Příspěvek se štítkem: "poplužní"

Milan Daníček: Činnosti samosprávy a státní správy ve veřejném zájmu

Pane starosto, pane tajemníku, pohybuji se v Hrabové 10 let a 6 let jsem zde trvale přihlášen. Postavili jsme si tady dům za nějakého vstupního stavu a nepřestáváme se divit k jakým změnám od prvního vstupu dochází — s poslední změnou jsem se potkal včera, když jsem z bydliště chtěl jet do centra Ostravy, a to po průjezdu ul. Poplužní na spojovací místní komunikaci podél zahrádek k ul. Mostní

Hrabová: Rezidenti zuří, v křižovatce ulic Poplužní a Dubraviova úřad postavil sloupky

Úřad v Hrabové v těchto dnech nechal před křižovatkou ulic Dubraviova a Poplužní postavit dva sloupky, rezidenti a zahrádkáři zuří a vzkazují úřadu “napište, že jsme tady naštvaní a ať si to zase odvezou”. Dále rezidenti a zahrádkáři mi vysvětlili: “Na úřadě se asi někdo zbláznil, udělají novou cestu a pak ji nechají osadit sloupky, aby po ní nikdo nemohl jezdit.”

Vladimír Slavík: Z cizího krev neteče

Dne 14.10.2020 se Rada městského obvodu v Hrabové usnesla, že je nezbytné zajistit zpracování hydrogeologického posudku pro pozemky v okolí ulice K Pilíkům. Důvody, které vedly k tomuto usnesení, zveřejněny nebyly. Posudek byl dodán počátkem roku 2021 a bylo za něj zaplaceno firmě K – GEO s.r.o., 70 tisíc Kč.

(FOTO) Oblast ulic Poplužní a K Pilíkům po deštích

Několik posledních dnů pršelo a v Hrabové jde rozpoznat místa, kde původně byly rybníky… . Nejinak to má i oblast ulic K Pilíkům a Poplužní, kde se nacházel rybník Šajar.

Hydrogeologický posudek pro lokalitu Poplužní v Ostravě-Hrabové [2]

Pokračování miniseriálu o souvislostech okolo objednaného hydrogeologického posudku pro lokalitu ulice Poplužní jsem odkládal tak dlouho, až se mi samotný posudek dostal do rukou… Závěrečný verdikt odborníků zní: “z hydrogeologického hlediska nelze zachycené srážkové vody utrácet pomocí podzemního ani povrchového vsakovacího zařízení”.

Hydrogeologický posudek pro lokalitu Poplužní v Ostravě-Hrabové [1]

Mnoho let si naše samospráva nevšímala Územního plánu města Ostravy, až nám v zatáčce u točny na Šídlovci vyrostly bytové domy. V první polovině roku 2019, po zkušenostech právě s bytovými domy, se po tlaku občanů konečně začalo něco dít a námi navrhovaná změna územního plánu některých lokalit v Hrabové prošla i našim místním zastupitelstvem. Od té doby čekáme, jak s tím magistrát “naloží” a jestli se změny opravdu zapracují do […]

Oprava povrchu vozovky na ulici K Pilíkům v úseku mezi ul. Poplužní a Bělskou

Skanska upozorňuje občany na dnešní opravu vozovky K Pilíků, viz včerejší zpráva zde na Hrabová.Info.

Hrabová: V lokalitě B225 se prodává obrovský pozemek

V předchozích dnech se na avizo.cz objevil v nabídce pozemek v Hrabové z plochy B225. Tuto plochu řeší Územní studie č. ÚS 56//II – 13/2018 Hrabová – Poplužní. Návrh parcelace byl schválen teprve v únoru 2020.

(VIDEO) Martin Veselý doporučuje dát na rady starousedlíků

Unikátní videa z roku 1979 a 2010, které mapují situaci během velké vody na území určené k zástavbě (územní plán B 226, US 56). Neodvažuji se radit novým stavebníkům, o kolik zvednout stavbu, aby se voda nedostala do domu v případě povodní.

(FOTO) Jan Kratochvíl: Přezkum výstavby příjezdové cesty z ulice K Pilíkům

Z níže uvedené žádosti je doslova patrné, co hrozí přilehlým parcelám v navrhované lokalitě Poplužní, kde se plánuje výstavba až 50 rodinných domů. Předmětná příjezdová cesta bude využívána pro budoucí výstavbu na okraji této lokality.

[email protected] [email protected]