Articles written by: Radomír Orkáč

Radomír Orkáč

Názvy ulic – L, M

L Lužná (od roku 1999) – Podle pomístního jména Luh, ke kterému ulice směřuje.

Zápis č. 2 z jednání Kulturní komise

Zápis č. 2 z jednání Kulturní komise konané dne 9.prosince 2014 v Hrabové  

Odbor interního auditu a kontroly – Ostrava

V předchozím funkčním období vydala RMOb usnesení 94/2211, ve kterém vzala na vědomí Zprávu o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly městského obvodu v roce 2014 ze dne 12.9.2014. Na emailovou adresu redakce nám bylo zasláno shrnutí této předložené zprávy, které bychom chtěli touto formou zveřejnit.

Fotky: Vánoční cinkání

Dne 4.12.2014 proběhlo v Hrabové na Šídlovci tradiční Vánoční cinkání. MŠ Klubíčko si připravilo spoustu písniček a nějaké cukrovinky, starosta obce Mgr. Rostislav Naď rozsvítil vánoční stromeček a dobrovolníci z TORALI o.s. vyzvedli Mikuláše, anděla i čerta, kteří dětem rozdali něco sladkého. Čert si nakonec žádné dítě neodnesl.

Zasedání Zastupitelstva MO Hrabová – 17.12.

POZVÁNÍ na 2. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová, které se koná dne 17.12. 2014 v 17.00 hodin v budově Úřadu městského obvodu Hrabová, Bažanova 17414, Ostrava-Hrabová

MŠ Klubíčko: Vánoční cinkání

Zveme děti a rodiče na tradiční „Vánoční cinkání“ , které proběhne 4.12.2014 v 16:00 hod. na Šídlovci v parku, před MŠ Klubíčko. Jako každý rok slavnostně rozsvítíme vánoční stromeček, příjde Mikuláš, anděl i čert a zazpíváme si vánoční koledy.

Názvy ulic – K

K Nadjezdu (od roku 2008) – Podle polohy ulice. – Kamenitá ulice spojující ul. Domovskou s mostem u průmyslové zóny. – Odkaz na mapy.cz: http://mapy.cz/s/ewEd

Kulturní komise: Dopis radě

K jednání rady městského obvodu Hrabová V Hrabové 28. 11. 2014 Vážený pane starosto a členové rady, Na naši Kulturní komisi se obrátili občané Hrabové, kteří připravují níže uvedenou publikaci s žádostí o vyčlenění finančních prostředků ve výši 20 000 Kč v připravovaném rozpočtu obce.

Obec: Návrh rozpočtu

Na stránkách obce byly zveřejněny následující dokumenty: Návrh rozpočtového výhledu na roky 2016-2018 Návrh rozpočtu na rok 2015 – výdaje Návrh rozpočtu na rok 2015 – příjmy Evid.č. 153/2014: Rozpočtový výhled SMO-MOb Hrabová na léta 2016-2018 Evid.č. 152/2014: Návrh rozpočtu SMO-MOb Hrabová na r. 2015

Komise pro děti a mládež: Mikulášská nadílka

Dne 29.11.2014 se v prostorách restaurace U Lípy konala Mikulášská nadílka. Čekání na příchod samotného Mikuláše bylo zpříjemněno hrami pro děti, které byly zasazeny do příběhu o Čertově mlýně.