Školka v Hrabové: Bylo zvednutí stavby za několik milionů správné rozhodnutí?

Za týden se koná jednání Zastupitelstva MOb Ostrava-Hrabová a naše rada stále nedoplnila mnou navržené dva závažné body jednání, které se týkají školky – kácení zeleně a kanalizace. Dovolím si proto nastínit, co mám za nové skutečnosti, které mouhou vrhnout na celé předražení stavby školky nové světlo. Pokud vedení obce celou záležitost nevysvětlí, měli bychom zvážit podání trestního oznámení.

Nikoho neobviňuji, pouze předkládám zjištěné informace!

Dovolím si upozornit, že tento článek sepisuji zhruba hodinu poté, co jsem předčasně opustil “kontrolní den”, kde jsem se zástupců investora, technického dozoru, autorského dozoru, zástupce zhotovitele a starosty zeptal – “opravdu byla školka zvednuta o 25cm kvůli kanalizaci”? Hraje se o miliony korun, podezření z poskytování nesprávných informací v dokumentaci a ztrátu reputace všech, co o tom rozhodli – technický dozor, autorský dozor, úřad, vedení obce a zastupitelstvo.

Celou věc chci řešit formou prezentace na jednání zastupitelstva, ale hádám, že žádný z mých bodů na programu dne 28.4. 2021 nebude, protože si to vedení obce nepřeje. Stížnost na magistrát je zatím bez odezvy.

Zvednutí stavby školky o 25 cm bylo schváleno zastupitelstvem zpětně

Ve změnovém listu č. 4 píše technický dozor zdůvodnění toho, proč jsme byli nuceni zvednout stavbu školky. Zastupitelstvo to zpětně (= porušení smlouvy o dílo) odsouhlasilo dne 23.9. 2020.

Zvýšení základových konstrukcí – změna výšky založení objektu byla nutná pro bezpečné odvedení splaškové a dešťové kanalizace z objektu MŠ a návazných zpevněných ploch v areálu MS.

Práce je nutno provézt k dalšímu postupu stavebních prací.

V Ostravě dne 31.3. 2020.

Za JS PROPERTY a.s.
Zbyněk Novák
technický dozor stavebníka

Projektová dokumentace od začátku uvádí správné hodnoty (234,20)

Projektová dokumentace školky od roku 2018 uvádí správné hodnoty (234,20) OVAKu

 

Nedávno se k celé záležitosti vyjádřil projektant, čili autorský dozor (DUPLEX s.r.o.)

Dle domluvy zasílám vyjádření projektanta k problémovým bodům realizace stavby.

VÝŠKOVÝ POSUN +0,0 MŠ : Před zahájením stavby byly všechny inženýrské sítě zaměřeny, původní výška převzata ze zaměření OVAK 234,05 byla přeměřena na 234,19.

Jelikož objekt MŠ je dosti vzdálen od napojovacích bodů s kanalizací navrženou s minimálním spádem přípojek jsem doporučil a bylo rozhodnuto o zvýšení původně navržené +0=235,70 o výšku jedné základové tvarovku (250mm) na výšku +0= 235,95.

ing.arch. Dušan Rosypal
DUPLEX S.R.O., Architektonický ateliér

Kdo za to zodpovídá a proč bylo rozhodnutí pravděpodobně nesprávné?

V sobotu 17.4. 2021 jsem si objednal a zaplatil geodeta, který revizní šachtici na ulici Bažanova (dle dokumentace) přeměřil. Byly potvrzeny hodnoty OVAKu – výška dna odpadní roury je od roku 2008 neměnná. Tento týden na můj popud půjde OVAK hodnoty přeměřit.

Pokud opravdu byla školka zvednuta o 25 cm kvůli splaškové kanalizaci a OVAK tento týden potvrdí zaměření na hodnotě 234,20, měli bychom podat trestní oznámení na neznámého pachatele, protože:

  • Na vícepráce za navýšení stavby a souvisejících úkonů (dokonce i hlína za 600 000 Kč byla takto vysvětlována) jsme vynaložili miliony korun (přesná částka nebyla zatím vyčíslena).
  • Navýšení stavby musel někdo odsouhlasit! Na změnovém listu je podepsán projektant, technický dozor, zhotovitel i paní Králová z úřadu.
  • Navýšení stavby kvůli kanalizace je dle OVAKu až ta poslední varianta řešení a dle vedoucí odboru je nikdo kvůli této stavby nekontaktoval (vyjádření mám v mailu a budu předkládat na zastupitelstvu).
  • Někdo pravděpodobně uvedl zastupitelstvo v omyl, když tvrdil, že OVAK měl v dokumentaci špatnou kótu dna (viz prohlášení projektanta a měření autorizovaného geodeta).

 

Štítky: , ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]