Hrabová: Revitalizace bytového domu Příborská 499/16

Revitalizace bytového domu Příborská 499/16 bude zahájena v pátek 24. listopadu 2023 výstavbou lešení okolo celého domu. Bude se provádět rekonstrukce střechy a zateplení štítové strany domu.

Žádáme obyvatele domu o zvýšenou opatrnost při vcházení/vycházení z domu, používejte z bezpečnostních důvodů vyznačených tras a koridorů. Je nutné, aby byly do 24. listopadu 2023 vyklizeny půdní prostory.

V době, kdy bude v těsné blízkosti domu postaveno lešení, je nutné při odchodu z bytu zavřít všechna okna a zastřít žaluzie nebo závěsy. Toto opatření provádějte z důvodu zabezpečení svého majetku. Na lešení může vstoupit cizí osoba, která má značně zjednodušený přístup do Vašeho bytu.

Na lešení a do prostoru staveniště je přísný zákaz vstupu nepovolaným osobám! Po dobu provádění prací je nutné se připravit na zvýšenou hladinu hluku a prašnosti. Pracovníci mohou provádět práce v sobotu a neděli. V těchto dnech nebudou prováděny práce způsobující zvýšenou hladinu hluku.

Je možné, že v průběhu realizace budou omezena parkovací místa. Toto bude označeno dopravní značkou nebo výstražnou páskou či oplocením.

Prosíme všechny uživatele bytu, aby v blízkosti stavby dbali z preventivních důvodů zvýšené opatrnosti. Prosíme všechny uživatele bytu o trpělivost, toleranci a vzájemné pochopení.

Za to všem předem děkujeme!

Kolektiv pracovníků ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Náhledová fotografie je ilustrační.

Štítky: ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]