Průmyslová zóna v Hrabové: Řízení o změně integrovaného povolení pro společnost Brembo

Předmětem změny současného integrovaného povolení „Výroba hliníkových dílů a sestav výrobků pro automobilový průmysl Brembo Czech s.r.o.“ je záměr nové instalace a povolení provozu eloxovací linky a s ní související čistírny odpadních vod. Vedení městského obvodu Ostrava-Hrabová si zase “nevšimlo” vyvěšeného oznámení na úřední desce krajského úřadu a Hrabová není účastníkem řízení.

Instalace a povolení provozu nové eloxovací linky a s ní související čistírny odpadních vod se jedná o podstatnou změnu v provozu zařízení, neboť uvedeným záměrem dojde ke změně v rozsahu zařízení, která sama o sobě dosahuje prahových hodnot uvedených v bodu 2.6. dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci.

Nečinnost vedení MOb Ostrava-Hrabová

Shrnutí údajů ze žádosti bylo zveřejněno na úřední desce krajského úřadu od 9.3. 2022 do 8.4. 2022. Jelikož se MOb Ostrava-Hrabová opět nestihl přihlásit jako účastník řízení, nebo zaslat včas námitku, bude další boj a hájení zájmů občanů Hrabové, Ostravy-Jihu a Nové Bělé takřka nemožný.

Krajský úřad mi k této záležitosti napsal:

“Na základě této skutečnosti je vedeno řízení o tzv. podstatné změně integrovaného povolení, kdy výčet účastníků řízení je stanoven v § 7 zákona o integrované prevenci. V daném případě zákon o integrované prevenci nepřiznává městskému obvodu Hrabová statut účastníka řízení. Účastníky řízení v tomto případě jsou: společnost Brembo Czech s.r.o., Moravskoslezský kraj a statutární město Ostrava.”

Vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství pan Ing. Jan Filgas mi k nečinnosti MOb Ostrava-Hrabová napsal následující:

Krajskému úřadu nepřísluší navrhovat městskému obvodu Hrabová, jakým způsobem má vykonávat svou působnost.

Městský obvod Hrabová nebyl adresně informován o tom, že je zahájeno řízení v dané věci, jelikož krajskému úřadu taková povinnost ze zákona neplyne, nicméně měl možnost nahlédnout do stručného shrnutí údajů ze žádosti, které bylo zveřejněno na úřední desce krajského úřadu, úřední desce statutárního města Ostravy a na portálu veřejné správy www.env.cz/ippc.

Popis a vymezení zařízení

Jedná se o automatickou linku na povrchovou úpravu, kde se anodickou oxidací vytváří na povrchu hliníkového třmenu tenká vrstva oxidu hliníku a výrobek již dále neoxiduje. V eloxovací lince jsou díly odmaštěny, chemicky mořeny, neutralizovány a oxidovány. V dalších lázních je povrch výrobků probarvován vrstvou pigmentů a následně probíhá studená fixace barvy. Mezi pracovními lázněmi jsou zařazeny oplachové operace v několika stupních. Hotový výrobek je pak sušen v proudu horkého vzduchu.

Voda ve formě koncentrovaných a oplachových pracovních roztoků z eloxovací linky, je po skončení jejich životnosti upravována v neutralizační stanici (ČOV). Technologické operace v neutralizační stanici probíhají v uzavřených nádržových a potrubních systémech. Upravená voda, která splňuje limity dané kanalizačním řádem, je vypouštěna do splaškové kanalizace.

Dokumenty ke stažení

Přikládám ke stažení Stručné shrnutí údajů ze žádosti (PDF)Sdělení k žádosti o poskytnutí informací (PDF).

Štítky: ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]