Vladimír Slavík: Oprava “Příčnice”, aneb starosta i tajemník si nechtějí komplikovat život

Vladimír Slavík se pustil do “boje” s našim úředním šimlem a zeptal se přímo magistrátu, zdali existují odborné studie o škodlivosti asfaltu ve vztahu k vegetaci, které by tak zdůvodnily nesouhlas s položením asfaltového povrchu na ulici K Pilíkům. V závěru článku se pan Slavík pozastavuje nad tím, že než aby si starosta i tajemník komplikovali život, radši v plném rozsahu “respektují” doporučení magistrátu.

Oprava příčnice

“Příčnicí” byla dříve v Hrabové nazývána východní hráz rybníků Nový a Starý Hurt, Šajar, Nový a Starý Krašický a Bezděk. Začátek hráze byl u rybníka Pilík a konec u dnešní Poplužní ulice. Sloužila i jako polní cesta. Dnes má název „K Pilíkům“, její délka je 1200 m, z toho 400 m vede územím s označením Významný krajinný prvek „Na rybnících.“ Jedná se o úsek od ulice Bělská po propustek přes Ščučí. Má stále původní povrch a původní vegetaci, která je tvořena lípami, duby, olšemi a břízami. Její sjízdnost je obtížná, jsou zde výmoly a nerovnosti a po dešti bláto a louže.

V tomto roce se má místní komunikace „K Pilíkům“ opravovat. Počítá se s nákladem 2, 5 mil. Kč a v některých místech bude tato místní komunikace opatřena veřejným osvětlením a dešťovou kanalizací.

Účelem těchto doporučení je ochrana vegetace

Ing. Faicová požádala odbor ochrany přírody MMO o doporučení, jak opravit úsek, vedoucí přes Významný krajinný prvek. Úkolu se ujala Ing. Zuzana Šenková z uvedeného odboru a její doporučení jsou následující:

  • Realizovat pouze místní opravu výmolů dosypáním kameniva tak, aby nedošlo k poškození a přisypání pat kmenů stromů.
  • K opravě použít výhradně přírodní kamenivo, nepoužívat kamenivo obalované asfaltem.
  • Práce provádět ručně či s použitím drobné mechanizace.
  • Skladovací plochy či zařízení staveniště umístit mimo území významného krajinného prvku.
  • Doporučuje se ochránit po dobu opravy kmeny stromů ochranným bedněním a vyvázáním spodních větví.

Oblíbená cyklistická trasa

Uvedený úsek je součástí oblíbené cyklistické trasy od Šídlovce k restauraci Ve Dvoře. Trasa je hojně využívána cyklisty a koloběžkáři také proto, že souběžná silnice Paskovská je přetížena auty a pro cyklisty nebezpečná. Od restaurace Ve Dvoře je přípoj na cyklotrasu Ostrava – Frýdek Místek, vedoucí po pravém břehu Ostravice.

Stačí, aby zapršelo a ulice je pro cyklostezku nepoužitelná

Stačí, aby zapršelo a ulice je pro cyklostezku nepoužitelná

Pro cyklistické trasy je ideálním povrchem asfalt. Ale ten úřednice z magistrátu z důvodu ochrany přírody na cca 400 m MK „ K Pilíkům“ nedoporučuje. Přitom nedaleko je cyklistická trasa, s asfaltovým povrchem, dokonce o délce 1,5 km. Míním tím pokračování MK Bělské směrem k Mitrovicím. Je rovněž v prostoru VKP a okolní vegetaci asfalt nevadí.

Co na to všechno říká Magistrát města Ostravy?

Poslal jsem paní Ing. Šenkové dotaz, zdali existují odborné studie o škodlivosti asfaltu ve vztahu k vegetaci. Napsal jsem také o významném rozmachu cyklistiky, o rostoucí oblíbenosti koloběžek a kolečkových bruslí.

Vážená paní inženýrko,

měl jsem možnost  si prostudoval Váš dopis  č. j. SMO/483684/21/OŽP/SE z 27.8. 2021, který pojednává o technologii opravy MK K Pilíkům v Hrabové. Část této cesty je součástí registrovaného VKP č. 36 Na Rybnících. Proč vylučujete možnost opatřit povrch této komunikace kamenivem, pojeným asfaltem? Vždyť  asfalt nevylučuje žádné škodliviny, které by mohly poškodit okolní vegetaci.  Nebo ano? Existují o tom odborné studie?

Jsem totiž propagátorem používání jízdních kol, koloběžek i kolečkových bruslí, a pro tyto dopravní prostředky není povrch cyklostezky  z přírodního kameniva optimálním povrchem.

Očekávám vaší odpověď.

Občan Hrabové, Vladimír Slavík

Obdržel jsem obsáhlou odpověď o významu zákona č. 114/1992 Sb (ke stažení v PDF), o nezbytnosti provzdušnění a vsaku srážkových vod v kořenovém prostoru stromů. Podle názoru Ing. Šenkové stačí pro cyklisty v prostoru Hrabové jedna cyklostezka, a to již zmíněná meziměstská cyklostezka podél pravého břehu Ostravice. Pokud jde o koloběžky a kolečkové brusle, napsala mi, že existuje v Ostravě řada okruhů, speciálně určených pro in-line brusle či skateboardy.

Starosta a tajemník si nechtějí komplikovat život

A co na to starosta a tajemník MOb Hrabová? Oba v plném rozsahu respektují doporučení Ing. Šenkové. Je to pohodlnější, než vyslovit nesouhlas s argumenty úřednice odboru ochrany přírody MMO. A mohli by? Určitě my mohli, a dokonce měli. Ale proč by si komplikovali život?

Štítky: ,

Jeden komentář

  1. Vladimír Slavík říká:

    Bydlím nedaleko “příčnice” a zjišťuji, že je stále více využívána cyklisty. Jezdí po ní jak jednotlivci tak i rodiny s dětmi. Úsek od ulice Bělská po výjezd na ulici Paskovskou o délce cca 1000 m není v dobrém stavu. Ideální by byl asfaltový povrch.
    Nikdo z uživatelů této cyklostezky neprojevuje nespokojenost se současným stavem. V čem je asi příčina?

[email protected] [email protected]