Zastavil zastupitel Orkáč čištění žlábů a rýn na Šídlovci? Byla to předražená zakázka!

Úředníci i radní začali s předvolební antikampaní na podporu starosty Igora Trávníčka a snaží se otočit zastavení předražené zakázky proti mně. Je tedy nejvyšší čas předložit fakta o korupčním prostředí při zadávání veřejných zakázek v Ostravě-Hrabové a začnu se zrušenou zakázkou na čištění žlábů a rýn na Šídlovci. Víte, že byla oficiálně zakázka zrušena kvůli “neadekvátního postupu při oslovení dodavatelů a porušení schváleného postupu při zadávaní zakázek”?

Každodenní hlídání registru smluv

Každý den sleduji registr smluv, ze kterého čerpám informace pro články na Hrabová.Info a pokud mi není něco z dokumentace/smluv jasné, kontaktuji příslušného úředníka, aby mi poslal upřesnění zakázky. Stejně tak tomu bylo i v případě čištění žlábů na Šídlovci (PDF), když jsem dne 21.4. 2022 napsal panu Weissovi:

Pošlete mi prosím kompletní Vaši dokumentaci. Seznam oslovených firem, poptávací email včetně dokumentace (rozsah prací, konkretizace požadavků, atd.) a jejich dodané cenové nabídky.

Vybraná firma nenabídla nejnižší cenu!

Zápis z jednání Rady MOb Ostrava-Hrabová

Zápis z jednání Rady MOb Ostrava-Hrabová

Celá záležitost s “úředním” vysvětlením “Čištění žlabů a svodů” se táhla delší dobu a na úřad jsem napsal hned několik urgencí, aby mi nakonec až 16.5. 2022 pan Weiss napsal, že schválenou, podepsanou a zveřejněnou zakázku v tichosti ze dne na den zrušil:

Vážený pane zastupiteli,

dovoluji si se souhlasem pana tajemníka reagovat na Vaše nové dotazy osobně.

1. Přiznávám, že jako úředník jsem se zachoval nepřípustně, tím že jsem uvedl i cenu firmy v místě neobvyklou (důvod jsem již uvedl v předešlé korespondenci). Toto se již v budoucnu nebude opakovat a beru si z toho poučení.

2. Důvod proč byla vybrána firma s cenou 70Kč/bm jsem rovněž uvedl minule. I v tomto jsem pochybil tím, že jsem nevybral firmu s cenou nejnižší. Tak jako u jiných zakázek bude i v tomto případě v budoucnu
postupováno dle schválených postupů, které obnášejí písemnou poptávku nejméně 3 firem a požadavek na zaslání cenové nabídky písemně s následným výběrem dodavatele s nejnižší nabídkou.

3. Důvodem zrušení zakázky je neadekvátní postup při oslovení dodavatelů a porušení tak  schváleného postupu při zadávaní zakázek. Vybraná firma rovněž neměla cenu nejnižší a toto je také důvodem.

Uznávám svá pochybení v procesu přípravy realizace zakázky na čištění žlabů a chtěl bych Vás ujistit, že bude i v mém zájmu, aby se podobná situace již neopakovala.

S pozdravem

Patrik Weiss
Bytový technik

Některé firmy nebyly osloveny, i když úředník tvrdil něco jiného!

Od pana Weisse jsem získal více informací, než je výše uvedeno, nezveřejňuji je však, aby článek nebyl příliš dlouhý. Nicméně pan Weiss nebyl jediný, koho jsem se na čištění žlábů ptal. Napsal jsem i ostatním firmám, které měly být “údajně” osloveny a je jisté, že na našem úřadě nefungují kontrolní mechanismy, nikdo ostatní firmy pravděpodobně neoslovil!!!

Opravdu podepisuje starosta Igor Trávníček vše, co mu úředníci předloží? Kdo kontroluje veřejné zakázky? Měl by to být kontrolní výbor pod vedením pana MUDr. Gromnicy, který jde po boku starosty na kandidátce do příštích voleb?

Byli jste osloveni úřadem? Nebo si úředník oslovení vymyslel?

Byli jste osloveni úřadem? Nebo si úředník oslovení vymyslel?

Zastavil zastupitel Orkáč čištění žlábů a rýn na Šídlovci?

Po Hrabové se šíří pomluvy, že Orkáč zrušil zakázku na čištění žlábů a rýn. Z pozice zastupitele jsem se pouze zeptal úředníka na upřesnění schválené a starostou podepsané zakázky. Úředník pan Weiss nedokázal svůj postup vysvětlit a v tichosti schválenou zakázku zrušil – znamená to, že jsem zrušil čištění žlábů a rýn? Na tuto otázku si musí odpovědět sám… fakta jsem předložil.

Zadávaní veřejných zakázek nabírá dle mého názoru korupčních rozměrů a nikomu v Hrabové to očividně nevadí. Pokud bude mít však kdokoliv jakýkoliv dotaz ohledně veřejných zakázek v Hrabové, rád mu odpovím veřejně přes komentář nebo mailem [email protected]. Chcete mi nahlásit další podezřelé zakázky, tak mi klidně zavolejte na 604 715 917.

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]