Vratimov

Za dřevěnými kostely

V úterý 8.11. od 18 hod. proběhne komentované promítání fotografií – Za dřevěnými kostely.

Železniční přejezd je opět průjezdný

Železniční přejezd ve Vratimově je opět průjezdný a řidiči již tak nemusí do Vratimova přes Paskov či Horní Datyni.

Vratimov bude mít skateboardové a workoutové hřiště

Ve vratimovském sportovním areálu do konce roku vzniknou nové možnosti pro sportování dětí i dospělých.

Dočasné uzavření železničního přejezdu ve Vratimově

Dobrý den, v příloze Vám posílám informaci o omezení dopravy v centru města Vratimova, která by se mohla dotknout i Vašich občanů.

Vratimov: Prezentační video města Vratimova

Podívejte se na prezentační video našich nejbližších sousedů z města Vratimov. Snad se brzy dočkáme i u nás;-)

Vratimov: „Co se děje s budovou na koupališti“, ptají se mnozí občané

Zázemí starého koupaliště a šatny fotbalistů ve vratimovském sportovním areálu, kterému jsme vždy říkali „stadion“, byly postaveny někdy v 50. letech minulého století svépomocí v tehdy tzv. a oblíbené akci „Z“.

Dýcháme stejný vzduch, týká se to i nás

Vratimovští táhnou do boje proti špinavému ovzduší. Právník se zajímá o ArcelorMittal. Odkud pochází prach a další škodliviny v ovzduší na území Vratimova? Právě to se chystají v nejbližší době zjistit jeho obyvatelé.

Město Vratimov nabízí k pronájmu

Prostory sloužící k podnikání nacházející se ve Vratimově, Radniční nám. 824, parc. č. 179, LV číslo 1, k. ú. Vratimov o celkové výměře 89,5 m2 za účelem provozu cukrárny (kavárny).

[email protected] [email protected]