Příspěvek se štítkem: "kronika"

Pamětní kniha Hrabové – pokračování č. 11

Dělnická tělocvičná jednota Napsal Nováček Peter, starosta DTJ. Naše jednota vstupujíc v život jako nová složka strany sociálně demokratické, neměla na růžích ustláno.

Pamětní kniha Hrabové – pokračování č. 10

Spolky Sbor dobrovolných hasičů Dle kroniky hasič. sboru sepsal J. Mutina.

Pamětní kniha Hrabové – pokračování č. 6

Privilegium fojta Melichara Cholevy z Velké Hrabové. Já, Franz Josef, svaté říše římské hrabě z Oppersdorfu, svobodný pán z Dubu a Frydštejna,

Pamětní kniha Hrabové – pokračování č. 5

Povinnosti poddaných Mlýn panský ve Velké Hrabové: Mlýn ve Velké Hrabové leží na řece Ostravici, měl 3 chody /složení/ a obyvatel tohoto mlýna panského jako mlynář musel z něho platiti do panských důchodů 150 fl.

Pamětní kniha Hrabové – pokračování č.4

R. 1538-1538: Jan z Kadaně, nejmladší syn Ladislavův, žádal se svolením biskupa olomouckého, aby ves Paskov povýšena byla na městečko králem českým Ferdinandem I.

Pamětní kniha Hrabové – pokračování 3.

Z historie mlýna: V r. 1880 mlýn vyhořel. Náležel p. Pospěchovi, který se přiženil na mlýn po zemřelém Najzarovi Františkovi.

Pamětní kniha Hrabové – pokračování č. 2

Obyvatelstvo jest národnosti povětšině české. Němců jest asi 30, což jsou ponejvíce úředníci továrny na buničinu v Ratimově, Poláků jest ještě méně. V r. 1904 chtěli někteří občané na nátlak vítkovických závodů a ratimovské celulozky založit v Hrabové německou školu Schulferien.

Pamětní kniha Hrabové – pokračování č. 1

Po celé západní části rozprostírají se rybníky. Z nich selské jsou již vysušené na pole, což mělo kromě hospodářského významu i ten dobrý výsledek, že zmizela z obce nemoc zimnice, jež byla tu v dřívějších dobách domovem.

Úvodní slovo k seriálu „Pamětní kniha Hrabové“

Pamětní kniha Hrabové, vedena od r. 1922 panem učitelem Zdeňkem Olivou je pro podrobnost zápisů a výtvarné provedení považována za jednu z nejcennějších kronik uchovávaných v archivních sbírkách města Ostravy.

[email protected] [email protected]