Stavby

(FOTO) Budování (staro)nového vchodu do základní školy je dokončeno

V celé České republice se snaží zřizovatelé základních i středních škol zvyšovat zabezpečení, tak aby lépe chránilo žáky a studenty. Prvním impulzem byla událost z roku 2014, kdy žena vnikla do školy ve Žďáru nad Sázavou, ubodala tam jednoho studenta a další zranila. Další incident se stal v únoru roku 2018, kdy muž napadl na střední škole svou bývalou přítelkyni [1].

(FOTO) Mostek na Hurtě čeká na kolaudaci

(Aktualizováno 20.8. 2020 v 8:00 hod.) Dle aktuálních informací, které mi poskytl včera pan Tokoš, měla kolaudace proběhnout v úterý 18.8. 2020, ale úřednice se na poslední chvíli ze zdravotních důvodů omluvila. Bude domluven další termín, ale vypadá to, že se otevření mostku na ulici Na Hurtě již brzy dočkáme!

(FOTO) Oprava břehu a česel u mostu přes Šídlovecký potok

Správa silnic Moravskoslezského kraje si objednala u odborné firmy údržbu okolí mostu přes Šídlovecký potok u základní školy v Ostravě-Hrabové.

Pokračují přípravy na vybudování bypassu u Makra

Po delším čase se mi podařilo získat aktuální informace o budování připojovacího pruhu u kruhového objezdu před Makrem.

Úřad dnes zveřejnil na našem profilu veřejných zakázek “Přístavba ÚMOb pro kulturní účely”

Předmětem zakázky jsou stavební práce týkající se přístavby budovy Úřadu městského obvodu Ostrava – Hrabová. Jedná se o stavební úpravy – přístavbu pro kulturní účely. Součástí stavebních prací je i vybudování nové komunikace napojující sousedící pozemky.

Zástupce Ostravských komunikací včera podepsal smlouvu o dílo na opravu podchodu na Šídlovci

V pondělí 20. července podepsal předseda představenstva (Ostravské komunikace a.s.) Ing. Daniel Lyčka smlouvu o dílo “Cyklostezka a chodník vedoucí podchodem pod ulicí Místeckou”.

Chystá se sanace mostku přes Ščučí na Paskovské ulici

Pověřený zaměstnanec společnosti STAVBY, OPRAVY A ÚDRŽBA SILNIC s.r.o. mapoval v tomto týdnu okolí mostu přes vodní tok Ščučí (u zastávky Kostelík). Společnost dává dohromady veškeré potřebné podklady pro zahájení plánované sanace mostu.

(FOTO) Stavba nového vchodu do základní školy

Společnost Dobré stavby s.r.o. začala s realizací nového vstupu/schodiště do základní školy na Paskovské ulici. V úterý 2. června 2020 bylo firmě předáno staveniště a v pondělí 8.6. 2020 se má dle dělníků začít stavět bednění.

Projektová dokumentace mateřské školy

Jedná se o novostavbu mateřské školy na ulici Bažanova v MOb Hrabová, včetně napojení na inženýrské sítě, zpevněných ploch a oplocení. Novostavba objektu dotváří centrum městského obvodu v blízkosti úřadu. V rámci novostavby dojde k rekonstrukci távajícího parkovacího stání v blízkosti úřadu MO a vytvoření 29 parkovacích stání, včetně 3x stání invalidní.

Příprava kruhového objezdu u čerpací stanice Shell se opět posunula

(Záznam z výrobního výboru) Křižovatka je navržena na silnicích druhých tříd v průtahu místní částí Hrabová a obcí Vratimov (sil. II/478 – ulice Mostní a sil. II/477 – ulice Frýdecká a Buničitá).

[email protected] [email protected]