Mediální komise

Foto: Zájezd pro seniory

Byli jsme “kratší” součástí výletu,  který měl počátek v Hrabové a jehož cílem byly památky na Hlučínsku a okolí. Kolem poledne jsme se potkali  u zámku v Kravařích (mezitím již proběhla návštěva kostela v Ludgeřovicích a parku v Šilheřovicích) a společně jsme pak dojeli do hřebčína Albertovec.

Mediální komise stanovená pravidla neporušuje

Rada obce se zastala sv0 mediální komise a usnesením 96/2246 rozhodla o tom, že “bere na vědomí zápis z jednání mediální komise ze dne 10.7. 2018 a konstatuje, že mediální komise neporušuje stanovená pravidla”.

znak

Zápis z jednání mediální komise – 10.7. 2018

Zápis z jednání mediální komise konaného dne 10. 7. 2018 v budově úřadu.

Požadavky na zveřejnění článků a příspěvků v obecních médiích

Vzhledem k množícím se požadavkům na zveřejnění článků a příspěvků v obecních médiích (Hrabovské listy, webové stránky, Facebook) si dovolujeme upozornit, že příspěvky směřující k propagaci politických stran a hnutí nejsou a nebudou ve výše zmiňovaných obecních médiích zveřejňovány.

Zápis z jednání mediální komise – 23.5. 2018

Přítomni: Alica Strnišťová, Petr Novák, Petr Žižka, Miroslav Houžvička, Milan Slíva, Jan Šumbera, v průběhu schůzky se připojil Jan Socha.

Zápis z jednání mediální komise 19.3. 2018

Zápis z jednání mediální komise, které se konalo dne 19.3. 2018 v budově ÚMOb Hrabová.

Zápis z jednání mediální komise – 15.1. 2018

Zápis z jednání mediální komise konaného dne 15.1. 2018 v kanceláři starosty

Zápis z jednání mediální komise – 14.11.2017

Zápis z jednání mediální komise 14.11. 2017 konaného v kanceláři starosty MOb Ostrava-Hrabová

Zápis z jednání mediální komise – 9.10.2017

Zápis z jednání mediální komise, které proběhlo dne 9.10. 2017 od 16:00 v kanceláři starosty obce.

znak

Zápis z jednání mediální komise dne 19.9.2017

Zápis z jednání mediální komise konaného dne 19.9. 2017 v 17:00 v budově úřadu MOb Ostrava-Hrabová

[email protected] [email protected]