Rezidenti z ulice K Pilíkům se dočkali, začnou práce na doplnění osvětlení

Od 30. května 2022 budou zahájeny práce na stavbě „Doplnění veřejného osvětlení K Pilíkům”. Práce by měly v případě bezproblémových klimatických podmínek probíhat 12 týdnů.

Zhotovitelskí firma ELZA-ELEKTRO, s.r.o. bude vždy dopředu informovat, ve kterém úseku budou práce probíhat, aby v daném úseku občané neparkovali vozidla, eventuálně počítali se zhoršenou průjezdností v případě probíhajících prací. Uzavírka ulice bude řešena dopravními značkami.

Zdroj: Děkuji Martinu Veselému za přeposlání dopisu od firmy ELZA-ELEKTRO, s.r.o.

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]