Evidence zápachu: Nasbírané podněty jsme začali posílat na ČIŽP k prošetření

(Aktualizováno 28.6. 2021, 22:55 hod.) Česká inspekce životního prostředí ode mě ve čtvrtek obdržela první podnět k prošetření, který jsem podložil informacemi z online formuláře pro evidenci zápachu. Jelikož nepomohly petice (první již v roce 2012), stížnosti na úřadech (Hrabová, Jih), individuální podněty na hygienu, a ani schůzky politiků/starostů (poslední v červnu 2021), rozhodl jsem se, že spojím síly s několika dalšími občany a budeme bojovat na vlastní pěst.

Prosím všechny, aby i nadále zápach hlásili přes online formulář evidence zápachu, jehož odkaz najdete v horním menu na www.hrabova.info. Podněty (získané od Vás) budu/budeme zasílat na ČIŽP tak dlouho, dokud to nepovede ke zlepšení situace, která je neunosná. Každý může zápach bagatelizovat, ale to, že ho někdo necítí neznamená, že zápach nejde cítit jinde.

Odkaz na formulář pro evidenci zápachu

Odkaz na formulář pro evidenci zápachu

Data z formuláře průběžně doplňuji o následující informace: ID, směr větru, GPS pozice, městský obvod, kde byly jednotlivé zápachy pozorovány. Vše jsem pak anonymizoval a rozčlenil do souborů podle toho, kdo by měl v nejbližších dnech sepsat podobný podnět a poslat také na Českou inspekci životního prostředí.

Evidované podněty od občanů: Evidence zápachu (květen – červen)
Rozčleněná podle osob, které předpokládám pošlou podnět na ČIŽP:

 

Věc: Žádám o prošetření podnětů a sdělení požadovaných informací ohledně problematiky „Zápach z průmyslové zóny v Hrabové“.

Žádám o vyšetření kovového dusivého zápachu smíšeného se zápachem spálených plastů (zápach spálených brzdových destiček), který se na území MOb Ostrava-Hrabová šířil v termínech uvedených v podrobné evidenci zápachů od různých osob (soubor orkac_hrabova.xlsx). Dále žádám o sdělení, jak jste jednotlivé podněty z evidence prověřili, koho jste určili jako zdroj zápachu a zda proběhla korelace s provozními deníky jednotlivých podniků, které evidujete jako možné zdroje zápachu. O výsledku šetření chci být podrobně informován prostřednictvím mé datové schránky iwxyr7d.

Žádám o prošetření větrání provozů v podnicích průmyslové zóny v Ostravě-Hrabové brzo ráno (před 6. hod. ranní), odpoledne za slunečného/teplého počasí a také večer (po 22. hod.), a to ve výšce emisních výdechů montoven — měřit emise ve výšce výdechů, nikoli pouze při zemi (slévárna Brembo, ITT, Grupo Antolin, a další vámi vytipované zdroje zápachu). Obyvatelé, kteří bydlí v panelácích nedaleko průmyslové zóny v cca 20-30 metrech, jsou na podobné výškové úrovni jako jsou výdechy montoven v průmyslové zóně v Hrabové. O výsledku šetření chci být podrobně informován prostřednictvím mé datové schránky iwxyr7d.

Žádám o sdělení, proč není Vámi v daných podnicích (zdroje zápachu) vyžadováno zavedení odpovídajících technologií (dle nejnovéjších BAT) na odlučování jedů a také výstavba komínů a vypouštění emisí do dostatečné výšky, aby neobtěžovaly obytné zóny v okolí. Chci být podrobně informován prostřednictvím mé datové schránky iwxyr7d.

Žádám o sdělení jména konkrétního pracovníka ČIŽP, který bude přidělen na řešení problematiky průmyslové zóny Hrabová, jako byla v minulosti paní Kameníčková. Jsem přesvědčen, že v letech 2017-2018 právě paní Kameníčková, která se této problematice intenzivně věnovala, odvedla nezpochybnitelný a obrovský kus práce. Její aktivita vedla prokazatelně k citelné eliminaci zápachu. Pokud nemůžete přidělit na tuto problematiku po odchodu paní Kameníčkové konkrétního pracovníka, či nemůžete vytvořit ani žádnou pracovní skupinu, prosím o sdělení toho, jaký bude Váš další postup, aby byl náš problém – eliminaci zápachu z průmyslové zóny Hrabová – byl konečně jednou pro vždy vyřešen. Vždyť první doložitelné stížnosti od nás občanů, na linoucí se zápach z průmyslové zóny, pochází z roku 2012. Chci být podrobně informován prostřednictvím mé datové schránky iwxyr7d.

V Ostravě-Hrabové dne 24.6. 2021

Ing. Radomír Orkáč
Zastupitel MOb Ostrava-Hrabová

Štítky: , ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]