Příspěvek se štítkem: "zápach"

(VIDEO) Stop smradu zóna Ostrava-Hrabová: Návštěva Bremba 12/2021

Miroslav Novák z iniciativy Stop smradu zóna Ostrava-Hrabová na videu povídá o naší návštěvě v Brembu v prosinci 2021 a o třetím jednání se starosty. Video je na Youtube:

Stop Smradu zóna Ostrava-Hrabová: Inspekce prokázala zvýšené koncentrace jedné rakovinotvorné látky v ovzduší

Třetí jednání o Smradu ze zóny Hrabová proběhlo na Ostravské radnici! Za Všechny postižené občany jsme bojovali tentokrát ve dvou. Letmá měření ČIŽP prokázala zvýšené koncentrace jedné rakovinotvorné látky v ovzduší… ano téměř jsme v tomto dohnali Radvanice. Jiné látky zase dopadly vcelku slušně, měřily se ale pouze zákonem dané látky, nikoli jedy a prvky, které by se v plastopuchu měly skutečně hledat.

Měření kvality ovzduší u průmyslové zóny odhalilo překročení limitu u karcinogenního benzo(a)pyrenu

Minulý týden jsem požádal Magistrát města Ostravy o zaslání výsledků měření kvality ovzduší, které proběhlo ve dnech 6.-16. 9. 2021 v lokalitě Ostrava-Hrabůvka. Přišlo mi včera, proto se o něj podělím s veřejností. Alarmující je pro Hrabovou překročení ročního průměru výskytu benzo(a)pyrenu, který patří mezi prokazatelné karcinogeny a je tak velmi nebezpečný pro lidské zdraví.

Kvůli šíření zápachu ze zóny proběhne již třetí jednání u kulatého stolu

Pokud se chce akce zúčastnit někdo z občanů Hrabové, ať mě prosím kontaktuje na [email protected] do 25.10. 2021. Jednání u kulatého stolu se uskuteční dne 26.10. 2021 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 306 Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava.

(VIDEO) Stop smradu ze zóny Ostrava-Hrabová – 9.9. 2021

Co bylo včera cítit večer 8.9. 2021 v zóně? Podívejte se, video je na Youtube:

Evidence zápachu: Zápis z jednání u kulatého stolu

Dne 2. srpna zorganizoval Magistrát města Ostravy v Průmyslové zóně Hrabová jednání u kulatého stolu, na kterém se probírala problematika zápachu, který pochází z průmyslové zóny Hrabová. Dovolím si tímto zveřejnit zápis, který mi byl jako účastníkovi akce (za evidenci zápachu na hrabova.info) zaslán.

Evidence zápachu: Odpověď z České inspekce životního prostředí

V průmyslovém areálu Ostrava – Hrabová se nachází řada provozovatelů významných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, které jsou provozovány na základě platných povolení vydávaných ve správních řízeních Krajským úřadem Moravskoslezského kraje (dále též „KÚ MSK“).

(VIDEO) Stop zápachu z Průmyslové zóny Hrabová: Jednání u kulatého stolu

Komunální volby se blíží, takže se politici a státní správa sešli u kulatého stolu, aby projednali obtěžující zápach šířící se již zhruba 10 let z průmyslové zóny v Ostravě-Hrabové. Jelikož neexistuje ani po několika týdnech z této schůzky oficiální zápis, rozhodl se účastník schůzky Miroslav Novák natočit video, ve kterém popisuje jak schůzka probíhala.

Evidence zápachu: Nasbírané podněty jsme začali posílat na ČIŽP k prošetření

(Aktualizováno 28.6. 2021, 22:55 hod.) Česká inspekce životního prostředí ode mě ve čtvrtek obdržela první podnět k prošetření, který jsem podložil informacemi z online formuláře pro evidenci zápachu. Jelikož nepomohly petice (první již v roce 2012), stížnosti na úřadech (Hrabová, Jih), individuální podněty na hygienu, a ani schůzky politiků/starostů (poslední v červnu 2021), rozhodl jsem se, že spojím síly s několika dalšími občany a budeme bojovat na vlastní […]

Stop Smradu zóna Ostrava-Hrabová: Standardní odpověď od hygieny…

Ing. Miroslav Novák z iniciativy “Stop Smradu zóna Ostrava-Hrabová” obdržel od Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje dle jeho slov “standardní” odpověď na jeho zaslaný podnět. Hygiena opět jen předala podnět na Českou inspekci životního prostředí (dále jen ČIŽP) a k minulému “předání” se ČIŽP nevyjádřila.

[email protected] [email protected]