Vladimír Slavík: Hydrogeologický posudek pro lokalitu “K Pilíkům”

V “Registru smluv”  jsem si přečetl, že MOb Hrabová vystavil objednávku na zpracování hydrogeologického posudku pro oblast v okolí MK „K Pilíkům“ za cca 70 tis. Kč, a to u  firmy K–GEO s.r.o. se sídlem v Ostravě.

Důvodem této iniciativy zdejšího stavebního úřadu jsou stupňující se stížnosti majitelů nedávno postavených RD na konci ulice Bělská. Při větších deštích vznikají v této oblasti rozsáhlé kaluže.

Proč tento odborný hydrogeologický posudek nebyl vypracován v době před výstavbou těchto RD? Možná by se tak předešlo současným problémům.

Jak to všechno skončí?

Asi takto: Firma K-GEO zpracuje odborný hydrogeologický posudek, ve kterém popíše možné způsoby snížení hladiny spodní vody. Buď  vydrénážováním tohoto území resp. jiným technickými opatřeními.   Pak se posudek založí  v příslušné kanceláři ÚMOb do příslušného  šuplíku a tím to všechno skončí. Zdejším občanům bude sděleno, že navržená opatření jsou příliš drahá a MOb na to nemá peníze.

Občané, bydlící v těchto místech si časem na kaluže zvyknou. Náprava nastane až v budoucnu, kdy i v těchto končinách bude za peníze města Ostravy postavena kanalizace.

Zabýval se touto problematikou někdo v minulosti?

V roce 2017 byla pro lokalitu „K Pilíkům“ vypracována odborníky z MMO (Ing. arch. Paclová, Ing.arch. Vencelides, Ing. Čermák)  územní studie č. 56/I. Problematika vsakování dešťových vod řešena nebyla.

V roce 2019 byla pro lokalitu „Hrabová-Poplužní“ vypracována odborníky z MMO ( Ing. arch. Paclová, Ing.arch. Guňová, Ing. Glivická) územní studie č.56/II, ve které se píše:

„Dle vyjádření městského obvodu Hrabová ze dne 17.5.2019 je část plochy B 225 nevhodná pro jakoukoliv zástavbu z důvodů vysoké hladiny spodní vody a nefunkčních drenáží (podle MOb Hrabová jsou plochy údajně silně podmáčené). Tato problematika území nebyla ve vyjádření doložena žádným vysvětlením, dle informací vlastníků území k podmáčení nedochází. Proto tato skutečnost byla zpracovatelem ÚS prověřena. Na základě sdělení zástupců Oddělení vodního hospodářství Odboru životního prostředí MMO se však v ploše B 225 nevyskytuje žádný zásadní limitující faktor z hlediska vodního hospodářství, který by omezoval výstavbu“.

Ale možná jsem příliš velkým pesimistou a objednaný posudek od firmy K-GEO s.r.o.  v šuplíku neskončí.  Provedou se navržená opatření ke spokojenosti nejenom již zde bydlících občanů, ale i budoucích stavebníků. A zaplatí to ze své pokladny MOb Hrabová.

Štítky: ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]