Příspěvek se štítkem: "územní plán"

Zastupitelstvo města Ostravy rozhodlo o změnách Územního plánu Ostravy

Zastupitelstvo města Ostravy vydalo na svém zasedání ve středu 22. června změnu Územního plánu Ostravy č. 3 a rozhodlo o pořízení změny č. 4. V platnost tak vstupuje řada dílčích změn, které by byly projednávány v průběhu posledního roku.

Stanovisko magistrátu k našim návrhům na změnu Územního plánu Ostravy

Dovolte mi informovat Vás o tom, že Zastupitelstvo města Ostravy na svém zasedání dne 27.1. 2021 projednalo Váš návrh na pořízení změny Územního plánu Ostravy (dále jen ÚPO) a svým usnesením č. 1272/ZM1822/20 rozhodlo níže uvedeným způsobem.

MAPPA Ostrava: Ostrava dnes projednává změnu územního plánu

Plánujete se účastnit veřejného projednání Změny č. 2b Územního plánu Ostravy? Toto projednání proběhne již dnes 9. prosince od 16 hodin v budově Nové radnice na Prokešově náměstí, v zasedacím sále zastupitelstva. Veřejné projednání není v plánu streamovat.

Vladimír Slavík: Připravovaná změna územního plánu

Současný územní plán města Ostravy (a tím i MOb Hrabové) platí od 6.6.2014. V Hrabovských novinách jsem opakovaně tomuto plánu vytýkal, že umožňuje na území Hrabové příliš  rozsáhlou výstavbu nových RD,  nevymezuje dostatečně velké plochy  pro budování občanské vybavenosti a plánuje v jižní části obce výstavbu tzv. Jižní magistrály. A to vše s  tichým souhlasem místní samosprávy.

Vendula Margaretis Rechová: Připomínky a námitky ke změně územního plánu

Od 8. 10. až do 19. 11. 2020 mají občané možnost připomínkovat a námitkovat změnu územního plánu. Veškeré informace k tomu jsou v příspěvku níže. 12. 11. 2020 se pak uskuteční veřejné projednávání této změny.

(VIDEO) Martin Veselý doporučuje dát na rady starousedlíků

Unikátní videa z roku 1979 a 2010, které mapují situaci během velké vody na území určené k zástavbě (územní plán B 226, US 56). Neodvažuji se radit novým stavebníkům, o kolik zvednout stavbu, aby se voda nedostala do domu v případě povodní.

Územní studie Hrabová – Poplužní

Územní studie Hrabová – Poplužní

Na konci listopadu loňského roku jsem se zeptal našeho úřadu jak dopadl náš nesouhlas s parcelací „Územní studie č. ÚS 56//II – 13/2018 Hrabová – Poplužní“ pro plochu B225 v k.ú. Hrabová. Vyžádal jsem si tehdy příslušné dokumenty, pokud jsme v této souvislosti nějaké nové obdrželi od Útvaru hlavního architekta.

Stanovisko ke zpracování územní studie ÚS 56/II (B225)

Rada městského obvodu Hrabová vzala začátkem září na vědomí stanovisko komise výstavby, dopravy a ekologie ze dne 26.8. 2019 k záměru útvaru hlavního architekta a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy zpracovat územní studii  pro rozvojové území „Územní studie č. ÚS 56//II – 13/2018 Hrabová – Poplužní“  pro plochu B225 v k.ú. Hrabová a pověřila vedoucí odboru stavebně správního k zaslání stanoviska dle níže předloženého návrhu.

Územní studie Hrabová – Poplužní

Útvar hlavního architekta a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy (dále ÚHAaSŘ MMO) nám zaslal oznámení o zpracování „Územní studie č. ÚS 56//II – 13/2018 Hrabová – Poplužní“ pro plochu B225 v katastrálním území Hrabové.

[email protected] [email protected]