Hrabová: Dražba pronájmu bytu 2+1

Městský obvod Ostrava-Hrabová vyhlásil dražbu nájmu obecního bytu 2+1 na ulici Příborská 457/33. Celková podlahová plocha bytu včetně sklepního boxu je 62,74 m2. Minimální požadovaná výše nájemného 120 Kč/m2. Pro bližší a podrobnější informace prosím kontaktujte Bc. Lucii Slívovou, tel. 720 735 346.

Oznámení z úřední desky je ke stažení v PDF.

Podmínky výběrového řízení:

K výběrovému řízení na přidělení uvolněných bytů se mohou přihlásit pouze fyzické osoby, které mají věk 18 a více let, a splňují podmínku bezdlužnosti vůči dosavadnímu poskytovateli bydlení (tzn. stávajícímu pronajímateli, ubytovateli apod.) a statutárnímu městu Ostrava na poplatcích za svoz odpadů.

Termíny prohlídky bytu:

  • 26.2. 2024 od 15:00 do 16:00 hod.
  • 28.2. 2024 od 15:00 do 16:00 hod.

Zodpovědné osoby k umožnění prohlídky bytu:

  • Tomáš Kopřiva (bytový technik)
  • Bc. Lucie Slívová (referent bytové správy)

Způsob podávání nabídky:

Hlavním kritériem pro přidělení uvolněného bytu je výše měsíčního nájemného (uvedené za 1 metr čtvereční podlahové plochy bytu), kterou stanoví žadatel do předepsaného formuláře „Žádost k výběrovému řízení na pronájem bytu“. Nedílnou součástí žádosti k výběrovému řízení na pronájem bytu je formulář „Čestné prohlášení k žádosti k výběrovému řízení na pronájem bytu“. Bez těhto formulářů bude žádost považována za neplatnou:

Žádost a čestné prohlášení jsou také k dispozici v listinné podobě na Odboru financí a správy majetku, bytové správy, kancelář č. 2, přízemí u Bc. Lucie Slívové.

Tyto formuláře musí být doručeny v uzavřených obálkách s označením „VŘ na pronájem bytu – NEOTVÍRAT”, s uvedením jména a příjmení žadatele a uvedením adresy a čísla předmětného bytu, a to na podatelnu úřadu městského obvodu Hrabová, nebo poštou na adresu Úřad městského obvodu Hrabová, Bažanova 174/4, Ostrava-Hrabová.

V případě, že bude obálka chybně nebo neúplně označena, může být komisí pro otevírání obálek z VŘ vyřazena. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK BUDE NEVEŘEJNÉ.

Výběrové řízení na uvolněné byty se řídí schválenými „Zásadami pronajímání bytů ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Hrabová“.

Pozn: Výše uvedené informace neprošly kontrolou úředníka, ale byly sestaveny z dokumentu, který byl uveřejněn na úřední desce.

Štítky: , ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]