Vendula Margaretis Rechová: Připomínky a námitky ke změně územního plánu

Od 8. 10. až do 19. 11. 2020 mají občané možnost připomínkovat a námitkovat změnu územního plánu. Veškeré informace k tomu jsou v příspěvku níže. 12. 11. 2020 se pak uskuteční veřejné projednávání této změny.

Letos přichází město Ostrava se změnou územního plánu. Víte, že i veřejnost se může zapojit do jejího projednávání? ⁉️

Magistrát města Ostravy vyhlašuje veřejné projednání návrhu Změny č. 2b Územního plánu Ostravy. Toto setkání s veřejností proběhne 12. 11. 2020 v 16 hodin v zasedacím sále zastupitelstva města v budově Nové radnice. 📢💬 V souvislosti s navrženou aktualizací územního plánu bychom vás rádi provedli celým procesem schvalování změny. ⤵️

Kde je návrh změny k nahlédnutí?

  • On-line na webových stránkách http://bit.ly/zmena_up
  • Fyzicky na odboru územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy.

Jak je možné doručit písemné připomínky a námitky?

  • Poštou nebo osobně na Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava.
  • Datovou schránkou na ID: 5zubv7w.

Do kdy je možno nahlížet a posílat připomínky a námitky?

  • Nejpozději do 19.11. 2020 (včetně).

Více informací naleznete na úředních deskách magistrátu a městských obvodů. Průběžně také zde na FB stránkách MAPPA.

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]