Vladimír Slavík: Podklady pro jednání zastupitelstva

Být v dnešní době zastupitelem není žádná sranda. Hlasuje se tam často o velmi závažných záležitostech. Přijatá usnesení by měla být v souladu s platnými legislativními předpisy. V opačném případě mohou být zastupitelé vystaveni i soudnímu stíhání. Obávám se, že ne vždy mají zastupitelé možnost si v klidu prostudovat příslušné podklady.

Přitom při dnešních technických možnostech tomu nic nebrání. Předpokladem pro to je upřímná snaha a organizační schopnosti vedení úřadu, především starosty a tajemníka.

Přitom je zde „mustr“, podle kterého se lze řídit. Jsou to zasedání zastupitelstva města Ostravy. S potřebným předstihem si mohou všichni zastupitelé včetně občanů města přečíst na městských webových stránkách materiály, o kterých bude jednáno, a to včetně návrhů na usnesení. Jsou tam všechny potřebné podrobnosti, přílohy, jména radních, kteří materiály předkládají a také jména zpracovatelů.

Je to významný zdroj informací i pro občany, kteří mají potřebu se těchto jednání osobně zúčastnit a eventuálně sdělit zastupitelům své připomínky k projednávaným materiálům.

Již napřed slyším z naší radnice k tomuto návrhu následující protest: je to zytečná byrokracie, nikdy se to nedělalo a nynější stav je vyhovující.

Mám o tom vážné pochybnosti.

Štítky: ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]