Nezájem o účnné oplocení vytýkám i zdejším myslivcům. Nijak razantně tuto situaci neřešili. Třeba i na jednáních zastupitelstva.

 3. Janša František říká:

  V který pátek, kde a v kolik bude ono jednání se zástupcem OKD?

 4. Milan Orkáč říká:

  Milý dědo Slavíku, nemluvíte pravdu. V zastupitelstvu jsem vystupoval ke kanálu několikrát osobně já, několikrát předseda spolku B. Chlupatý. Možná víte, že ze strany cesty byla členy spolku prováděna aplikace odpuzující srnčí zvěř. Znovu opakuji, zvěř neskáče do kanálu sama o sobě. Musí být vystavena stresu. Pokud bude ze strany svahu vybudováno účinné oplocení, pak i to může způsobit těžké poranění zvěře, pokud bude štvaná. Myslím, že větší množství srnčího hyne pod koly aut. Jedno z míst je výjezd z Hrabové směrem k Makru. Opět vyhnání srnčích kusů na komunikaci způsobují zpravidla volně pobíhající psi, kteří srnčí jen “vypíchnou” a trochu “poštěkají”, ale následky pro zvěř bývají osudné. Osobně předpokládám, že na této komunikaci v loňském roce uhasl život více kusů srnčího, než ve vředu Hrabové.

 5. Vladimír Slavík říká:

  Milane, ve funkci zastupitele jste působil 16 roků. Proč jste za ty roky ani jednou nežádal místní stavební úřad, aby tento problém byl řešen s majitelem kanálu, tedy s OKD? Podle platné legislativy OKD zde hrubě zanedbaly své povinnosti a nikomu z Hrabové to nevadilo. A stále nevadí.
  Možná, že by tento plot způsobil, jak se domníváte, zranění několika srncům, ale žádný by se v kanále neutopil.

 6. Milan Orkáč říká:

  Milý dědo Slavíku, nemluvíte pravdu. V zastupitelstvu jsem vystupoval ke kanálu několikrát osobně já, několikrát předseda spolku B. Chlupatý. Možná víte, že ze strany cesty byla členy spolku prováděna aplikace odpuzující srnčí zvěř. Znovu zdůrazňuji, zvěř neskáče do kanálu sama o sobě ze zvědavosti. Musí být vystavena stresu. Pokud bude ze strany svahu vybudováno účinné oplocení, pak i to může způsobit těžké poranění zvěře, pokud bude zvěř štvaná. Myslím, že větší množství srnčího hyne pod koly aut. Jedno z míst je výjezd z Hrabové směrem k Makru. Opět vyhnání srnčích kusů na komunikaci způsobují zpravidla volně pobíhající psi, kteří srnčí jen “vypíchnou” a trochu “poštěkají”, ale následky pro zvěř bývají smrtelné. Osobně předpokládám, že na této komunikaci v loňském roce uhasl život více kusů srnčího, než ve “vředu” Hrabové.

[email protected] [email protected]