Příspěvek se štítkem: "kronika"

Pamětní kniha Hrabové – pokračování č. 24

30.9. Starostou zvolen: Lud. Duhan, I. náměstkem: Černík Inocenc, II. náměstkem: František Lička. 6.10. Odbývalo se biřmování v Hrabové. Provedl světící biskup Dr. Viesnar. Přijel den před tím večer a po biřmování zase večer odjel. K uvítání dostavilo se několik kněží z okolí.

Pamětní kniha Hrabové – pokračování č. 22

Rok 1921 1. 2. „Vláda tmy“, divadelní hra od Tolstého byla sehrána bezvěrci z Loisovy jámy ve Vítkovicích v hostinci „U lípy“ ve prospěch sekce soc.dem. bezvěrců v Hrabové. Návštěva byla velmi četná, asi 600 osob.

Pamětní kniha Hrabové – pokračování č. 20

Rok 1898 18.8. V den narozenin Jeho Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I. zasazeny byly na oslavu jeho 50-ti letého panování 4 lípy mezi hasišským skladištěm a starou lípou za účasti školních dětí, obecního výboru a zástupců spolků.

Pamětní kniha Hrabové – pokračování č. 19

Nářečí hrabovské V Hrabové mluvilo se vždy nářečím moravským jako na Kravařsku, na rozdíl od nářečí slezského za Ostravicí.

Pamětní kniha Hrabové – pokračování č. 18

František Záviský, učitel Narodil se 11. prosince 1908 jako syn Josefa Záviského z č.p. 164, dělníka v továrně na celulosu ve Vratimově.

Pamětní kniha Hrabové – pokračování č. 17

Alois Janša, odborný učitel Narodil se 15. června 1905 jako syn Františka Janše, porybného z č.p. 89.

Pamětní kniha Hrabové – pokračování č. 15

Hrabované se středoškolským a vyšším vzděláním

Pamětní kniha Hrabové – pokr. č. 14

Pokračování v líčení událostí po vyhlášení Česloslovenské republiky v r. 1918.

Pamětní kniha hrabové – pokr. č. 13

Starosta obce byl osobně hnán k zodpovědnosti za smyšlení obyvatelstva s pohrůžkou odnětí přídělu potravin, rekvisice dobytka atd. Byly ustavičně pořádány válečné sbírky a to peněz a šactva.

Pamětní kniha Hrabové – pokr. č. 12

Potravní spolky Napsal Frant. Hanzelka. Prvními průkopníky družstevnictví byli dělníci, kteří pracovali pro stranu sociálně demokratickou v Hrabové již od r. 1889.

[email protected] [email protected]