Za zpackaný postup rekonstrukce koupelny žádná omluva, vysvětlení a dokonce ani kompenzace?

Je to již téměř rok, co mě sousedé manželů Háčkových poprosili, abych veřejnost upozornil na rekonstrukci koupelny obecního bytu, která způsobila, že byl byt několik týdnů neobyvatelný (bez koupelny a toalety). Všichni nájemníci obecních bytů na Šídlovci by se měli mít na pozoru, protože podobná “zpackaná” rekonstrukce může proběhnout příště u nich. A co je horší, v Hrabové se jich z vedení úřadu a ani městského obvodu nikdo nezastane.

Dne 10.9. 2020 jsem tak zveřejnil následující komentář, který se dříve objevil na Facebooku:

Občan Hrabové: „Tati, proč má babička dvě koupelny a my jenom jednu? Jonáši, my nemáme momentálně ani tu jednu.“ Nekoordinovaná rekonstrukce, několikadenní prodlevy, začátky prací v 10.00 hod., odskoky na jiné zakázky, vyhlazování stěn bez zavedené elektroinstalace, žádný koncept ani přemýšlení dopředu (potvrzuje se, že děda měl pravdu, když říkával, že hlava není na klobouky), amatérská „firma“ na baterky, najmuta MOb Ostrava-Hrabová.

Avšak všechno má i svou světlou stránku: mám v prodejně Tesco v Hrabové svůj záchod, jezdím tam už třetí týden. Kdo z vás to má?

Šlendriánský přístup a postup úřadu a stavební firmy se řešil i následně na jednání zastupitelstva dne 23.9. 2021 (viz oficiální zápis), kam dorazili i sousedé manželů Háčkových:

“Pan tajemník chápe nespokojenost občanů a chce se poučit z chyb a souhlasí s tím, že by měl být plán rekonstrukcí na příští rok…a souhlasí s tím, že nájemník by měl znát harmonogram – kdy, jak, za kolik, co je standard, nadstandard.”

Po více než půl roce od jednání zastupitelstva zahájil úřad a bytová komise odvetný útok proti manželům Háčkovým, když i přes chybějící stavební deník a proplacení faktur stavební firmě, vyzvalo vedení obce nájemníky, aby stavební firmě doplatili smyšlené “pohledávky”. Naštěstí pod hrozbou soudu vedení městského obvodu a stavební firma tuto výzvu stáhli. Chyba úřadu (dohled nad rekonstrukcí) však zůstala zametena pod kobercem a vedení obce mlčí a bez vysvětlení zamítá kompenzace ve formě odpuštění několika nájmů nájemníkům.

Snímek zápisu z jednání rady (14.7. 2021)

Snímek zápisu z jednání rady (14.7. 2021)

Rada městského obvodu (Trávníček, Dolejška, Balušek, Kopitzová, a v nepřítomnosti Kelnarová) opět bez vysvětlení dne 14.7. 2021 následující žádost zamítla:

Vážená Rado městského obvodu Hrabová, 

vzhledem k tomu, že nám dnes od bytového technika, pana Weisse, přišla e-mailem nemilá a naprosto nepochopitelná zpráva o zamítnutí naší Žádosti ve věci kompenzací újmy a škod vzniklých naší rodině během rekonstrukce sociálního zázemí obecního bytu, a vzhledem k tomu, že se nabízí jediné logické vysvětlení, a totiž že Rada městského obvodu Hrabová pravděpodobně záležitost projednávala v nějakém mimořádném, časově nevyhovujícím režimu, odesíláme tímto Radě naši Žádost znovu a prosíme tentokrát o její pozorné čtení, přihlédnutí k dříve doloženým materiálům a svědectvím, a zejména o řádné projednání tak, aby výsledné rozhodnutí odpovídalo předloženým skutečnostem. 

Připomínáme, že na konečné a spravedlivé uzavření celé naší záležitosti čekáme de facto již celý rok a ve světle toho, že Obec Hrabová, zdá se, má sebevědomí řešit mnohem ambicióznější projekty, než je rekonstrukce jedné malé koupelny a WC obecního bytu, věříme v brzké a soustředěné projednání a odpovídající rozhodnutí. 

Mockrát děkujeme. 
Naši Žádost o kompenzace připojujeme přílohou tohoto e-mailu. 

S pozdravem, 

Petr a Lenka Háčkovi


Dnes 27.7. 2021 jsem požádal o vysvětlení RMOb a v kopii jsem poslal mail i na Magistrát města Ostravy a kontrolní výbor.

Dobrý den,

žádám o vysvětlení/komentář k přiloženému rozhodnutí. Jelikož se manželé Háčkovi domáhají již měsíce vysvětlení, z pozice zastupitele žádám MMO, aby věc prošetřil a vyžádal si potřebnou dokumentaci.

Úřad žádám, aby věc předal k prošetření kontrolnímu výboru.

Manželům Háčkovým nikdo nedal do dnešního dne vědět a považuji to za nehorázné, zamítnout jejich žádost a neposkytnout jim vysvětlení.

Jaký byl důvod k zamítnutí? Na jednání zastupitelstva dorazilo dne 23.9. 2020 nemálo občanů k dané věci a tajemník úřadu všem sdělil, že je potřeba se poučit z chyb, které úřad udělal a že manželé Háčkovi jednoznačně měli být informováni o dané rekonstrukci (co kdy kde a za kolik) a především i o časovém harmonogramu.

Dále tajemník úřadu řekl, že do konce roku 2020 vznikne dokument rekonstrukcí a investic, kterou připravuje bytová komise, aby se situace neopakovala – každý měl vědět co a kdy se zrekonstruuje.

Rekonstrukce KOUPELNY!!! se u manželů Háčkových protáhla na více než měsíc (s odstraněním nedostatků to byly měsíce) a to bylo neskutečné pošlapání jejich práv. Chodit na záchod do Tesca místo v pohodlí domova by asi nechtěl nikdo z nás. Jde vidět, jak tajemník úřadu, který ani dokonce se starostou nevěděli, že má paní Moskalová dovolenou a nevěděli o problémech stavební firmy a ani kde se co aktuálně rekonstruuje, radši budou hájit stavební firmu, než naše občany, které zastupují a kteří již byt (rodina) užívají přes 70 let!

Styďte se!!!

Z pozice zastupitele žádám o vysvětlení a zdůvodnění zamítnutí jejich žádosti:

  • MMO,
  • RMOb,
  • Kontrolní výbor.

S pozdravem, Orkáč

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]