Prodloužení zkušebního provozu drtičky odpadu v Ostravě-Hrabové

Na začátku roku 2020 jsem na Hrabová.Info psal, že Magistrát města Ostravy vydal dne 18.12. 2019 rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území nazvané „Výrobní hala v areálu servisního střediska v Hrabové“. V podmínce bylo tehdy stanoveno, že zařízení drtičky může být uvedeno do trvalého provozu až na základě kladného vyhodnocení zkušebního provozu.

Pan Slavík na svém blogu dne 16.3. 2021 napsal: Je zvláštní, že nikdo z občanů Hrabové se nezajímá o další osudy této drtírny. Především bych to očekával od těch, kteří připojili svůj podpis na protestní petiční listinu. Jenže jak u něj bývá zvykem, snaží se ostatní “hecovat”, aby se v Hrabové něco dělo;-)

O čtyři dny dříve, než napsal pan Slavík svůj článek, jsem se ptal našeho úřadu v Hrabové na následující informace: Chtěl bych se zeptat prosím na aktuální stav drtičky odpadu. Jak dopadl prosím testovací provoz, co úřad v této záležitosti řešil/prověřoval a případně jaký je další krok. Paní Faicová mi odpověděla takto: Podle mých informací probíhá zkušební provoz, ale na detaily máte lepší zeptat se magistrátu, který jej povoloval. Městský obvod ani úřad neřešil žádné podněty občanů k provozu.

Když jsem nepochodil u našeho úřadu, zeptal jsem se tedy magistrátu a obdržel jsem následující odpověď:

Zkušební provoz byl rozhodnutím ze dne 18.12. 2019 nařízen v délce trvání 1 roku od jeho zahájení. Žadatel oznámil stavebnímu úřadu zahájení zkušebního provozu ode dne 1.6. 2020.

Dne 18.3. 2021 obdržel stavební úřad žádost žadatele společnosti RPS Ostrava a.s. o prodloužení zkušebního provozu. Jako důvod uvedl, že od 07/2020 byl nucen zkušební provoz přerušit z důvodu překážky na straně odběratele produktu. K obnovení provozu došlo v 03/2021. V současné době jede technologie na 50% výkonu.

Žadatel předpokládá, že k obnovení standardní činnosti dojde v 05/2021, kdy by měla linka najet na 100% výkon.

Žadatel žádá o prodloužení zkušebního provozu do 31.3. 2022.

V této souvislosti bych chtěl ještě občanu S. Pidrovi napsat vysvětlení ohledně naší hrabovsk0 žádosti o změnu územního plánu, na kterou nám zaslal své stanovisko magistrát:

Navrhovaná změna v lokalitě P51 u ul. U Řeky, ve které navrhujete změnu plochy způsobu využití „Lehký průmysl“ na plochu způsobu využití „Plochy smíšené — bydlení a služby“, vše v k.ú. Hrabová, nebyly zastupitelstvu města k rozhodnutí předloženy.

Samuel Pidra, který bydlí právě nedaleko drtičky, se mě totiž po zveřejnění stanoviska zeptal, co to pro nás znamená: “Hlavně mně zajímají ty parcely u Řeky. Jakože z bývalého Tchasu se stane ubytovna?”

Odpověď jsem pro jistotu konzultoval s našim úřadem a je to takto:

V regulativech Ú plánu Ostravy je uvedeno, že ubytovací zařízení pro zaměstnance je podmínečně přípustné využití v ploše „lehkého průmyslu“, čili ubytovnu tam je možné mít již nyní. U navrhované změny šlo především o to, aby v ploše nevyrostly další haly, jako například další hala pro další drtičku odpadu.

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]