Vladimír Slavík: Z cizího krev neteče

Dne 14.10.2020 se Rada městského obvodu v Hrabové usnesla, že je nezbytné zajistit zpracování hydrogeologického posudku pro pozemky v okolí ulice K Pilíkům. Důvody, které vedly k tomuto usnesení, zveřejněny nebyly. Posudek byl dodán počátkem roku 2021 a bylo za něj zaplaceno firmě K – GEO s.r.o., 70 tisíc Kč.

Tato částka je poměrně vysoká a snažil jsem se zjistit, k čemu byl tento hydrogeologický posudek potřebný.

Předpokládal jsem, že bude uplatněn při dalších jednáních s MMO ve věci územní studie č. 56/II pro budoucí výstavbu cca 40 RD v oblasti Poplužní ulice a územní studie č. 56/I, podle které se má na konci ul. Bělská postavit dalších 6 RD.

Ale nestalo se tak, obě územní studie stále platí, a to bez ohledu na výsledky hydrogeologického posudku firmy K – GEO. Podle něj je nezbytné pro likvidaci srážkových vod ze střech a zpevněných ploch v okolí ulice K Pilíkům vybudovat kanalizaci nebo zřídit suché retenční nádrže. Příčina spočívá ve vysoké hladině spodní vody.

Odborníci z MMO, kteří řešili problematiku likvidace srážkových vod v tomto prostoru se domnívají, že budování kanalizace nebo retenčních nádrží zde není nutné. Odborníci z firmy K – GEO mají jiný názor. Ale, bohužel, tento není rozhodující. V platnosti zůstávají původní podmínky, obsažené v územních studiích, zpracovaných odborníky z odboru územního plánování MMO.

Takže, jaké praktické použití má hydrogeologický posudek firmy K – GEO za 70 tis. Kč? Žádné. Alespoň prozatím.

Místní občané si s kalužemi nedělají větší starosti. Kaluže na zdejších polích a lukách při vydatnějších deštích vznikaly vždy. Po skončení deště se voda z těchto kaluží rychle vsakuje do terénu.

Pokud hladina podzemních vod je závislá i na velikosti srážek, pak se jedná o proměnnou veličinu a použitelnost nahodilých měření lze snadno zpochybnit.

Dal jsem tomuto článku název „Z cizího krev neteče“. Chtěl jsem tím naznačit, že způsob rozhodování o obecních výdajích se v Hrabové neděje vždy s plnou zodpovědností. Někdy se naopak úzkostlivě a nesmyslně šetří na nepravém místě.

Pro mne z nepochopitelných důvodů nedávno odmítla rada městského obvodu žádost MUDr. Poláčkové ve výši i 7 tis. Kč na podporu akce „Hrabovské kosy“. Na akci s vysokým společenským přínosem. Na druhé straně tatáž rada utrácí 70 tis. Kč na zpracování hydrogeologického posudku, který skončil bez užitku v šuplíku paní Ing. Faicové.

Doufám, že občané Hrabové sledují i tyto záležitosti a získané poznatky uplatní u příštích komunálních voleb. Budou již za 14 měsíců.

Štítky: , ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]