MŠ Bažanova: Má se realizovat koloběžkové hřiště u úřadu?

V materiálech zastupitelů se pro jednání zastupitelstva (16.12. 2020) objevil i návrh na (ne)realizaci koloběžkového hřiště u budovy úřadu. Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová tak bude opět bez předchozí diskuze s občany rozhodovat o realizaci či nerealizaci již vyprojektovaného hřiště v rámci stavby „Novostavba MŠ Hrabová” v hodnotě 576 612 Kč.

Zastupitelstvo bude nyní doslova ze dne na den rozhodovat o vhodnosti umístění tohoto hřiště (přesně rok od zahájení stavby MŠ Bažanova), respektive bude se rozhodovat o tom, zda toto hřiště v navrženém místě realizovat či nikoliv a zda by nebylo “vhodnější” realizaci tohoto hřiště přesunout na jiné vhodnější místo.

Předložená vizualizace

Předložená vizualizace

Předkladateli návrhu Igoru Trávníčkovi se jeví realizace tohoto hřiště v navrženém prostoru jako nevhodná, protože je situována v těsné blízkosti parkoviště, které je společné jak pro mateřskou školu, tak i pro přístavbu ÚMOb.

Vhodnější by bylo tuto plochu využít pro vysázení zelené vč. rovné travnaté plochy pro možnost umístění „party stanu” či venkovního posezení při pořádání kulturních akcí.

Igor Trávníček

Přitom v materiálech není zastupitelům navrženo jiné místo k realizaci, kolik by stálo alternativní řešení a ani to, na co případně budou použity “ušetřené” peníze. Zastupitelé mají o tomto rozhodnout již za pět dnů a opět není stanovisko k projednávání předem podloženo. Dokonce nebyla celá záležitost řešena ani se stavební komisí. Stačí se podívat k sousedům do Vratimova, jak má probíhat diskuze s občany a zastupiteli… viz studie lokality u společenského domu.

Koloběžkové hřiště je navrženo v délce 70 m a v šířce 1 m, celková plocha je tedy cca 70 m2 a odvodněno je spádem do travnatých ploch, povrch je asfaltový koberec. V levé části je navržen zemní val ve výšce 1,5 m. Náklady na vybudování tohoto hřiště činí 476 538,97 Kč bez DPH.

Situační výkres

Situační výkres

Zpracovala: Svatava Králová
Předkládá: Igor Trávníček, starosta MOb Hrabová

Štítky: , ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]