Kvůli šíření zápachu ze zóny proběhne již třetí jednání u kulatého stolu

Pokud se chce akce zúčastnit někdo z občanů Hrabové, ať mě prosím kontaktuje na [email protected] do 25.10. 2021. Jednání u kulatého stolu se uskuteční dne 26.10. 2021 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 306 Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava.

Náměstkyně primátora Kateřina Šebestová zve k 3. jednání u kulatého stolu za účasti představitelů statutárního města Ostravy a jejich městských obvodů, zástupců Moravskoslezského kraje, Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, České inspekce životního prostředí, Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, občanů a zástupců výrobních společností z průmyslové zóny Hrabová.

Hlavním tématem jednání bude seznámení se s výsledky měření kvality ovzduší, které prováděl Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě v období 6.9. 2021 – 16.9. 2021. Měření bylo prováděno pomocí dvou měřicích stanic financovaných statutárním městem Ostrava a CTPark Ostrava.

Dále budete seznámeni s projektem Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava Airsens, který je zaměřen na identifikaci zdrojů znečišťování ovzduší prostřednictvím chytrých senzorů.

Před vstupem na jednání je nutné se prokázat certifikátem o provedeném očkování, negativním testu nebo o ochranné lhůtě po prodělané nemoci COVID-19.

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]