Rozhovor o kronice Hrabové s Mgr. Radomírem Seďou

První a prozatím poslední rozhovor pro Hrabová.Info jsme vedli spolu před půl rokem, co se od té doby změnilo? Jen připomenu, že jste tehdy říkal, že musíte některé události sepisovat zpětně…

Před půl rokem jsem do funkce teprve nastoupil, zápisy za rok 2017 můj předchůdce zcela nedokončil a za léta 2018–2019 zcela chybí, proto spoustu práce přešlo na mě. Teď už mám alespoň základní přehled v místní komunální politice a znám aktuální problémy v Hrabové. Začínám se pomalu orientovat v místních zvyklostech, psaných a nepsaných zákonech. Vím, kdo je kdo. Je velký rozdíl mezi tím, když musí člověk nejrůznější informace vyhledávat zpětně a tím, když je přímo prožije. Práce mám strašně moc. A rád bych zachoval úroveň vedení kroniky.

Pravidelně navštěvujete jednání Zastupitelstva MOb Ostrava-Hrabová, kde býváte po celou dobu, někdy i mnohahodinového jednání. Všiml jsem si, že si poctivě píšete poznámky. Připravujete pro naší hrabovskou kroniku nějakou rubriku, kde zachytíte tato jednání?

Přesně tak, snažím se být přítomen nejen u všech jednání zastupitelstva v Hrabové, ale i u ostatních veřejnosti přístupných akcí, abych si udělal konkrétní vlastní představu a poznal širší souvislosti a snad i motivaci zúčastněných lidí. Na té podle mě ,,legendární“ zářijové schůzi zastupitelstva, která se protáhla až do 23 hodiny, jsem po celou dobu nebyl, přece jen člověk musí na druhý den vstávat do práce. O průběhu všech jednání zastupitelstva, resp. hlavních tématech bych rád udělal zápis do kroniky. Je mi jasné, že nashromážděné informace budu muset pokud možno objektivně protřídit a nechat ta nejdůležitější, což vzhledem k napjatým vzájemným vztahům mezi představiteli obce a části veřejnosti nebude nijak snadné.

V jakém stavu jsou nyní Vaše elektronické zápisy a kdy je předložíte Radě městského obvodu Ostrava-Hrabová ke schválení?

Mé zápisy nejsou stále dokončeny, intenzivně na nich pracuji. Stále doplňuji a ověřuji informace. Vánoční svátky prožiju pracovně, nechci nic uspěchat, pro mě je důležitá kvalita.

Když si další generace budou listovat naší kronikou a narazí na rok 2020, co se tam dozví za z Vašeho pohledu nejzásadnější informace?

Určitě k těm nejzásadnějším informacím budou patřit hlavní stavební aktivity v obci, tedy nová mateřská škola, společenský dům U Lípy a tři objekty pro seniory v zatáčce u Šídlovce. Své místo bude mít celosvětová epidemie Covid 19, kvůli které došlo k omezení společenského, kulturního a sportovního života v obci a velmi tvrdě zasáhla místní živnostníky.

Ve funkci kronikáře máte za sebou kus práce, jak byste tuto činnost zpětně ohodnotil z Vašeho pohledu? Stále Vás získávání informací a psaní baví a naplňuje? V čem se činnost liší od toho, jak jste si ji na začátku představoval?

O velkém kusu práce lze hovořit teprve, až definitivně dokončím zápisy za léta 2017–2020. Hovořit takto je to dost předčasné. Vím, že budu pod drobnohledem, proto chci být maximálně nestranný. Nechci nikoho hodnotit, od toho je v Hrabové dost jiných lidí, chci pouze faktograficky popisovat události. Získávání informací nejrůznějšího charakteru a psaní patří k mé práci, kterou jsem si vybral. V tomhle ohledu si nemůžu stěžovat. Zatím nelze říct, že by se nějak zvlášť lišila má původní představa od běžné reality.

Pracoval jste třináct let jako odborný archivář pro Vítkovice a.s. a nyní již třetím rokem zastáváte podobnou funkci na Ostravské univerzitě. Co aktuálně děláte, na čem pro Vás zajímavém pracujete?

Kromě běžných úkolů a povinností pro zaměstnavatele vyplývající z charakteru mé práce, připravuji jako svou soukromou aktivitu řadu příspěvků pro Sborník Ostrava. Momentálně dokončuji překlad jedinečných pamětí významného německého hutního inspektora Vítkovických železáren v období první československé republiky a protektorátu Čechy a Morava Ing. Karla Biwanka. Příští rok uplyne třicet let od založení Ostravské univerzity, proto bych rád připomenul okolnosti jejího vzniku, včetně osobností, které stály u zrodu této vysoké školy. V článku bych rád zachytil její celkový vývoj od Vyšší pedagogické školy v Opavě, přes Pedagogickou fakultu v Ostravě, až do dnešní podoby moderní univerzity se šesti fakultami. Nesmím zapomenout ani na další studii o ostravském gestapu, což je téma, kterému se badatelsky věnuji řadu let. Souběžně sepisuji nová životopisná hesla osobností z nejrůznějších oborů lidské činnosti, které jsou nějakým způsobem spojeny s naším krajem do Biografického slovníku Slezska a severní Moravy a velmi pozvolna sestavuji osnovu pro jednu publikaci, o které nechci zatím říct nic konkrétního, jelikož nevím, zda se mi mou představu podaří zrealizovat a hlavně sehnat finance na její vydání.

Nyní máte prostor pro osobní vzkaz čtenářům…

Řeknu je jedno, velmi mě mrzí nejrůznější vzájemné osočování a urážení, kterých jsem svědkem, jak na sociálních sítích, tak na schůzích zastupitelstva. Netušil jsem, jako moc je situace v Hrabové po této stránce vyhrocená.

Moc děkuji za rozhovor. Rovněž děkuji za Vaši práci, která rozhodně není jednoduchá.

 

 

 

 

 

Štítky: ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]