Ostrava-Hrabová: Kronikářský záznam za rok 2017

Zákon o kronikách obcí povoluje jak ručně psanou kroniku, tak kroniku v elektronické podobě. Elektronická verze zápisu, mj. mylně vykládaná veřejností jako on-line verze, dnes v naší republice převažuje. Hrabová měla vždy ručně psanou kroniku, nicméně poslední zápisy se již dle všeho budou tisknout, což je obrovská škoda. Končí tak stoletá tradice!

Celý kronikářský záznam za rok 2017, který sepsal Mgr. Radomír Seďa, je ke stažení v PDF.

Kronikářský záznam 2017

Společenské akce

Dětský karneval na ledě (15. 1. 2017)

Nedělní odpoledne za obecním úřadem patřilo zhruba desítce malých dětí a jejím rodičům, kteří si přišli v opravdové lednové zimě zazpívat a zatančit na sněhu s Hopsalínem za rytmů písní zpěvačky Ewy Farné a jiných interpretů. Některé děti se projely na bruslích po připraveném kluzišti. Karneval připravila hrabovská komise pro děti a mládež společně se Sborem dobrovolných hasičů v Hrabové.

Hasičský ples (21. 1. 2017)

Kvůli uzavření restaurace U Lípy musel místní hasičský sbor vzít zavděk pro pořádání svého každoročního plesu prostorami kulturního střediska ve Vratimově. Večerní program zahájily půvabné mažoretky, k poslechu a tanci hrála kapela RABAT.

Obecní ples (10. 2. 2017)

Také letos připravila hrabovská kulturní komise pro všechny občany obce tradiční obecní ples, v pořadí už patnáctý. Hrabová dosud nemá odpovídající důstojné prostory pro organizování takových společenských akcí, a tak se večerní plesání konalo v kulturním domě K-TRIO v Hrabůvce. Večerem provázel zkušený Miroslav Houžvička, o jehož moderátorských kvalitách nelze pochybovat. Slova se ujal také starosta Hrabové Igor Trávníček, který vyzval přítomné hosty, aby se k jeho stolu dostavil kdokoli, jenž disponuje nepotřebnými milióny korun, které by šly použít pro výstavbu nového kulturního domu, aby Hrabová nemusela pořádat obecní ples v jiné obci. K poslechu i tanci hrála kapela Klasik, večer zpestřilo taneční vystoupení Tomáše Ožany a Andrey Sýkorové. V polovině večera vystoupil s novým programem hlavní hřeb programu taneční skupina BOlatičtí BŘIcháči (Bobři), kteří navázali na loňský úspěch. Tentokrát předvedli havajské tance, a aby jejich vystoupení bylo vskutku autentické, tančili v ladných sukénkách s náhrdelníky z pestrobarevných květů, což všechny v sále doslova zvedlo ze židlí. Jedním z členů tohoto originálního souboru byl poslanec České republiky Mgr. Herbert Pavera zvolený za TOP 09. Nechybělo dobré občerstvení ve formě teplého bufetu ani mimořádně bohatá tombola v podobě 43 cen, do které přispělo celkově dvacet jedna institucí, zejména firmy působící v Hrabové. Dobrá atmosféra a zábava trvala do dvou hodin ráno.

Fotbalový ples (24. 2. 2017)

Oddíl kopané TJ Sokol Hrabová pořádal pro všechny své fanoušky, aktivní sportovce, ale i nesportovce a všechny občany ples v Kulturním středisku sousedního Vratimova. V porovnání s jinými plesy, byl tento striktně nekuřácký. Hudební program zajišťovala skupina VIZE. Organizátoři zajistili tombolu i občerstvení za lidové ceny.

Dětský den (25. 06. 2017)

Nedělní odpoledne na hřišti TJ Sokola patřilo našim ratolestem. Komise pro děti a mládež Rady městského obvodu Hrabová pořádala 23. ročník dětského dne. Díky krásnému počasí byla účast doslova rekordní. Pro všechny děti byly připraveny rozmanité disciplíny jako chůze na chůdách, skoky v pytlích, prolézání tunelu a hod míčkem, v 16.30 hodin vystoupil oblíbený klaun Hopsalín. Nejmladším účastníkem bylo teprve dvouměsíční miminko, jež si na radovánky a tanečky s jinými dětmi musí ještě pár let počkat.

Benefiční koncert pro Marušku (12. 08. 2017)

V sobotu odpoledne uspořádal místní písničkář Václav Fajfr a Petr ,,Džetro“ Ritzka na hřišti Sokola v Hrabové koncert pro hendikepovanou Marušku Kučerovou. Tento příklad ukazuje, že mezi lidmi v Hrabové stále žijí lidé se srdcem na pravém místě, kteří mají pochopení pro své bližní. Výtěžek z dobrovolného vstupného byl předán její mamince, pro kterou byl největší odměnou šťastný úsměv dcerky upoutané na invalidním vozíku. Motto bohulibé akce “S ÚSMĚVEM JDE VŠECHNO LÉPE” bylo tak namístě.

Letní kino v Hrabové (29. 8. – 1. 9. 2017)

Konec letních prázdnin a zahájení nového školního roku se nesl v Hrabové ve znamení promítání filmů pod širou oblohou na hřišti TJ Sokol. Kulturní komise k nám pozvala již potřetí Kinematograf bratří Čadíků. Na dobrovolném vstupném se podařilo vybrat 11 347 Kč, které putovaly na dobročinné účely. O oblíbenosti ,,hrabovského filmového festivalu“ nejlépe vypovídá účast občanů, kterých celkově za čtyři dny zavítalo více než 400. Návštěvnost mohla být jistě větší nebýt deštivého počasí 1. září. Promítání filmů začínalo každý den po 20. hodině.

Program byl následující:

 • úterý 29. 8. – Teorie tygra
 • středa 30. 8. – Trabantem do posledního dechu
 • čtvrtek 31. 8. – Všechno nebo nic
 • pátek 1. 9. – Řachanda

Oslavy 750 let – den první – výstava kronik (1. 9. 2017)

Prvním zářijovým víkendem vyvrcholily měsíce příprav oslav výročí nejstarší dochované písemné zmínky o Hrabové, zahrnující setkání letopiseckých, kulturních a jiných komisí, vymýšlení programu, materiální zabezpečení a vůbec úsilí mnoha zainteresovaných. Veřejnosti byly sice oslavy prezentovány jako připomínka 720 let obce, nicméně současná generace historiků spojuje Hrabovou již s vesnicí Grabowe uvedenou v testamentu olomouckého biskupa Bruna ze Schauenburku z 29. listopadu roku 1267, což znamená, že slavíme výročí 750 let.

Samotným sobotním zábavám předcházela 1. září akce, takříkajíc, kulturněhistorická. Hrabovští občané dostali od 8 do 16 hodin díky letopisecké komisi ojedinělou příležitost prohlédnout si na jednom místě – v sále hasičské zbrojnice – snad všechny známé dostupné kroniky se vztahem k obci. A že jich bylo. S laskavým svolením Archivu města Ostravy, Ostravského muzea byly za přísných bezpečnostních opatření vystaveny ve skleněných vitrínách i ceněné nejstarší kroniky obce. Většina ostatních však byla k dispozici k nahlédnutí přímo na stolech. Mimořádně byla k vidění Kronika DTJ, považovaná za ztracenou. Objevila ji Zuzana Benková v pozůstalosti rodiny Opělových, kde ji za německé okupace pravděpodobně zachránili před nuceným odevzdáním. Mnoho návštěvníků nevšední příležitosti ochotně využilo a dle zájmu, či zaměření, všechny kroniky pročítalo, ohlíželo, listovalo. Komu by byly písemné informace přece jen málo, mohl doplnit své portfolio vjemů ještě o ty čistě obrazové. Většina volné plochy na stěnách byla využita rukama pana Miroslava Houžvičky k instalaci starých černobílých fotografií, dokumentujících vývoj obce. Ojedinělá podívaná přilákala celkem 223 zájemců. K vidění byly tyto kroniky:

 • Pamětní kniha obce Hrabové 1922–1937
 • Pamětní kniha obce Hrabové 1938–1960
 • Pamětní kniha obce Hrabové 1990–2006
 • Pamětní kniha obce Hrabové 2007 – současnost
 • Kronika Národní školy v Hrabové 1835–1887
 • Kronika Národní školy v Hrabové 1888–1923
 • Pamětní kniha Základní devítileté školy Paskovská 46, Ostrava – Hrabová 1960–1971
 • Kronika Základní devítileté školy Paskovská 46, Ostrava – Hrabová 1974–1988
 • Kronika Základní devítileté školy Paskovská, Ostrava – Hrabová 1991–2004
 • Kronika Základní školy Ostrava – Hrabová 2004–2015
 • Kronika Základní školy Ostrava – Hrabová 2015 – současnost
 • Kronika sboru dobrovolných hasičů v Hrabové u Vítkovic 1896–1946
 • Druhá pamětní kniha sboru dobrovolných hasičů v M. O. Hrabová počínajíc 50. Jubilejním rokem 1946 za vlády pana presidenta Dr. Edvarda Beneše 1946–1969
 • Pamětní kniha farnosti hrabovské 1908–2004
 • Pamětní kniha farnosti hrabovské 2004–2010
 • Pamětní kniha farnosti hrabovské 2011 – současnost
 • Pamětní kniha Dělnické tělocvičné jednoty obce Hrabová 1924–1933

Na program výstavy plynule navázala v 16 hodin slavnostní prezentace nové kolektivní publikace, pod názvem Historie obce Hrabová, kterou představil její editor Bc. Martin Slepička. Kniha, na níž se podílelo 13 autorů, vyšla v nákladu 500 kusů a zahrnuje dějiny dosud v nejkomplexnější podobě – od dob nejstarších po současnost. Mezi autory najdeme takové osobnosti jako je hrabovský rodák prof. Lumír Dokoupil z Ostravské univerzity, dlouholetý zaměstnanec Archivu města Ostravy PhDr. Antonín Barcuch, který již o naší obci psal dříve nebo ředitel Zemského archivu v Opavě PhDr. Karel Müller. Na slavnostním aktu nechyběl pochopitelně starosta obce Igor Trávníček, který prohlásil, že pokud někdo v budoucnu bude chtít napsat nové dílo o Hrabové, tak stěží objeví ještě něco nového, nepoznaného. Přítomní byla řada spoluautorů a jako čestný host také primátor města Ostravy Ing. Tomáš Macura MBA, publikaci na závěr požehnal administrátor excurrendo Římskokatolické farnosti Ostrava-Hrabová, kněz Adrian Wykręt. Jejich slova si do sálu přišlo vyslechnout na 80 zájemců z řad místních občanů. Mnozí lidé se ani do naplněné místnosti nevlezli. Nutno dodat, že o publikaci byl mezi laickou veřejností enormní zájem. Do sobotního podvečera, kdy byl ukončen přímý prodej v místech spojených s oslavami, se prodalo přesně 204 kusů. Úplně se vyprodala do tří měsíců. Nová kniha vzbudila zájem také u redaktorky Českého rozhlasu Ostrava Petry Sasínové, jež v pořadu Křížem krajem 11. září tohoto roku uveřejnila rozhovor s Martinem Slepičkou.

Prvnímu dni oslav však ještě zdaleka nebyl konec. Návštěvníci výstavy kronik, kteří se zdrželi na představení publikace, mohli – posilněni slavnostním rautem – zůstat na přednášku Mgr. Dalibora Janiše, Ph.D. Ne všichni takový informační maratón vydrželi. Naštěstí se řady umdlévajících návštěvníků rozšířily o nemálo čerstvých, nově příchozích. Přednášku „K počátkům Hrabové ve světle písemných pramenů“ si tak od 17 hodin vyslechlo na 55 zájemců o historii. Slavnostní večer jen trochu pokazil velmi silný déšť.

Oslavy 750 let – den druhý (2. 9. 2017)

Oficiální zahájení programu na hřišti TJ Sokol ve 13 hodin přilákalo nevídaný počet lidí. Není divu. Vždyť od jarních měsíců připravovaná veselice dávala naději na netradiční množství zážitků. Odpoledne v Hrabové jimi oplývalo skutečně měrou vrchovatou.

Po hodince s dechovkou DEOR dostalo prostor formální zahájení, o které se podělili Miroslav Houžvička, coby moderátor, a starosta Igor Trávníček. Pozvání přijali také starosta spřátelené obce Hrabová u Zábřehu na Moravě, Ing. Jiří Linhart, jehož doprovod se posléze aktivně zapojil do sledu kulturních vystoupení. Společné vypuštění holubic a výměna standard výstižně symbolizovalo hlavní myšlenku setkání obou starostů, partnerství.

Od té doby nedal bohatý program chvíli klid. Měsíce připravované pásmo místních obyvatel zahájilo vystoupení žáků základní školy, hrabovské ženy zazpívaly píseň Ó Hrabová, na pódiu se vystřídaly malé i větší tanečnice.

Kdo snad pocítil potřebu nabrat sil před pokračováním kulturního programu, nebo i během něho, nebyl ponechán na holičkách. Místní sdružení dobrovolných hasičů slavilo u návštěvníků úspěch s vlastnoručně uvařeným gulášem. Obsluha se brzy překvapeně dívala na prázdné dno kotle. Naštěstí se podařilo uvařit novou várku a uspokojit i ty opozdilé. Co by po guláši s cibulí přišlo vhod? Inu pivo. Roman Stuchlý přezdívaný „Kuman“ čepoval, seč mu síly stačily. Žízní rozhodně nikdo trpět nemusel. Z důvodu chladného počasí však řada z místních sáhla i po něčem ostřejším. Žihadlo, teplá medovina, svařené víno šly na odbyt měrou vrchovatou. Nezapomnělo se ani na děti, pro které byly určeny nafukovací atrakce a malování na obličej. Během odpoledne byla k dispozici nová kniha o naší obci, kterou osobně prodávali všichni členové letopisecké komise: Bc. Martin Slepička (předseda), Mgr. Markéta Orkáčová a Mgr. Ivo Šupčík.

K večeru se již dostala zábava do plného proudu. Lidé se nejen nechávali bavit, bavili se i mezi sebou. Pobíhali mezi známými, občerstvením a pódiem. Podle míry hudebního vkusu. Na své si přišli milovníci dechovky, pamětníci si mohli zavzpomínat s hity Pavla Nováka, uklidnit se s místním folkařem Václavem Fajfrem. Svůj program odehrála na podiu i pětičlenná folková kapela MARODI. A koho nezahřála praktická ukázka technik hašení požáru dobrovolnými hasiči nebo velocipedisté, toho na samotný závěr zaručeně rozehřála temperamentní zpěvačka, při neméně temperamentním rockovém nářezu, cover verzemi písní švédské skupiny Roxette.

Kdo vydržel až do samého závěru, mohl ve večerních hodinách vzdychnout obdivem nad velkolepým ohňostrojem, který rozzářil oblohu nad sokolským hřištěm. Akce proběhla za podpory pivovaru Ostravar, firem Sungwoo Hitech a CTP a statutárního města Ostravy.

Zájezd seniorů (8. 9. 2017)

Také letos zorganizovala Mgr. Ivana Bollogová ze sociálního odboru ÚMOb Hrabová pro naše aktivní seniory každoroční výlet. V ranních hodinách odjel zaplněný autobus z Hrabové směrem do Města Albrechtice nacházející se v okrese Bruntál na prohlídku zámku Linhartovy. Místní zkušený průvodce Hrabovanům představil nejprve expozici keramiky Jana Kutálka a poté velmi různorodé sbírky autíček, vláčků, vagónků, dřevěných hraček, nafukovacích hraček z Fatry Napajedla, stavebnice Lega, dále sbírku fotografií slavných českých herců, výstavu nazvanou Pravěk, i výstavu věnovanou poštovnictví. Druhým cílem zájezdu bylo Vrbno pod Pradědem. Část skupiny dala přednost exkurzi ve vitrážní dílně, ostatní občané navštívili památný římskokatolický kostel sv. Michaela archanděla. Pak už nastal čas na dobrý oběd a na chvíli odpočinku. Třetí zastávkou výletníků se stalo krásné lázeňské město Karlova Studánka, které si všichni mohli prohlédnout individuálně, samozřejmě došlo na nezbytné nákupy lázeňské speciality. Pak už se naši naprosto spokojení občané vydali zpátky do svých domovů, do Hrabové.

Stezka odvahy (22. 9. 2017)

Spolek Torali a Komise pro děti a mládež Rady městského obvodu Hrabová připravila na páteční večer třetí ročník vskutku adrenalinové zábavy. Na dvoukilometrové stezce odvahy číhalo na děti na osmi místech dvacet tři strašidel. Největší pozdvižení vzbudila ,,upírka v rakvi“ a ,,Gorila“.

Zájezd do Legolandu (28. 9. – 30. 9. 2017)

Svým způsobem přelomový se stal zájezd, zorganizovaný hrabovskou Komisí pro děti a mládež. Neobvyklá byla už jeho délka v trvání tří dnů. Co však bylo skutečně historicky poprvé, výlet za hranice republiky, do Německa. Cílem se stal zábavní park Legoland v Bavorském Günzburgu. Program expedice zahrnoval dvakrát přespání na české straně nedaleko zříceniny Přimda v areálu školy v přírodě. K úžasu účastníků zájezdu v původním vybavení ze sedmdesátých let 20. století, včetně společných sprch, dámských i pánských. Inu, ne vždy je sleva zadarmo. Naštěstí zájezd poskytl i velkolepější kulturní zážitky. První den jako zpestření cesty prohlídku hradu Karlštejn a posléze druhý den nepočítaně zážitků ze samotného zábavního parku. „Dobrodružný“ charakter výpravy stvrdil třetí den ráno pokažený autobus. Z alternativních návrhů na náhradní program byl vybrán výšlap ke zřícenině, doprovázený hledáním hřibů. A protože kdo hledá, najde … většina se mohla po opravě k autobusu vrátit s vítězným výrazem ve tváři, obtěžkáni oblíbenou kuchařskou surovinou s charakteristickou houbovou vůní. Na cestě domů zbývala poslední zastávka, sice návštěva brněnské zoologické zahrady. A pak již jen únava a dojezd.

Vítání občánků (14. 10. 2017)

V sobotu v dopoledních hodinách přivítal starosta Hrabové pan Igor Trávníček v budově úřadu osm nových občánků naší obce. Shodou okolností to byly jen děvčátka. O kulturní program se postaraly děti z mateřské školy Klubíčko. Jejích písničky a tanečky doprovázela na elektronické varhany ředitelka hrabovské školky Mgr. Alice Strnišťová.

Lampiony (17. 11. 2017)

Jsme skutečně u zrodu nové tradice? Zdá se to být pravděpodobné. Po loňském zájmu o celou akci zorganizovala kulturní komise se spolkem Torali opět lampionový průvod s cílem vypustit papírové lampiony štěstí. Procházku s rozsvíceným lampionem si nenechala ujít řada rodičů s dětmi. Účastníci vyrazili od kostelíka směrem k místu vypouštění, louce u nadjezdu nad dálnicí. Během cesty se přitom přidávali další a další skupinky zájemců. Počasí přálo, řízení letového provozu v Mošnově také nebylo proti, vypustit všechny úřadem zakoupené lampiony nic nebránilo. Šťastné úsměvy osvětlené zapálenými svíčkami byly vidět nejen na tvářích přihlížejících dětí.

Kateřinská pouť (26. 11. 2017)

Poslední listopadovou neděli zavládla v obci po roce vánoční atmosféra; konala se zde tradiční pouť ke cti patronky místního kostela sv. Kateřiny Alexandrijské. Dvě poutní mše svaté celebroval hlučínský farní vikář P. Mgr. Jan Gajdušek. Jindy prázdná ulice Jestřábského byla zaplněna barevnými stánky s nejrůznějším zbožím a lidmi všech generací. Toho dne si přišel na své každý, děti, střední generace i dříve narození občané. Pestrou nabídku bižuterie, hraček, svíček, minerálů, ponožek a hrnků doplňovaly nejrůznější pochutiny: pendreky, sladkosti, turecký med, klobásky, bramborové placky, sýry, oříšky, čaj, káva, medovina a svařené víno. Atmosféru umocňovaly tóny dechové hudby v podání kapely DEOR, která hrála u místní moštárny. Na přilehlé louce se děti mohly povozit ve vláčku, na kolotoči a zaskákat v nafukovacím hradě.

Mikuláš (30. 11., 4. 12., 5. 12. 2017)

Začátek prosince patří tradičně dětem, které (pokud jedou na správné mikulášské vlně) mohou potkávat toho „zaručeně pravého“ Mikuláše po dobu několika dní na rozličných místech. Z obvyklých zastávek pána s bílými vousy, mitrou a holí sice vypadla restauraci U Lípy, kde probíhalo v předchozích letech tematicky zaměřené dětské odpoledne, ale děti přesto nezůstaly zkrátka. Tentokrát se objevil s předstihem už 30. 11. v restauraci Na Vyhlídce, „převlečený“ za klauna Hopsalína se stavil 4. 12. do mateřské školky Klubíčko a byl k vidění i 5. 12. na šídloveckém náměstíčku. Tam ho však nepřivezli sobi, ale hasičské auto.

Rozsvícení vánočního stromu (3. 12. 2017)

Po loňské zkušenosti, kdy rozsvícení vánočního stromu před budovou úřadu přitáhlo nečekané množství lidí, bylo o letošním opakování rozhodnuto. Sousedské poklábosení si tentokrát nenechal ujít dav, čítající na čtyři sta hlav. K dobré pohodě bylo možné přikoupit domácí buchty i teplý čaj na zahřátí. „Dětský nebo pro dospělé?“, ptávala se dobrá žena rozlévající do plastových kelímků nápoj. Rozuměj čaj nebo čaj s douškem rumu? Inu, při čekání v zimě kapka něčeho ostřejšího neuškodí. Zájemci si mohli nechat farářem Wykrętem posvětit ve stánku zakoupené adventní věnce z místní „dílny“ květinářky Věry Kročkové. Pak již jen vyslechnout pár slov pana starosty a smrček před úřadem se oděl do hávu bílých led světýlek. A aby nezůstalo jen u zmíněných tělesných prožitků, o prožitek kulturní se postaral pěvecký sbor složený z žáků školy, jehož koledy si lidé rádi vyslechli. Ba, někteří se k pějícím ratolestem přidali. Pro nejmenší byla připravena schránka pro přáníčka Ježíškovi. Nutno říci, že toto setkání pořádané kulturní komisí se povedlo i po organizační stránce. Větší zkušenost byla patrná na všech stranách. Vjezd k úřadu hlídali městští strážníci, nad rozdělanými ohni bděli místní hasiči, ozvučení zajistil patriot Milan Slíva, občerstvení také nechybělo. Přitom vše funguje ne proto, že někdo druhý něco organizuje, ale proto, že se lidé sami chtějí takto setkávat a často i dobrovolně přiložit ruku k dílu.

Kultura

Lednový koncert v kostele (29. 1. 2017)

Velký hudební a duchovní zážitek prožili všichni posluchači, kteří tuto neděli zavítali do našeho krásného dřevěného kostela sv. Kateřiny. Zásluhou kulturní komise v něm od 16 hodin vystoupili posluchači Lidové konzervatoře Ostrava z houslové třídy Alžběty Kolářové a pěvecké třídy Josefa Fryščáka. Na programu byla jak díla sakrální, tak skladby klasiků. Vystoupil také Komorní orchestr Lidové konzervatoře. Kostelíkem rezonovaly tóny známé Ave Maria, Pastorely čáslavské od Jakuba Jana Ryby, ale i vánoční ukolébavky Břetislava Bakaly. Obec Hrabovou důstojně reprezentovala hrou na housle místní občanka, spoluzakladatelka parku Hrabovjanka, sólistka Jana Václavíková. V jejím podání zazněly skladby takových velikánů klasické hudby, jako jsou Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach a Georg Friedrich Händel.

Putovní výstava (1. 3. 2017)

V zasedací místnosti obecního úřadu se od 15 hodin konala za přítomnosti starosty Igora Trávníčka a jednoho z autorů, zaměstnance Archivu města Ostravy, PhDr. Martina Juřicy slavnostní vernisáž výstavy u příležitosti 750. výročí první zmínky o Ostravě v závěti biskupa Bruna z roku 1267 nazvané ,,Od Petřkovické Venuše k Dolní oblasti“. Expozice pěti panelů byla umístěna na chodbě v přízemí úřadu a k dispozici byla do konce března roku 2017. Přítomné občany potěšilo, že jeden panel autoři věnovali výhradně Hrabové. Na něm byl zdůrazněn hrabovský rodák a básník Vilém Závada a kostel sv. Kateřiny. Ke slavnostní atmosféře přispěly svým vystoupením také děti z Mateřské školy Klubíčko.

Zájezd do divadla pro seniory (23. 3. 2017)

Kulturní komise připravila pro naše penzisty zájezd do Divadla Jiřího Myrona do Ostravy na představení Karla Poláčka „Hostinec u kamenného stolu“. Vstupenky si zájemci mohli zakoupit v prodejně Kvítko Věry Kročkové.

Vystoupení ženského sboru Hudebního institutu Glier z Kyjeva (6. 6. 2017)

Kostel sv. Kateřiny v Hrabové patřil v tento úterní podvečer sborové hudbě. Kulturní komise pozvala do naší obce hned dva soubory. Jako první vystoupil smíšený Akademický pěvecký sbor Vysoké školy Báňské – Technické univerzity v čele s dirigentem Adamem Sedlickým složený ze studentů a absolventů této vysoké školy. V prostředí k tomu stvořeném zazněly duchovní i světské písně, a to jak v češtině, tak ve francouzštině. Poté, jako hlavní host, předvedl své umění renomovaný a řadou ocenění se pyšnící početný dívčí pěvecký sbor Hudebního institutu Glier z ukrajinského Kyjeva pod vedením zasloužilé umělkyně Sbormistryně Galiny Gorbatenko.

Noc kostelů (9. 6. 2017)

Po roce se opět v rámci celorepublikové akce otevřel všem občanům – křesťanům, jinověrcům, ale i nevěřícím, Hrabovanům, ale i lidem z blízkého okolí a z dalekých míst náš překrásný dřevěný kostelík. Každý příchozí mohl osobně od 18 hodin do půlnoci poznat na vlastní oči život ve farnosti a nahlédnout do běžně nepřístupných míst, do sakristie a zvonice. Cestu do kostela sv. Kateřiny našlo nakonec přibližně 475 návštěvníků. Duchovní atmosféru umocnilo pěvecké vystoupení dětí ze scholičky. V prostorech pod zvonicí byla připravena krásná výstava poštovních známek s křesťanskou tematikou.

Adventní koncert (17. 12. 2017)

Kulturní komise nabídla tradiční hudební představení v podobě adventního koncertu. V nedělní podvečer, přesněji v 17. hodin, se mohli Hrabované ve svém kostelíku zaposlouchat do tónů smyčcových nástrojů, setřepat ze sebe obvyklý předvánoční shon a nasát sváteční atmosféru. A že jich přišlo. Zaplněný kostelík nadšeně přijal Komorní orchestr Lidové konzervatoře Ostrava, s nímž vystoupila také místní houslistka, Jana Václavíková.

Události

Tříkrálová sbírka (7. 1. 2017)

V ranních hodinách začali naši koledníci v podobě Kašpara, Melichara a Baltazara obcházet v obci dům od domu, aby všem občanům Hrabové popřáli štěstí, zdraví a dlouhá léta. Každý občan, jenž přispěl na dobročinné účely, obdržel od tří králů kapesní kalendář na nový rok a malý sáček s cukrem. Sbírka vynesla navzdory škaredému počasí krásnou částku 71 400 Kč.

Vražda na Šídlovci (9. 1. 2017)

Smutné prvenství zaznamenala Hrabová hned počátkem nového roku. V pondělí došlo v bytě ve Šrobárově ulici 541/19 na Šídlovci vůbec k první vraždě v Moravskoslezském kraji. V dopoledních hodinách zaútočil jednačtyřicetiletý muž nožem na svou o pár let mladší přítelkyni, které zasadil několik ran do horní části těla. Činu předcházela hádka. Obětí se stala známá advokátka působící v Karviné. Kriminalisté krajského ředitelství muže zadrželi a obvinili jej ze zvlášť závažného zločinu vraždy, za což mu hrozí trest ve výši od deseti do osmnácti let odnětí svobody. Všechny obyvatele domu tragická událost šokovala, jelikož nic podobného dosud nezažili. Útočník nebyl nikdy dříve trestaný, neholdoval alkoholu a vždy se choval k sousedům slušně.

Návrat čápů (17. 3. 2017)

Dobří holubi se vracejí. Tak zní název jednoho českého filmu. V případě Hrabové to však platí pro čápy bíle a neodehrává se to na filmovém plátně, ale v naší obci. Dva místní občané připravili na letošní sezonu pro čapí pár nové hnízdo, aby se měli kam vrátit.

Návrat čápů (6. 4. 2017)

Necelý měsíc po dokončení hnízda se v něm usadil první čáp. Dá se očekávat, že v nejbližších dnech odletí hledat vhodnou družku, aby se brzy oba vrátili a společně vychovali potomky.

Návrat čápů (10. 4. 2017)

Dobré zprávy neberou konce, alespoň v případě hrabovského hnízda čápů to platí. V pondělí a to už za čtyři dny přiletěl samec i se samicí. Dobrá věc se podařila a Hrabová se možná i letos dočká malých čápat. Krásné fotky pořídli vášniví fotografové Ilona a Libor Hromádkovi.

Návrat čápů (10. 9. 2017)

Čapí pár přinesl na svět svého prvního potomka. Vítej v Hrabové!

Otevírání studánky (1. 4. 2017)

Šest členů hrabovské organizace sociální demokracie se rozhodlo zprovoznit poněkud zapomenutou studánku nacházející se na konci ulici Ve Stromoví poblíž Místecké dálniční komunikace. Její odtok byl očištěn od spadaného listí, a tak znovu plní svůj účel. Majitelky pozemku Jiřina Krejčířová a Hana Winklerová finančně přispěly na pořízení opěrné zídky z tvarovek a po stranách položeny betonové opory pro bezpečný přístup, na severní straně brigádnici postavili také několik schodů a posezení, to vše podle návrhu zkušeného stavitele Robina Vašnovského. Navíc obě samy navrhly informační cedulku. Na jejich přání byla studánka pojmenována jako Studánka Štěpánky a Emila Šlapetových, kteří ji v minulosti vlastnili.

Pietní akt k výročí konce Druhé světové války a osvobození Hrabové (27. 4. 2017)

Zástupci Úřadu městského obvodu Hrabová v čele se starostou Igorem Trávníčkem a místostarostou Ing. Bohumilem Rundtem, členové místních politických stran a hnutí i členové Hrabovských spolků si u památníku na novém hřbitově připomněli položením věnce 72. výročí od konce dosud největšího válečného konfliktu v lidských dějinách, během kterého přišlo o život i několik obyvatel naší obce. Přítomná žákyně základní školy Anna Marie Vašková zarecitovala báseň s názvem Hrabovským hrdinům, jež složil náš slavný rodák Vilém Závada. Poprvé zazněla při slavnostním odhalení památníku v roce 1950.

Zemřel Zdeněk Kander (15. 5. 2017)

Ve věku 75 let zemřel Zdeněk Kander, širší veřejnosti známý především pro svůj koníček –modelářství. Jeho ručně vyráběné modely historických lodí byly k vidění od roku 2012 v ostravském Miniuni na Černé louce. Expozice nazvaná „Ti, kteří byli první“, věnovaná průkopníkům mořeplavby, zachycovala období téměř 4 000 let vývoje stavby lodí. Z celkem 27 modelů plných 21 bylo jeho dílem. Pracoval na nich osm let. Pro edukativní povahu projektu byla výstava častým cílem školních výletů. Během šesti let vidělo výstavu na 280 tisíc návštěvníků. Díky své zálibě se objevil 10. 7. 2012 v televizi, kde dostal prostor v pořadu Dobré ráno. Jeho modely mohli spatřit v roce 2011 i na výstavě v Polsku. Stavba modelů historických lodí však nebyla jediným zájmem Zdeňka Kandera. Do jeho portfolia aktivit patřilo také umělecké zpracování dřeva, jako je intarzie, dřevoryty, plastiky, dřevo-restaurátorské práce, opravy smyčcových a strunných nástrojů.

Hrabovjanka

V roce 2017 se zrodil ojedinělý projekt s přesahem do let budoucích. Nevšední obsahem, unikátní svým zahájením i formou. Vznikl výhradně coby občanská iniciativa. Na samém počátku stál nápad dvou hrabovských občanek, Jany Batelkové a Jany Václavíkové. Proč neudělat ze zanedbaného prostoru kolem cyklostezky ze Šídlovce k Ostravici třeba relaxační zónu? A v čem je nápad vlastně revoluční? Vždyť cyklostezka je frekventovaná, řada rodičů s dětmi zde chodí směrem k Ostravici nebo se vrací zpět, místo je hned za sídlištěm Šídlovec, smysluplné využití se zdánlivě nabízí. Ale nikoho před tím to nikdy nenapadlo. Pozapomenuté místo nedaleko garáží, plné odpadků a náletových dřevin, znečištěným korytem potoka, jako by nikdy nikomu nepatřilo. Z jedné strany revitalizovaná halda, z druhé průmyslový areál Tajga. Desítky let lidé procházeli smutným, zanedbaným, nevzhledným „území nikoho“. Že by v této „džungli“ mohly být lavičky? A odpadkové koše? Že by to místo mohlo být pěkné, k zastavení, odpočinku? Jako vážně? Vlastně, proč ne?

Jana Batelková s Janou Václavíkovou začaly pracovat na tom, aby nezůstalo jen u vzletné myšlenky. A protože bez peněz lze podobné projekty realizovat jen obtížně, chopily se příležitosti. V březnu 2017 vypsalo statutární město Ostrava dotační program na revitalizaci veřejného prostoru na území města Ostravy. Štěstí však přeje připraveným. Obě mladé ženy předložily zpracovanou žádost se svým záměrem, projektovou dokumentaci i rozpočet. Hlavně však dokázaly přesvědčit, že to má smysl. Dne 17. 6. 2017 oficiálně vznikl spolek Zelená Hrabová a mohly tak s konečnou platností přistoupit k realizaci svého plánu na rekultivaci pozemku o rozloze cca 8 000 m², který, ač v majetku města Ostravy, se nachází ve správě městského obvodu Hrabová. Odborný návrh celému projektu poskytla zahradní architektka Ing. Iva Škrovová, kterou neobvyklý plán se zapojením obyvatel rovněž zaujal.

18. 8. 2017

Byly zahájeny přípravné práce a pokračovaly po celý zbytek roku. Nezbytně musely navázat nejrůznější terénní úpravy, povrch bylo potřeba namodelovat. V rámci akce ,,Ukliďme Česko“ se do čištění pozemku poprvé ve větším počtu zapojili dobrovolníci.

2. 12. 2017

Bylo možné konečně přistoupit ke stavbě centrálního objektu celého parku, vrbového altánku. Deset svazků mladých stromků zasazených do speciálních vodních vaků, svázaných korunami k sobě tak tvoří konstrukci, připomínající kopuli barokní věže. Až obrostou listím a zelení, poskytnou přirozený stín s provizorním úkrytem před lehkou dešťovou přeháňkou. Prozatím je však potřeba vrby pečlivě zalévat, aby neuschly. Zavlažování se ujal sbor dobrovolných hasičů v Hrabové, který při svých pravidelných výjezdech bude nad vrbami držet ochrannou ruku. V obci se začíná rodit nové odpočinkové místo Hrabovjanka.

Soutěž o historii města Ostravy (30. 6. 2017)

Rodí se v Hrabové další významný historik? Podle výsledků zábavně dovednostní soutěže, kterou pořádalo statutární město Ostrava u příležitosti 750 let od první písemně doložené zmínky o Ostravě to tak alespoň vypadá. Do superfinále postoupilo z celkového počtu 1 508 účastníků těch deset vůbec nejlepších, jež na Slezskoostravském hradě čekalo posledních deset otázek z dějin města od pravěku až do 20. století. Na druhém místě skončil absolvent Filozofické fakulty Ostravské univerzity, student teologického konviktu Mgr. Jan Slepička z naší obce. A jako výhru si odnesl letecký eurovíkend pro dvě osoby.

Změna lékařky (15. 9. 2017)

Od poloviny září začala na Šídlovci sloužit v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost nová lékařka MUDr. Kateřina Bendová. V odpoledních hodinách mimo ordinační dobu je k dispozici také homeopatická poradna MUDr. Jiřiny Kotrčové.

Naučná stezka Viléma Závady (20. 9. 2017)

Invence a nadšení pro dobrou věc některým občanům naší obce skutečně nechybí. Na sklonku astronomického léta byla před budovou úřadu v Bažanově ulici otevřena naučná stezka pojmenována po našem nejznámějším rodákovi, spisovateli Vilémovi Závadovi. Lidé mají možnost nejen poznat vybraná krásná místa, ale dozvědět se také něco z historie a současnosti obce. Tvoří ji patnáct informačních tabulí umístěných na nejrůznějších částech Hrabové, které slouží jako turistický průvodce pro všechny chodce a cyklisty, ať už starousedlíky nebo lidi z okolních obcí. Postaveny jsou ze dřeva a jejich stříšky pokrývá štípaný smrkový šindel, aby tak symbolicky ladily s kostelem sv. Kateřiny. Autorem této ušlechtilé myšlenky nebyl nikdo jiný, než šéfredaktor Hrabovských listů Mgr. Petr Žižka, který při slavnostním otevření stezku představil asi čtyřiceti přítomným obyvatelům. Ovšem zásluhu na její realizaci měla celá řada dalších aktivních lidí. Nápad dále rozvinul starosta Igor Trávníček, informace o jednotlivých místech a spolehlivá historická data dodal spoluautor Bc. Martin Slepička, větší či menší podíl měli i zastupitelé Ing. Radomír Orkáč, Milan Slíva, Mgr. Jan Šumbera, Mirek Houžvička, Ing. Bohumil Rundt, bývalý místostarosta a odborník na dopravu Ing. Jan Dvořák, ale i stále aktivní senior Ing. Vladimír Slavík, myslivec Ing. Bedřich Chlupatý a vedoucí odboru stavebně správního odboru na úřadě Ing. Jana Faicová. Po přestřižení slavnostní pásky si přibližně dvacítka zájemců projela na kole celý 11 km dlouhý okruh a zastavila se u každé informační tabule, ta s označením číslo jedna je přímo před úřadem. Stezka pak vede ke kostelu, ulici Domovskou k Pilíkům, kolem statku k řece Ostravici a zpět po proudu řeky až k bývalému mlýnu a na střed Šídlovce. Petr Žižka vždy přítomné upozornil na nějakou zajímavost a děti odpovídaly na otázky, které visely na tabulích. Nutno dodat, že všechny tabule vedoucí Hrabovou jsou k dispozici také v elektronické podobě. Pokud snad některé kapitoly publikace Bc. Martina Slepičky o dějinách Hrabové byly svým obsahem pro některé čtenáře příliš ,,vědecké“, tak patnáct hrabovských zastavení svým popularizačním zaměřením vyhoví nepochybně všem. Záměrně byly postaveny mimo hlavní dopravní komunikace, aby každý zájemce nebyl rušen hlukem. Každá tabule je hezky umělecky ztvárněna. Barevné kresby a celkové grafické provedení jsou dílem společnosti CBS Nakladatelství s. r. o.. Na dvou jsou velké mapy, dalších třináct obsahuje fakta, krátký příběh související s dotyčným místem, nějaké zajímavosti i hádanku pro děti. Vilém Závada by měl určitě radost. Týmová práce představitelů Hrabové byla v listopadu tohoto roku zneuctěna neznámým vandalem, který několik cedulí poškodil. Inu i takoví lidé žijí mezi námi. Když sami nedovedou tvořit, tak úsilí jiných ničí. Bohužel záměrné ničení neustává ani v současnosti.

Podzimní úklid v obci (22. 9. 2017)

Celorepubliková akce, Ukliďme Česko, se sice koná o den později, ovšem Hrabované chtějí jít příkladem. Spolek Torali, který pořádal úklid v obci zpravidla na jaře, se tentokrát rozhodl přidat ruce k dílu také na podzim. V pátek odpoledne od 16 hodin začali místní dobrovolníci vyzbrojení rukavicemi, zahradnickými nůžkami, kbelíky na vybírání menších kamenů, hráběmi, sekerami a vyšší obuví ve spolupráci s úřadem, jenž dodal pytle a zajistil následný odvoz nasbíraného odpadu, uklízet prostory na konci ulice Mlynářské u garáží v místě bývalého mlýna poblíž plánovaného parku „Hrabovjanka“. Úklid trval dvě hodiny a po jeho dokončení měli všichni zúčastnění pocit velmi dobře vykonané práce.

Prodej hostince U Lípy (23. 10. 2017)

Toho dne došlo v Hrabové ke klíčové události týkající se jednoho ze symbolu naší obce. Byla totiž podepsána smlouva na prodej hostince U Lípy. Tím bude snad definitivně uzavřena jeho smutná kapitola. Noví majitelé mají podle svých slov v úmyslu na základě vyjádření statiků celý objekt zrekonstruovat navrátit jej k jeho původnímu užití, tedy obnovit restauraci a sál, který by sloužil celé obci. Že by se začalo blýskat na lepší časy? Splní kupci očekávání obyvatel Hrabové? Jaká bude nová éra hostince? To se brzy ukáže.

Havárie kamionu (11. 11. 2017)

Na jedno listopadové sobotní probuzení dlouho nezapomene paní Marie Navrátová. Po sedmé hodině ranní prorazil kamion s návěsem, který převážel ocelové konstrukce, svodidla a sjel z dálniční komunikace Místecké přímo na její pozemek na konci ulice Ve Stromoví, úplně zdemoloval chatku a poškodil záhony. Menší škody utrpěli i majitelé sousedních nemovitostí.

Do půdy ale uniklo více než 1 000 litrů nafty. Odhadovaná škoda činí asi jeden milion korun. Při nehodě naštěstí nikdo nepřišel o život, nicméně pětadvacetiletého řidiče stiženého mikrospánkem museli ošetřit záchranáři. Následná dechová zkouška provedená policií u něj vyloučila požití alkoholu.

Nedělní zemětřesení (10. 12. 2017)

Kolem čtvrté hodiny ranní zaregistrovalo několik obyvatel Hrabové otřes a zvuk třesoucích se předmětů, a to i přesto že epicentrum tohoto slabého zemětřesení bylo až u Hlučína. Na záchvěv půdy reagovala také domácí zvířata, zejména psi, nicméně k žádným materiálním škodám toho dne nedošlo.

Jubileum otevření základní školy Paskovská (15. 12. 2017)

Je to možná k nevíře, ale od zahájení výuky v moderní základní škole u Šídlovce uplynulo 60 let, je to již seniorský věk, ale do penze se naše škola rozhodně ještě nechystá, právě naopak! Jak se sluší a patří u takové neopakovatelné příležitosti, přistoupil celý pedagogický sbor v čele s ředitelem Mgr. Radkem Pollem k této páteční oslavě se vší odpovědností, jen co je pravda. Přípravy na tak významné kulaté výročí trvaly dva měsíce a proběhly za nemalého zájmu veřejnosti. Součástí oslav byly v rámci dne otevřených dveří komentované prohlídky specializovaných učeben. Již od rána přicházeli do školy rodiče prvňáčků. Na chodbách žáci umístili své nová výtvarná díla. Ve 14 hodin se škola otevřela všem občanům a ve vstupní hale děti ze ZUŠ Leoše Janáčka předvedly pod vedením učitelek Jany Slepičkové, Tatiany Pituchové a Dagmar Kantorové své hudební dovednosti. V 15 hodin přivítal na nádvoří školy všechny přítomné ředitel ZŠ Paskovská Radek Pollo. Poté hovořil náměstek primátora města Ostravy Vladimír Cigánek. Slova se pak ujal samozřejmě i starosta Hrabové Igor Trávníček. Dalším hostem byl dokonce děkan Pedagogické fakulty Ostravské univerzity doc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D. Školní děti pod taktovkou učitelek Mgr. Lenky Kudlejové, Mgr. Karin Kaňovské a Mgr. Evy Janšové předvedly hostům svou soubor písně a básní. Všichni návštěvníci či pamětníci se mohli v prosincovém odpoledni zahřát vánočním punčem nebo horkým čajem. Po oficiálním zahájení začala volná prohlídka prostor školy s ukázkami činnosti žáků. V jedné třídě byly vystaveny dobové materiály a fotografie absolventů, ve kterých se náruživě listovalo, zkrátka a dobře ty největší zajímavosti z historie školy. Odpolední program byl zakončen v tělocvičně, kde se žáci předvedli jak v pohybu, tak i ve zpěvu. Největší odměnou byl potlesk na konci jednotlivých vystoupení. Současně se ve školní jídelně konalo setkání pamětníků, bývalých zaměstnanců a pozvaných hostů se současnými zaměstnanci školy. K šedesátému výročí založení ZŠ byly vydány kalendáře, pohlednice a jiné upomínkové předměty; vyšlo také speciální číslo školního časopisu Tornádo. Na závěr lze jen popřát škole hodně dalších spokojených žáků, rodičů a pedagogů.

Betlémské světlo (17. 12. 2017)

V neděli přesně v 10:10 hodin převzali členové Klubu českých velocipedistů v Hrabové po příjezdu vlaku na nádraží ve Vratimově světlo z palestinského Betléma, načež se přesunuli na svých velocipedech do Hrabové, a sice do restaurace Na Ščučím (U Červinky), kde bylo světlo k převzetí pro veřejnost. Lidé si mohli přinést světlo domu také v odpoledních hodinách ze statku (Ve Dvoře) a před obchodem Budoucnost na Šídlovci.

Průmyslová zóna

V letošním roce začalo v hrabovské průmyslové zóně působit hned šest nových společností: brazilská Maxion Wheels vyrábějící hliníková kola, americký výrobce autodílů Stant, logistická firma Ekol, dále ADI, Europapier a Ascendum. K 31 12. 2017 pracovalo v zóně celkově na 8 000 lidí v přibližně 70 společnostech.

Počet obyvatel (31. 12. 2017)

K poslednímu dni v roce měla Hrabová oficiálně 3 777 obyvatel, z toho 1 618 mužů (271 do patnácti let) a 1 909 žen (256 do patnácti let), což je o 63 osob více, než tomu bylo před rokem.

Spolky

Velocipedisté

Smažení vaječiny (4. 6. 2017)

V neděli od 16 hodin se konalo na hřišti TJ Sokola u příležitosti svatodušních svátků – Letnic, které připadají vždy na padesátý den po Zmrtvýchvstání Ježíše Krista, smažení vaječiny. Akci zorganizovali členové Klubu českých velocipedistů v Hrabové. Setkání předcházel sběr vajíček od 1. června od 14 hodin do 4. června 13 hodin na hřišti.

Na kole dětem (7. 6. 2017)

Městský obvod Hrabová ve spolupráci s místním spolkem českých velocipedistů přivítal ve středu po 16 hodině na hřišti Sokola veřejnou cyklotour v cíli 7. etapy. K poslechu hrál Václav Fajfr. Akce se konala pod osobní záštitou starosty Igora Trávníčka a sloužila k podpoře sportovního projektu na pomoc onkologicky nemocných dětí. Jak je vidět, Hrabované mají srdce na správném místě.

Celoroční sraz (26. 8. 2017)

Klub českých velocipedistů v Hrabové uspořádal pro všechny zájemce z řad laické veřejnosti čtvrtý ročník prohlídky předválečných velocipedů a jejich majitelů. Sraz byl v 8 hodin na hřišti TJ Sokol, ze kterého se členové spolku po krátkém zdržení zaviněné dešťovou přeháňkou přemístili nejprve ke kostelu sv. Kateřiny, kde vznikly pamětní fotografie a odtud vyrazili dále na šídlovecké náměstí. Jejich turné pokračovalo po cyklostezce po 11 hodině na Slezskoostravský hrad, který opustili po 15 hodině směrem k zámku v Paskově, kde v tamním parku sportovci nabírali síly, posilnili se koláčky, ochutnali víno a zvěčnili se na fotografiích. Panovala dobrá nálada. Úspěšnou sobotní jízdu zakončilo na osmdesát velocipedistů v dobovém oblečení ve večerních hodinách na hřišti Sokola, kde se konala menší zábava k tanci a poslechu. Akci podpořila naše obec, sousední Paskov a svým doprovodem i městská policie.

Hrabované v Brně (17. 9. 2017)

V neděli odpoledne se náš Klub českých velocipedistů účastnil v jihomoravské metropoli soutěže na velodromu 7. Brněnské RekordOvál s koly Favorit F1. Komise nejprve hodnotila zdařilost jejich renovace. Bohužel v letošním roce se nepodařilo obhájit skvělého výsledku z roku minulého. Poté se náš tým utkal s jinými družstvy ve stíhacím závodě, kterým byl čas za ujetí 4 km (10 okruhů) ve 4 lidech na kolech vyrobených před rokem 1939. První tým startoval v červených dresech, bohužel měl technické problémy a svůj na svůj osobní rekord nedosáhlo. Jako druhé startovalo nově sestavené družstvo v bílých dresech, kterým se podařilo loňský rekord překonat. Díky nim má Hrabová zápis v České knize rekordů vydávané Agenturou Dobrý den z Pelhřimova.

Český svaz chovatelů

Výstava (20. – 21. 5. 2017)

Základní organizace Českého svazu chovatelů v Hrabové uspořádal o květnovém víkendu v areálu TJ Sokol pro všechny milovníky zvířat devatenáctou, tedy tradiční výstavu králíků, drůbeže a holubů. V sobotu byla výstava otevřena pro veřejnost od 8 hodin ráno až do 18 hodin večer a v neděli pak jen dopoledne. Organizátoři zajistili také tombolu, občerstvení a prodej chovných zvířat. O pohár starosty soutěžilo dvacet chovatelů. Absolutním vítězem se stal český černopesíkatý králík Hrabovského radního Petra Baluška ml. Novinkou letošního ročníku byl králičí hop připomínající parkurové skákání koní přes překážky. V tomto případě ale soutěžil králík na vodítku, což zaujalo hlavně děti.

TJ Sokol Hrabová

Sezóna 2016/2017 našim fotbalistům opravdu vyšla, zásluhou stabilních výkonů a dobře sestaveného týmu z kvalitních hráčů, vyhrál hrabovský Sokol s počtem 58 bodů sedmou nejvyšší soutěž, tedy CANIS I. B třída mužů sk. B. Z osmnácti zápasů vzešlo družstvo vítězně, ve čtyřech získalo za remízu jeden bod a jenom čtyři utkání prohrálo.

Sbor dobrovolných hasičů

V letošním roce vyjela naše jednotka do akce celkově 71 x, a to nejen v Hrabové, ale takřka po celé Ostravě. Jednou naši hasiči zasahovali při požáru v prostorách elektrárny až v Dětmarovicích. Nejčastěji, celkově třicet sedmkrát, byl sbor povolán kvůli likvidaci vosího hnízda v obytných prostorách. Níže uvedené události představují pouze ukázku jejich činnosti, bez které se obyvatelé nejen Hrabové neobejdou.

28. 4. 2017

Na ulici Paskovská u základní školy bylo odstraněno velké množství naplavenin z potoku pod cestou.

6. 5. 2017

Jednotka prováděla požární asistenci při druholigovém fotbalovém zápase na městském stadionu ve Vítkovicích.

8. 8. 2017

Čtyři hasiči zasahovali v ulici U Kotelny při úniku nebezpečné hořlaviny zjištěné u řadových garáží za rampou. Ropné skvrny byly zasypány sorbentem, poté celá nebezpečná směs naložena do pytlů a odvezena.

2. 9. 2017

Na přání Úřadu městského obvodu Hrabová asistovali hasiči během oslav 750 let výročí Hrabové na hřišti TJ Sokol od zahájení akce až do ukončení v 1 hodinu v noci. Konkrétně se jednalo o požární dozor a zajištění zázemí pro první pomoc. Hasiči předvedli dynamickou ukázku zásahu a mnoho dalšího.

29. 10. 2017

Hned tři výjezdy absolvovali členové hasičského sboru po řádění bouře, přesněji řečeno orkánu Herwart, který zasáhl toho dne celý Moravskoslezský kraj. Poblíž Jubilejní kolonie v Hrabůvce musel být odstraněn spadlý strom přes ulici Zlepšovatelů a podobnou práci měli hasiči také v Hrabové, kde v ulici Domovská vyvrátil silný vítr dva stromy o průměru přibližně 20 cm. Jeden strom byl zakleslý za strom na druhé straně. Mnohem těžší zásah měli hasiči ve stejné ulici, poté co mohutný strom spadl na garáž. Na štěstí se nikomu nic nestalo.

 

Politika, úřad

Jednání zastupitelstva

V roce 2017 zasedalo zastupitelstvo sedmkrát, konkrétně v termínech:

 • 25. 1., účast 13 zastupitelů
 • 1. 3., účast 14 zastupitelů
 • 10. 5., účast 14 zastupitelů
 • 19. 6., účast 11 zastupitelů
 • 18. 9., účast 12 zastupitelů
 • 6. 11., účast 13 zastupitelů
 • 18. 12., účast 14 zastupitelů

Při pohledu na obsah jednotlivých zasedání není snadné vybrat nejdůležitější téma roku 2017. Jako jediné hlavní se žádné nenabízí. Mimo rozpočtová jednání nebo úřední rutinu jich bylo probíráno mnoho zajímavých i podstatných. Nedá se vybrat nejvýznamnější. Přesto bych si dovolil zobecnit a vyzdvihnout něco, co se opakuje na jednotlivých schůzích znovu a znovu. Dle mého soudu to jsou dotace. Byly to dotace, které hojně budily vášně, obrazně zdvihaly zastupitele z křesel a nutily je se zápalem diskutovat, usilovat, rozebírat, neřku-li politicky bojovat. Inu, jsme v době dotační.

Následující výběr z jednání zastupitelstev nelze v žádném případě považovat za úplný, ani reprezentativní. Jedná se o pouhý vzorek na základě osobních subjektivních pohnutek kronikáře.

25. 1. 2017

„Učebny nám pomalu zastarávají, Hrabová přece nemůže s vybavením školy zůstat pozadu. Nabízí se řešení, požádejme o dotaci. Ale rychle. Termín podání je 14. 2. 2017.“ Takto nějak by se dal shrnout v krátkosti začátek vzrušené debaty. Jednání se účastnil obchodní ředitel firmy Amethyst, která s nabídkou na vyřízení dokumentace přišla. „Stačí schválit vypracování studie proveditelnosti za 350 000 Kč a pak zpracování stavebních projektů za 240 000 Kč a 280 000 Kč. Celková výše projektu 11 6000 000 Kč. „Proč tak narychlo?“, kladla si v duchu otázku řada zastupitelů. Nahlas pak bylo možné slyšet věty typu: Cítím se pod tlakem. Chybí koncepce. Kdy byla nutnost modernizace učeben zjištěna? V Paskově vypadá škola lépe. Jaká jsou finanční rizika při neúspěšné žádosti? Jaké má firma zkušenosti s žádostmi o dotace? Pod tlakem i v palbě dotazů se záhy ocitl i zástupce firmy, když vyšlo najevo, že firma se zabývá prodejem kancelářské techniky a jde jí tudíž primárně o finální realizaci zakázky. Jak je to tedy s ekonomickou stránkou věci? Jako jistý náklad se jeví 300 000 Kč. Další až podle následných činností na stavebních projektech. Tato částka na přípravu žádosti byla nakonec jasnou většinou hlasů schválena.

S časovým odstupem nutno doplnit, že podání žádosti na modernizaci základní školy se nepodařilo do stanoveného termínu 14. 2. a tudíž nebylo úspěšné.

1. 3. 2017

Na jednání otevřeně zaznělo volání po dlouhodobém strategickém plánu rozvoje a výhledu do budoucna. Po stanovení priorit. Ale kde ty priority hledat? Mělo by se zpracování strategie zadat externí firmě jako v některých jiných vesnicích? Nebo by se mělo jednat o akt dohody v rámci jednání zastupitelů? Pan starosta např. navrhnul za prioritu stavbu školky. Někteří zastupitelé měli z projednávání velkých investičních projektů dojem chaosu a nekoncepčnosti. Vidět to podle nich bylo zejména u žádostí o dotace, které byly zásadně ovlivněny pozdními návrhy, krátkými termíny. Jiní se proti slovu chaos ohradili. Jedno je však pravda, nikdo bohužel vypisování dotačních titulů nesleduje.

Nejen obec je však žadatelem dotací. Také k obci se upínají žadatelé o příspěvek. Projednána a schválena je na jednání zastupitelstva mimo jiné dotace pro TJ Sokol Hrabová na zbudování dětského hřiště, byl schválen příspěvek místní knihovně, Maratón klubu Seitl Ostrava, spolku Toralli, Českému svazu chovatelů a dalším.

S nápadem na zušlechtění části Šídlovce se k jednání zastupitelstva dostavily Jana Batelková s Janou Václavíkovou. Za tímto účelem představily myšlenku zřízení osadního výboru. Ne všichni ze zastupitelů nebo občanů však tuto formu občanské iniciativy uvítali. Obavu vzbuzovala zejména otázka, zda nebude výbor nějakým způsobem zasahovat do kompetencí volené samosprávy. Nepochopení vzbudil i zájem o Šídlovec. Iniciativa ano, ale proč zrovna Šídlovec? Nejedná se přeci o oddělenou část obce. Naopak, nedojde tím snad k pomyslnému dělení Hrabové? Petice s 82 podpisy nedávala osadnímu výboru k jednání přehnaný mandát. K oběma žadatelkám zazněl z řad občanů návrh na zřízení zapsaného spolku, jenž by nebyl limitovaný volebním obdobím a mohl by lépe odrážet jejich cíle. Na základě předchozí diskuze zastupitelstvo zřízení osadního výboru nepodpořilo.

10. 5. 2017

Program jednání omezil zasedání na kronikářsky méně zajímavá témata, týkající se např. rozpočtových opatření. Finanční výbor oznámil přeplnění příjmů a nenaplnění výdajů, takže cca 24 milionů bylo možno zapojit do aktuálního rozpočtu. Při příležitosti oznámení o nutnosti vypsání tendru na opravu budovy knihovny byli zastupitelé seznámeni se stadiem přípravy nového zadávacího řádu, byl řešen nákup detektorů požáru do bytových jednotek a tak bychom mohli pokračovat. A že by mimořádně nebyly řešeny dotace? Nedá se to říci. Obec Krásné Pole přizvala Hrabovou k účasti na dotačním projektu vzdělávání úředníků. Příspěvek na vzdělání by mohl pokrýt z 95 % pravidelný roční nákladu 150 000 Kč po dobu dvou let. Celkem 85 % se podílí EU, 10 % stát. Návrh byl jednomyslně schválen. A kde se později stáčejí debaty? Dotknou se namátkou např. rybníků Pilíky, jejichž osud v souvislosti s definitivním ukončením hornické činnosti leží některým zastupitelům na srdci. Nebo nepovoleného táboření bezdomovců u splavu Ostravice, modernizace obecního webu, zpomalovacích pruhů na Šídlovci apod.

19. 6. 2017

Jedním z programových bodů k projednání na tomto zasedání je příspěvek obce 250 000 Kč pro přírodní park Hrabovjanka. Projekt jako takový je sice závislý primárně na získání milionové dotace od Magistrátu města Ostravy, ale před jeho schválením je potřeba ukázat podporu ze strany obce. Občanská iniciativa ke zvelebení zeleně však zprvu nemá na zasedání na růžích ustláno. Při rokování padá mnoho dotazů. Jaké jsou podmínky získání dotace z magistrátu? Žádné? Nebo je žadatelky neznají? Musí být hotova projektová dokumentace. A to je vše? Není těch dětských hřišť už v lokalitě poměrně dost? Nebude obecní pokladna zatížena zvýšenými náklady na revize? Kdo bude platit údržbu? Kdo je vlastníkem pozemku? A proč právě tato lokalita? Proč ne břeh Ostravice nebo Pilíky? Nebo úplně jinde. Investujme raději do staré Hrabové. Kdo bude dbát na bezpečnost? A bude se jednat o udržitelný projekt? Zvelebení, to ano. Ale touto formou? Je vůbec podobný park potřeba? Projekt však není o budování hřiště. Je změřený na ekologickou výchovu dětí, zdůvodňuje záměry Jana Václavíková. Na záchranu zeleně, revitalizaci právě tohoto konkrétního zdevastovaného kusu země. V plánu je také rozmístění ptačích budek. Měl by sloužit dětem k poznávání přírody. A ubrat lanové či hrací prvky? Ne, tak to by tedy nešlo. Studie je závazná.

Pan starosta se staví za projekt. Na návrhy, aby se peníze z dotace využily na dostavbu hřiště u školy, odpovídá jednoznačně. Budou vázány účelově. Mezi řádky to znamená jediné. Buď projekt podpoříme, nebo je milion pryč. O dotaci se teprve bude jednat, nicméně Hrabovjanka má podle něho šanci. Mezi zamítnutými projekty není. Je potřeba ji nyní nezabít. Pan starosta věří, že po vyčištění lokality si ji občané oblíbí. Nuže, jaký je přesně názor zastupitelů? 10 pro, tedy většina. Pod podmínkou přidělení dotace statutárním městem Ostrava a udržitelností projektu je Hrabovjanka finančně podpořena.

18. 9. 2017

Na jednání zastupitelstva se vrátilo staré téma v novém rouchu. Modernizace učeben. Když se nepodařilo získat dotaci v únoru přes Integrovaný regionální operační program z České republiky, proč to nezkusit přes Integrované územní investice, nástroj Evropské komise pro metropolitní problémy? Co je na pořadu dále? Přístavba úřadu pro kulturní účely. Pěkné téma. Bohužel nebyl nalezen adekvátní dotační titul, což přináší zásadní problém. Z jakých zdrojů přístavbu financovat? Prodat snad nějaký obecní pozemek? Nebo se přece jen pokusit o nemožné? Dotační program pro Infrastrukturu polyfunkčních komunitních center vypadá teoreticky schůdně. Pokud účel přístavby nazveme komunitní a ne kulturní … Proč to nezkusit? Každopádně se jedná o příležitost k zahájení projektové dokumentace. Co dále Hrabové chybí? Multifunkční hala v areálu TJ Sokol. Pan starosta uvedl materiál ke studii. Pokud chce Hrabová žádat magistrát o dotaci, musí být zpracován investiční záměr. Z rozpravy zastupitelů sice k projektu čiší skepse, ale příspěvek spolku TJ Sokol na zpracování potřebných podkladů je nakonec schválen jednomyslně.

6. 11. 2017

Toto zasedání je svým způsobem mimořádné. Jednak termínem (měsíc před posledním řádným zasedáním tohoto roku), jednak kratším trváním, a konečně svým obsahem. Do projektu přístavby úřadu pro kulturní účely se přimíchal nečekaně další motiv. Restaurace U Lípy byla s definitivní platností prodána novému majiteli. Podaří se po nezbytné investici opět zprovoznit sál? Pokud ano, Hrabové zůstane k dispozici bohatě dostačující prostor pro všemožné kulturní akce. Bude v takovém případě přístavba úřadu ještě potřebná? Jaké jsou tedy skutečné záměry s Lípou? Majitel, pan Kovář, by rád provozoval restauraci tři roky v nezměněné podobě a pak se pustil do rekonstrukce a modernizace. Přístavba úřadu se nejeví jako konkurent, ale doplněk. Je ustanovena pracovní skupina pro zmapování potřeby spolků a kulturního dění, aby se mohla na základě poznatků přizpůsobit projektová dokumentace. Na projektu přístavby se bude pokračovat.

Kdo myslel, že motiv školky je dávno uzavřen, mohl být překvapen. Nápad na její přemístění z původně uvažované lokace na ul. V. Huga do míst na pozemcích úřadu vedle plánované přístavby, zazněl minulou schůzi. Na sociálních sítích vzbudil nečekaný zájem i diskuze. Pro obě lokality lze uvést řadu důvodů. Namátkou možnost budovat tzv. na zelené louce, tedy bez omezení stávajícím objektem na V. Huga nebo blízkost zastávky autobusu na Šídlovci, o již vynaložených prostředcích na projektovou dokumentaci nemluvě. K návrhu změny by se měl vyjádřit projektant. Otázka přemístění tak musí být odložena na další zasedání.

Volání po plánu strategického rozvoje, zaznívající v průběhu roku, uzrálo k samostatnému bodu diskuze. Pan starosta představil strategické dokumenty jiných obcí a navrhl sestavení pracovní skupiny ke zpracování tzv. akčního plánu. Měl by stanovit nejdůležitější úkoly a akce Hrabově pro budoucnost. Skupina byla vytvořena, tímto považujme práce na strategii rozvoje za zahájené.

Bohatou polemiku vzbudil také poslední bod programu, prezentace studie ke sportovní hale. Názory se různily jak na potřebnost objektu, tak na možné využití, vysokou pořizovací cenu, kapacitu tribun, zázemí atd. Studie však sítem zdárně prošla a byla doporučena k projednání na komisi výstavby, dopravy a ekologie. Budeme mít jednou v Hrabové sportovní halu?

18. 12. 2017

Na posledním letošním jednání zastupitelstva obce se diskutovalo o řadě aktuálních problémů. Prvním bodem byla otázka slučování tříd na základní škole. Toto téma k projednání na zastupitelstvu navrhl Ing. Milan Orkáč, kterému si někteří rodiče stěžovali na plánované slučování žáků do jedné třídy. Diskuze probíhala za účasti jejího ředitele Mgr. Radka Polla, a vyplynulo z ní, že problematická je především 7. třída, ve které žádný pedagog neučí rád. Rodičům bezproblémových dětí to vadí a stěžují si a přitom je k dispozici školní psycholog a výchovná poradkyně.

Starosta Igor Trávníček preferoval návrh řešení Školské rady, které dává přednost doučování ve stěžejních předmětech. Nebrání se dofinancování ze strany městského úřadu, které budou po vyúčtování ZŠ saturovány během příštího roku. Zastupitel Ing. Jan Dvořák uvedl, že děti jsou naši občané, a proto je třeba se o ně starat. Jako řešení problémové 7. třídy, nedoporučoval doučování, ale raději dělení předmětů od druhého pololetí školního roku. Jak ukazují zkušenosti přítomných maminek, jejichž ratolesti navštěvují Hrabovskou základní školu, zhoršení prospěchu žáků dochází v nesloučené třídě pouze kvůli dvěma výrostkům, jakmile od následujícího školního roku nebyli tito dva součástí třídního kolektivu, prospěch se výrazně zlepšil a i učitelé zaregistrovali lepší klima. Problém tedy není v počtu žáků ale ve výchově rodiči. Zastupitel Milan Orkáč navrhoval rozdělení 7. třídy v některých stěžejních předmětech a tento princip ctít na druhém stupni ZŠ i v budoucnu, s tím souvisí i zaplacení kantorů zobecní pokladny za další opracované hodiny.

Jedenáct zastupitelů hlasovalo pro slučování třídy, dva byli proti (Orkáč, Dvořák) a jeden se hlasování zdržel (Petana), poté zasedací místnost opustilo osm občanů a ředitel ZŠ.

Nejdůležitějším bodem jednání byl návrh rozpočtu městského obvodu Hrabová na rok 2018. Starosta přednesl návrh vyrovnaného rozpočtu, kdy celkové zdroje a stejně jako celkové výdaje činí 60 798 tisíc Kč, což bylo všemi zastupiteli jednomyslně schváleno.

Parlamentní volby

20. a 21. 10. 2017

V tyto dny se konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Občané městského obvodu Hrabová projevili o rozhodování na složení zákonodárného sněmu přeci jen větší zájem (63,46 % oprávněných voličů), než byl celorepublikový průměr (60,84 %). Vítězné hnutí ANO Andreje Babiše obdrželo v obci 700 hlasů (36,26 %), 206 voličů podpořilo Stranu přímé demokracie (10,67 %), na třetím místě skončila Občanská strana demokratická s 203 hlasy, resp. 10,51 %. Piráti získali důvěru 179 místních občanů (9,27 %), Komunistická strana Čech a Moravy obdržela 156 hlasů (8,08 %), vládnoucí Českou stranu sociálně demokratickou dalo svůj hlas 141 Hrabovanů (7,3 %). Pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do poslanecké sněmovny překročila ještě Křesťanskodemokratická strana-Česká strana lidová se ziskem 109 hlasů (5,64 %). Naopak menší důvěry se těšila TOP 09 (65 hlasů, tj. 3,36 %) a STAN 49 hlasů, tj. 2,53 %. Vítězné hnutí ANO získalo v Hrabové procentuálně více hlasů, než na celostátní úrovni.

Základní škola

K 30. 6. 2017 měla škola 17 tříd, 23 pedagogů, 355 žáků, 20,88 žáků na třídu, 15,43 žáků na učitele. Školní družina měla k dispozici 4 oddělení, 4 učitelky, 113 žáků, 28,5 žáků na oddělení.

Věková struktura pedagogického sboru: 2 x 21-30, 7 x 31-40, 11 x 41-50, 8 x 50+

Zápis 4. 4. – 5. 4. dostavilo se 52 dětí (34 z Hrabové, 8 z Hrabůvky, 3 z Dubiny, 2 ze Zábřehu, 1 z Vratimova, 2 z Paskova, 1 z Proskovic)

Stav k 30. 6. Celkem mělo nastoupit 37 dětí, 14 má odklad, 1 nastoupí na jinou školu.

 • Výsledky žáků 2016/2017: 355 žáků (204/151), 214 vyznamenání (160/54), neprospělo 5 (0/5)
 • Pochvaly ředitele: 21
 • Pochvaly třídního učitele: 408
 • Důtky ředitele: 50
 • Důtky třídního učitele: 44
 • Snížený stupeň z chování: 2 (6 dětí), 3 (3 děti)
 • Přijímací řízení: vycházelo celkem 55 žáků, do soukromých škol 8, maturitní obory 37, učební obory 6, umělecké školy 1

Exkurze Svět techniky DOV, Knihovna Hrabová, Hasičská zbrojnice v Hrabové, OZO Ostrava, Planetárium Ostravy, Halda Ema, Bělský les, ZOO Ostrava, Ostravská radnice, Česká televize Ostrava, Horská služba, Výstava drobného zvířectva, Vítkovická střední průmyslová škola, Den otevřených dveří VŠB-TU Ostrava – Zlepši si techniku, „Chemie na hradě“, Sklárna Karolinka, zámek Hradec nad Moravicí, Muzeum Velké Karlovice, Valašské muzeum v přírodě, Svět kamenů, Lysá hora, Javorník, Bouzov, ZOO Olomouc, Krakov, Velička, Štramberk a další.

Plavecký výcvik, na plaveckém bazénu při SOU technické ve Frýdku – Místku. Zúčastnilo se ho celkem 75 žáků

Lyžařský výcvikový kurz se uskutečnil v termínu 13.–18. 3. 2017 V Novém Hrozenkově v Hotelu Permoník. Celkem se zúčastnilo 28 žáků

Ozdravný pobyt, Jeseníky – Suchá Rudná – Hotel Paramon,

I.turnus – 13. 3. – 26. 3. 2017 – 108 žáků a 14 pedagogických pracovníků, Nový Hrozenkov – Hotel Permoník
II.turnus – 30. 3. – 12. 4. 2017 – 47 žáků a 7 pedagogických pracovníků, Karlov pod Pradědem – Hotel Kamzík

Finanční prostředky k zajištění 14 – ti denního ozdravného pobytu pro žáky v celkové výši 1 020 000 Kč získala škola z rozpočtu statutárního města Ostravy z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší, který spravuje odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy. Příspěvek na 1 žáka činil 6 000 Kč.

Škola v přírodě v měsíci červnu 1 turnus pro žáky 3.třídy, 23. 6. 2017 – Hotel Kyčera, Prostřední Bečva – 23 žáků a 3 pedagogičtí pracovníci

Výlet pro žáky za odměnu

V polovině června 2017 se uskutečnil výlet za odměnu pro žáky prvního až devátého ročníku naší školy. 43 vybraných žáků, kteří svou aktivitou, výborným prospěchem a vzorným chováním po celý rok vzorně reprezentovali naši školu, se zúčastnilo výletu na Štramberk a do Kopřivnice, Prožily zábavný den, během kterého např. pekly Štramberské ucho, vyráběly jeskynního člověka, pekly buřty v jeskyni Šipka nebo hledali poklad pomocí GPS souřadnic. Odpoledne nezapomněli navštívit Technické muzeum Tatra v Kopřivnici.

Hospodářský výsledek:

 • Náklady 21 512 265,04 Kč
 • Výnosy 21 826 025,03 Kč

Sport

Kateřinský běh (20. 4. 2017)

Letošní Kateřinský běh byl jiný než ty v předchozích letech. Počasí se rozhodlo, že poprvé po devíti letech nebude pěkně, a to se bohužel podepsalo i na počtu účastníků. Loni se dostavilo rekordních sedmdesát devět běžců, zatímco v letošním roce jich bylo pouze 36, tedy nejméně v historii, nicméně toto čtvrteční odpoledne si skuteční sportovci náramně užili. Startovné činilo 50 Kč. Na startu 9. ročníku na hřišti TJ Sokol Hrabová v 17 hodin nechyběl ani pan Václav Procházka, který letos v lednu oslavil 72 let, a i v tomto požehnaném věku dokázal zaběhnout pět kilometrů bezpečně pod 30 minut! Organizaci celého podniku zajišťoval Maraton klub Seitl Ostrava. První tři muži a první tři ženy obdrželi pohár.

1. ročník orientačního běhu (27. 5. 2017)

Pohybu není nikdy dost! Alespoň takto lze chápat novou snahu komise pro děti a mládež pod vedením předsedkyně Radmily Lysákové Baluškové, jež poslední květnovou sobotu pořádala za krásného počasí první ročník orientačního běhu v Hrabové. Na organizaci akce se podíleli naši mladí dobrovolní hasiči. Závodníci vyběhli v 15 hodin z ulice Domovská u Moštárny na trať dlouhou necelé 3 km. Na jednotlivých stanovištích soutěžící řešili jednoduché úkoly ze zdravovědy, požární prevence, a všeobecného přehledu. Pro perníkovou medaili doběhlo na dvacet pět usměvavých dětí, které předvedly své branné schopnosti a zažily výbornou atmosféru.

Hrabovský půlmaratón (2. 9. 2017)

V sobotních dopoledních hodinách proběhl již 14. ročník Hrabovského půlmaratonu, který organizoval Maraton Klub Seitl Ostrava. Trať byla dlouhá 21,1 km. Většina běžeckého okruhu vedla po asfaltu a jen z menší části po zpevněné polní cestě. Závod se konal v rámci Moravskoslezského běžeckého poháru. Na start se po zaplacení poplatku 100 Kč postavilo na hřišti TJ Sokola v 10 hodin tentokrát šedesát jeden závodník a do cíle se dostalo o čtyři méně. Až na silný vítr panovaly v Hrabové ideální běžecké podmínky. Vítězem v kategorii mužů se stal Aleš Miko z klubu SSK Vítkovice, který běžel 1:16:33 vteřin a první ženou, jež doběhla do cíle, byla Ivana Zbořilová ze BK SaK Ložiska Karviná v čase 1:33:55 vteřin. První tři nejrychlejší běžci z každé kategorie obdrželi pamětní plakety.

Štafetová míle (29. 9. 2017)

Poblíž kostela sv. Kateřiny se na den sv. Václava uskutečnilo v odpoledních hodinách finále běžeckého seriálu Štafetové míle dvojic na 6 x 1 609 m, celková délka závodu měřila 9 654 m. Stejně jako v minulém roce, tak i letošní ročník ovládli manželé Vojtěch a Lucie Gruchalovi.

Běh 17. listopadu (17. 11. 2017)

Ve státní svátek Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva uspořádal Maraton klub Seitl v Hrabové opět po roce v pořadí již třetí ročník běhu. Na start se v dopoledních hodinách navzdory chladnějšímu počasí postavilo celkem 122 závodníků. Kvůli aktuálně probíhajícímu soustřední se letošního mítinku nezúčastnila několikanásobná mistryně ČR v půlmaratonu Petra Pastorová. Tento ročník přinesl novinku. Náš starosta Igor Trávníček rozšířil závod o dvě nové kategorie, a to nejrychlejší Hrabovák a nejrychlejší Hrabovačka. Důstojné zázemí našli všichni běžci v prostorách základní školy. Ceny pro kategorie nejrychlejších občanů/občanek Hrabové zajistil starosta, jenž byl jak u startu, tak u vyhlášení výsledků. Na přípravě závodu se podílel i tajemník úřadu Jan Socha. Přítomná byla také městská policie, která usměrňovala v době závodu silniční provoz.

Vítězové bez rozdílu věku: 1. Aleš Miko, SSK Vítkovice 0:34:01, 2. Ondřej Dominik, MK Seitl Ostrava, 0:35:04, 3. Vladan Šindelek, Pržno, 0:35:48, 4. Jan Hlavatík, Jump sport F-M, 0:36:12, 5. Daniel Šindelek, MK Seitl Ostrava, 0:36:25

Silvestrovský běh Hrabovou (31. 12. 2017)

Poslední prosincový den končícího roku nebyl zakončen pouze oslavami a novoročními ohňostroji, ale i sportem. Vedoucí celé akce a hlavní organizátor Ing. Radouš Holuša spolu se starostou obce Igorem Trávníčkem odstartovali v 10.05 v pořadí již 29. ročník tohoto běhu. Na pořádání akce se podíleli členové Sokolu Hrabová a sportovní Tri Atlet klub Hrabová. Sraz zájemců, prezence, převlékání, cíl a vyhodnocení výsledků se konalo v Klubovní místnosti Sokolu Hrabová. Přihlásilo se sto padesát dva účastníků! Organizátoři rozdělili startovní čísla barevně podle pohlaví a věku závodníků. Mladí sportovci v kategorii 13 až 16 let běželi jedno kolo, tedy 4 775 metrů. Pro běžce v kategorii starších byla určena dvě kola, kdy trať měřila 9 550 metrů. Rekordy se nekonaly, o ty v těchto silvestrovských bězích ani přece nejde. Start závodníků kontroloval Radouš Holuša, zatímco jeho zástupkyně za sportovní Tri Atlet klub Hrabová Ing. Mgr. Radana Holušová si organizovala rozhodčí, kteří v průběhu doběhu do cíle zapisovali časy. Závodnicí po doběhu obdrželi originální medaili a při vyhodnocení jednotlivých kategorií finanční odměny a drobné dárky. A odkud se tato tradice vzala? Kdo měl tento nápad? Podnětem pro organizátory Radima Oborného a Radouše Holušu byla sametová revoluce 1989. Tehdy byl start a cíl situován na opačné straně Hrabové na Šídlovci u knihovny. Běželo se v opačném směru než dnes. Po dvou letech došlo k přesunu centra závodu k hřišti Sokola Hrabová. Počasí závodníkům přálo, pršelo jen drobně a na konec prosince bylo poměrně teplo.

Vítězové bez rozdílu věku v kategoriích:
Ženy: 1. Iveta Rašková, Frýdek-Místek 35:48,
Muži: 1. Vojtěch Bárta, SSK Vítkovice 32:18,

Závod mládeže:
1. Zuzana Šenková, Ostrava 21:25
1. Daniel Juříček, Ostrava 17:42

Za dvacet devět ročníků cílem proběhlo celkově 3 097 účastníků.

 

Štítky: ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]