Grunty

Hrabová a její rody, grunt č. 10

V jižním sousedství minulého gruntu se nachází grunt, kterému se budeme po delší odmlce věnovat dnes a který dostal přiděleno popisné číslo 38.

Hrabová a její rody, grunt č. 9

V jižním sousedství minulého gruntu se nachází grunt, kterému se budeme věnovat dnes a který dostal přiděleno popisné číslo 44.

Hrabová a její rody, grunt č. 8

Když poodejdeme od minulého gruntu nějakých 100 metrů směrem k Paskovu, dorazíme k dnešnímu gruntu s přiděleným popisným číslem 45, který se nachází naproti křižovatce ulic Paskovská a Na Honech.

Hrabová a její rody, grunt č. 7

Dnes opět můžeme výletním tempem, jelikož dnešní grunt je od minulého na ulici Jezdiště vzdálen jen pár desítek metrů. Podíváme se na grunt, který v minulosti dostal přiděleno číslo 46 a nachází se u ulice Paskovské, v zatáčce kdy rovně jedete k ulici Jezdiště a doleva po Paskovské zatáčíte směrem ke škole.

Hrabová a její rody, grunt č. 6

Po krátké přestávce vyplněné jinými články o historii se v dnešním článku vrátíme k hrabovským gruntům. Přeplaveme obrazně rybník Šídlovec zpět na druhou stranu a zastavíme se na dnešní ulici Jezdiště u gruntu, jehož stavení dostalo přiděleno číslo popisné 48.

Hrabová a její rody, grunt č. 5, Stodola

Až do článku o tomto gruntu jsme se mezi grunty pohybovali mílovými kroky. Dnes trochu zvolníme, jelikož grunt číslo 5 leží v těsném sousedství gruntu minulého, na jih od něj. Existuje dodnes a nachází se v něm restaurace Stodola. Tento grunt dostal v pozdější době přiděleno číslo popisné 55.

Hrabová a její rody, grunt č. 4

Tento grunt již v Hrabové nenajdete. Budova měla číslo popisné 54 a nacházela se severně od restaurace Stodola, v lesíku v trojúhelníku mezi Stodolou, ulicí Domovskou a Místeckou. Částečně ležel pod dnešní Místeckou.

Hrabová a její rody, grunt č. 3, mlýn

Dnes přichází na řadu grunt s pořadovým číslem 3, který nalezneme téměř až u severní hranice naší obce. Tento grunt dal v pozdější době i jméno ulici, na které se nachází – Mlynářská. Grunt býval po jistou dobu také volenstvím.

Hrabová a její rody, grunt č. 2, volenství

Dnes se zastavíme u gruntu číslo 2, který roku 1660 kupuje Jan Žáček po svém zemřelém otci Tomáši Žáčkovi. Tento grunt byl volenství, grunt svobodný, od robot osvobozený, dědičný a vlastník s ním mohl nakládat dle libosti.

Hrabová a její rody, grunt č. 1, fojtství

Stavení patřící k tomuto gruntu, jež obývali hrabovští dědiční fojtové, dnes již nenajdete. Popisné číslo tohoto gruntu bylo v pozdější době 36. Na místě původního gruntu dnes stojí hasičská zbrojnice (UPDATE: dle názoru Martina Slepičky se původní grunt nacházel v prostoru dnešní restaurace “U Lípy”, jelikož tento názor je rozumně argumentačně podpořen, považuji za nutné na něj upozornit).

[email protected] [email protected]