Příspěvek se štítkem: "vladimír slavík"

Hrabovské listy: Pamětník a bloger Vladimír Slavík

(Hrabovské listy 07/2023, autor rozhovoru: Karla Slívová) Svými znalostmi a přehledem dokazuje Vladimír Slavík, že věk je jen číslo. Ve svých 88 letech se orientuje v rozmanitých oblastech všeho druhu. Celý svůj dospělý život sleduje dění v našem obvodě a od doby, kdy si pořídil svůj první počítač, ho pravidelně komentuje ve svém internetovém časopise Hrabovské noviny.

Vladimír Slavík: Z cizího krev neteče

Dne 14.10.2020 se Rada městského obvodu v Hrabové usnesla, že je nezbytné zajistit zpracování hydrogeologického posudku pro pozemky v okolí ulice K Pilíkům. Důvody, které vedly k tomuto usnesení, zveřejněny nebyly. Posudek byl dodán počátkem roku 2021 a bylo za něj zaplaceno firmě K – GEO s.r.o., 70 tisíc Kč.

Vladimír Slavík: Situační zpráva o Rezortu Hurta v Hrabové

Veřejnost o  tomto „rezortu“   téměř nic neví.  Žádná zpráva nebyla na populárním webu  „Stavby v MS kraji“, výstavba  nebyla  předmětem diskusí ani v zastupitelstvu, ani v komisi VDE, nepsalo se o něm ani na stránkách Hrabovských listů. Jediná zpráva byla zveřejněna na webu Hrabova.info  dne 15.1. 2019. Ing. Orkáč v ní informuje, že se zde na kompletně zasíťovaném pozemku staví  18 RD a po ukončení výstavby  budou prodávány za […]

Hrabovské listy

Vladimír Slavík neúspěch Hrabovských listů předpovídal již v srpnu 2020

Občané poslali vedení obce jasný vzkaz, že Hrabovské listy jsou propadák. Do této situace to nemuselo dojít, protože rozhodnutí Rady MOb Ostrava-Hrabová, dočasně pověřit Jana Dvořáka šéfredaktorem, veřejně pan Slavík kritizoval již na samotném počátku. Doslova napsal: “Naděje na úspěch je minimální.”

Vladimír Slavík: První výročí Prodloužené Mostní

Tuto silniční propojku plánovali naši předkové od roku 1943, kdy byl postaven most přes Ostravici, a to z logických důvodů. Na uskutečnění  tohoto záměru se čekalo neuvěřitelných 76 let. Prodloužená Mostní byla kolaudována až 19.8. 2019.

Vladimír Slavík: Záhady kolem průsakového kanálu

Není to kanál, ale vodní nádrž, kterou jsem před časem nazval „vřed Hrabové“. To pro její ošklivý vzhled a skutečnost, že se v ní  čas od času utopí lesní zvěř.

Vladimír Slavík – jubilant “80”

Před 80 lety, 28. ledna 1935, se narodil Vladimír Slavík. Redakce Hrabová.Info mu přeje hodně zdraví, štěstí a rodinnou pohodu do dalších let.

[email protected] [email protected]