Příspěvek se štítkem: "historie"

Mlýn v Hrabové

Vlastník a provozovatel galerie Mlejn, pan Eduard Riedl, souhlasil se zveřejněním níže uvedeného textu a fotek, který je součástí rozsáhlé prezentace o zmapovaných mlýnech na Ostravsku.

Historické fotky a dokumenty z Hrabové – 001

Prakticky od samotného spuštění webu Hrabová.Info jsme plánovali zveřejňování starých fotografií, pohledů a dokumentů. Dnes startujeme seriál s názvem Historické fotky a dokumenty z Hrabové…

Hrabová v roce 1699

V tomto článku se zaměřím na to, jak vypadala Hrabová přesně roku 1699, který nám objasňuje několik dochovaných písemných pramenů, např. urbář paskovského panství, hrabovská gruntovní kniha či matriky.

Místní jméno Hrabová

Původ oikonyma neboli místního jména Hrabová mnozí občané Hrabové jistě tuší. Jméno Hrabová vzniklo od názvu stromu habr. Pojďme se však na toto vlastní jméno podívat šířeji. Na obrázku je zobrazen habrový les. Článek napsal Jan Slepička.

Tramvajová trať Hrabová Ščučí

Vzpomínka na zrušenou část tramvajové trati Hrabová Ščučí.

Hrabovská lidová pověst o původu kostela sv. Kateřiny

K dřevěnému kostelu sv. Kateřiny Alexandrijské, který byl vystavěn v první polovině 16. století, se váže zajímavá především ústně předávaná hrabovská lidová pověst.

znak

Ze středověkých dějin Hrabové

Přesné okolnosti vzniku obce Hrabová zůstávají dodnes obestřeny tajemstvím.

Hrabová a její rody, grunt č. 8

Když poodejdeme od minulého gruntu nějakých 100 metrů směrem k Paskovu, dorazíme k dnešnímu gruntu s přiděleným popisným číslem 45, který se nachází naproti křižovatce ulic Paskovská a Na Honech.

Prvních 15 let kopané v Hrabové

Kopaná byla prvním sportem, který našel nemalou oblibu na ostravském předměstí v Hrabové. Hrála ji především mládež, která utvořila několik družstev a ta soupeřila nejen mezi sebou, ale i v sousedních obcích, kde dosáhla velmi často pěkných úspěchů.

znak

Historický vývoj počtu obyvatel Hrabové

Hrabová byla založena nejpozději v první polovině 13. století, ačkoli první písemná zmínka pochází až z roku 1297.

[email protected] [email protected]