Vladimír Slavík: Otevřená radnice

Na internetu si lze o „otevřené radnici“  přečíst následující  věty: Základem „otevřené radnice“ je široká informovanost a komunikace s občany. Nebo: Chceme, aby občané měli možnost spolurozhodovat  o záležitostech obce nejen u voleb. A také: Hlavním cílem „otevřené radnice“  je zapojení veřejnosti do do života obce.

Velké možnosti při naplňování obsahu těchto hesel jsou u příležitosti  jednáních  zastupitelstev, obvykle i  za účasti občanů. Mohou tam vzniknout mnohá dobrá usnesení. Ale také velmi špatná.

Zde je důležitá důkladná  příprava  nejen zastupitelů, ale  i veřejnosti. Předpokladem pro to je i včasné zveřejnění příslušných materiálů, včetně těch podkladových.

Svůj význam má  nejen následné  zveřejnění usnesení, ale i  zápisů.  To hlavně pro občany, kteří se nemohli  osobně zúčastnit jednání zastupitelstva.

Jak  jsou  na tom v tomto směru jednotlivé městské obvody?  Lze to dohledat na jejich webových stránkách.

Ty větší obvody ( Ostrava-Jih, Poruba, Slezská Ostrava, Mor. Ostrava a Přívoz) na tom jsou velmi dobře. Zveřejňují se příslušné podkladové materiály, zápisy, usnesení a dokonce i zvukové a videozáznamy. Zaznamenává se také, jak k jednotlivým bodům  usnesení hlasovali jednotliví zastupitelé.

Horší to je u ostatních obvodů.  Tam se zveřejňují pouze usnesení. Výjimkou je Svinov a Hrabová, tam mají  i zápisy. V Nové Bělé se zápisy nahrazují  audiovizuálním záznamem.

Je potěšitelné, že informovanost občanů se postupně stále zlepšuje. Pokud jde o Hrabovou, tak bych si přál, aby byly před jednáním zastupitelstva občanům k dispozici i podkladové materiály.

Velmi dobře to mají s podkladovými materiály  promyšlené ve Slezské Ostravě. Ke každému bodu je uveden garant projednání,  zpacovatel podkladových  materiálů, návrh  na usnesení, stanoviska úřadu, komisí  a výborů, doplňující materiály a  požadované termíny  splnění  zadaných úkolů.

Mají tam asi velmi schopného starostu a tajemníka.


Pozn. redakce Hrabová.Info:

Veškeré podkladové materiály zde na komunitním webu zveřejňujeme již více než rok. Práce to je náročná, protože je potřeba materiály nejprve poukládat z rozeslaných mailů, anonymizovat a uložit v PDF.

Jak napsal pan Slavík, jinde mají asi velmi schopného starostu a tajemníka, protože jinde to zajišťuje úřad, nikoliv opoziční zastupitelé.

Štítky: ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]