Vladimír Slavík: První výročí Prodloužené Mostní

Tuto silniční propojku plánovali naši předkové od roku 1943, kdy byl postaven most přes Ostravici, a to z logických důvodů. Na uskutečnění  tohoto záměru se čekalo neuvěřitelných 76 let. Prodloužená Mostní byla kolaudována až 19.8. 2019.

Do investičních plánů MS kraje a Statutárního města Ostravy byla tato stavba zařazena v roce 1990. Byla podrobena procesu EIA, a nařízena řada ekologických opatření. Výstavbu zpozdily obstrukce vlastníků některých pozemků a také nedostatek financí.  Vlastní stavba proběhla poměrně rychle a  bez větších komplikací až v letech 2017- 2019. Kraj a město zaplatili za Prodlouženou Mostní 129 mil. Kč.

Celkem oprávněně se kritizuje, že součástí této stavby nebyl i kruhový objezd u Schellky. Možná, že i ze strany Hrabové to mělo být tehdejšími radními a komisí VDE důsledněji vyžadováno. Ale „po boji je každý generálem“.

Bydlím na jižním konci Hrabové a  sliboval jsem si od Prodloužené Mostní především  snížení dopravního ruchu na Paskovské ulici. Ten byl v posledních letech neúnosný. Trpěli tím především občané, bydlící kolem Paskovské a také cyklisté. Jízda na kole po Paskovské byla životu nebezpečná.

Bylo by zajímavé zjistit, jak se  vlivem Prodloužené Mostní změnila na Paskovské ulici intenzita dopravy. Bohužel nejsou k dispozici potřebné údaje. A to ani před rokem 2019 ani po tomto roce.

Snažil se i to i Ing. R. Orkáč na svém webu Hrabova.info, kde zveřejnil  několik výsledků ze sledování těchto hodnot, prováděnými  Ostravskými komunikacemi. Jde o údaje ze září 2019, z ledna 2020, z března 2020 a z června 2020. Měřící stanoviště bylo u školy a snímaly se počty mot. vozidel, jedoucí  k Místecké a k Mostní. Není tak možno stanovit počty aut, jedoucí přes jižní část Hrabové.

Podle těchto údajů se snížily počty aut, jedoucí jak k Místecké tak k Mostní, a to celkem výrazně. Konkrétní čísla lze dohledat na webu Hrabova.info.

Osobní poznámka:

Marně hledám příčiny, proč se těmito záležitostmi nezabývá člen Rady, pověřený dopravní problematikou. Podle veřejně přístupných informací to je pan Petr Balušek. Možná, že se tím zabývá, ale nemá své názory a informace  kde zveřejnit, poslední číslo Hrabovských listů vyšlo v listopadu 2019. Takže tímto děkuji Radkovi, že se snaží na svém soukromém webu poskytnout občanům  alespoň základní údaje. A ještě si za to nechat od některých občanů nadávat, že se  tímto a podobnými  způsoby snaží o zviditelnění! Kéž by se o to snažilo více občanů Hrabové, a především kritici Ing. Orkáče.  Jejich aktivita se omezuje pouze na občasné poznámky k různým událostem na FB Ostrava-Hrabová. A to je skutečně málo. Ale to jsem nevědomky odbočil od hlavního tématu.

Prodloužená Mostní byla určitě nejvýznamnější stavbou v Hrabové, uskutečněnou po roce 1990. Velice rád bych si přečetl, co se o ní napsalo do naší kroniky. Co se o ní dozví její  čtenáři  třeba v roce 2040.  Píši o tom proto, že nyní velmi podrobně sleduji místní události z období z počátku 20. století. A  mnohé mohou být užitečné  i pro poučení  současné generace. To se dotýká i Prodloužené Mostní. Měla své příznivce i odpůrce a vše by mělo být  po pravdě zaznamenáno.

Štítky: ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]