Aktuálně: Přístavba ÚMOb Ostrava-Hrabová pro kulturní účely

(Investice za 15 miliard škrtnuty) To jsou obrovské finanční prostředky, se kterými obce počítaly. Musejí proto škrtat. Seznam Zprávy získaly seznam konkrétních projektů, které už starostové odpískali. Svaz měst a obcí totiž udělal mezi svými členy průzkum.

Nikdo se v této době do ničeho nepustí. To by byl sebevrah. My jsme dělali velkou analýzu, zúčastnilo se jí takřka pět set obcí. Pokud to přepočteme na celek, dostáváme se k desetitisícům projektů, které nebudou realizovány, v řádu kolem 15 miliard korun,“ vysvětluje předseda Svazu měst a obcí František Lukl. Více v článku Vláda přidusila obce. “Jen sebevrah by investoval”.

Situace v Hrabové

V Hrabové je očividně situace odlišná než ve zbytku republiky. Cena za postavení školky se ve dvou prohlášeních starosty Igora Trávníčka s odsupem času roku a půl liší o 40 mil. Kč a přesto se staví:

Celých 80 miliónů korun přitom Hrabová financuje ze svého rozpočtu… .

Kulturní sál chce rada obce stavět za každou cenu

Dnes tajemník úřadu zveřejnil plán na realizaci přístavby kulturního sálu, dle jeho informací by měla v nejbližších dnech vyhlásit rada obce soutěž na dodavatele. I stavbu kulturního sálu bude Hrabová hradit ze svého rozpočtu a to  bez vybavení zhruba 23 mil. korun. Cena za provoz není dosud známa, diskuze nebyla v této záležitosti s občany žádná.

Rada obce chce dokonce vyhlásit veřejnou zakázku na kulturní sál i přes námitky komise výstavby, kontrolního a finančního výboru:

Přístavba ÚMOb pro kulturní účely [1]

Na podnět zastupitele zveřejňujeme dostupnou dokumentaci k akci “Přístavba ÚMOb pro kulturní účely”

O záměru realizovat přístavbu úřadu pro kulturní účely bylo rozhodnuto orgány MOb v roce 2017. Pro podání nabídek pro zakázku malého rozsahu byla na základě usnesení rady č. 77/1740 ze dne 11.10.2017 zaslána výzva šesti dodavatelům, vybrána byla projekční firma Byvast pro s.r.o. za cenu 795 tis. Kč bez DPH. Rada MOb  svým usnesením č. 80/1826 z 22.11. 2017 rozhodla o ustavení pracovní skupiny pod vedením Ing. Sochy, která se scházela celkem 4x od 11.12. 2017 až 6.5. 2019, aby stanovila zadání a připomínkovala jednotlivé fáze tvorby projektu.

Vizualizace vnitřku sálu

Vizualizace vnitřku sálu

Přístavbu KD měly ve svých volebních programech všechny kandidující volební subjekty v komunálních volbách v říjnu 2018.

Realizační dokumentace byla dokončena 8.8. 2019. Celá stavba by měla stát 19 251 299 Kč bez DPH. Zastupitelstvo MOb Hrabová 16.12.2019 vyčlenilo na tuto stavbu v rozpočtu na rok 2020 částku 11 mil. Kč. Stavební povolení na tuto stavbu nabylo právní moci 11.2. 2020.

Přístavba kulturního sálu za 23 mil. korun bez vybavení a provozu

Přístavba kulturního sálu za 23 mil. korun bez vybavení a provozu

V současné době se projednávají zadávací podmínky pro zadávací dokumentaci vč. zadávacích podmínek a požadavků na obsah smlouvy pro podlimitním veřejnou zakázku na realizaci stavby vedenou pod názvem „Přístavba ÚMOb pro kulturní účely, Ostrava- Hrabová“. Samotnou soutěž na dodavatele by měla v nejbližších dnech vyhlásit RMOb.

Původním předpokladem bylo realizovat přístavbu KD spolu s výstavbou nové MŠ Bažanova a dokončit obě v roce 2021, neboť tyto 2 stavby spolu úzce souvisí.

V přílohách naleznete dokumentaci pro stavbu, vizualizaci i rekapitulaci rozpočtu:

[1] Převzato z webu obce

Štítky: , , , ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]