Revitalizace vnitrobloku – SoD, kvalita II

Žádost: 19.3.2015
Odpověď: 26.3.2015
Zveřejněna odpověď na webu obce: NE

Komu: Ing. Jana Faicová, ÚMOb Ostrava – Hrabová
Žadatel: Ing. Vladimír Petana, CSc.
Datum narození: XX.XX.XXXX
Adresa bydliště : XXXXXXXX
Elektronická adresa pro doručování: [email protected]
Souhlas: Souhlasím se zveřejněním mé žádosti (pochopitelně v souladu se zákonem anonymizované) a Vaší odpovědi na stránkách obce v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.


Dobrý den,

v souladu se zákonem č.106/1999 Sb. Vám zasílám žádost o poskytnutí informací.

Prosil bych o kopii uzavřené smlouvy o dílo oboustranně podepsanou stavby Revitalizace vnitrobloku OD ul. Příborská, Obchodní, Šídlovecká, V.Huga?

Byl stavebníkem požadován ( kdy) a zhotovitelem zpracován plán výstavby (kdy) – Harmonogram prací a odsouhlasen stavebníkem?

Byly stavebníkem odsouhlaseny nebo alespoň předem nahlášeni všichni subdodavatelé včetně OSVČ pracující na stavbě?

Máte záznamy ze stavebních deníků subdodavatelů?

Hlavním stavbyvedoucím byl Lubomír Trnka-vedoucí výrobní divize stavební, stavbyvedoucím byl p. Zelina. Uveďte jejich obory autorizace a čísla vydaného osvědčení.

Prosil bych o kopie záznamů k otázkám výše uvedeným.

S pozdravem
Vladimír Petana

Tato zpráva neprošla jazykovou korekturou


Dobrý den,

Vyjádření k žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Celé znění oboustranně podepsané smlouvy o dílo je zveřejněno na www.ostrava-hrabova.cz/veřejné zakázky/zadané VZ/ P14V00000006.

Stavebníkem byl dne 10.11.2014 požadován harmonogram prací a tento byl 25.11.2014 zhotovitelem předán.

Investor tento harmonogram vzal na vědomí.

Subdodavatelé ani OSVČ nebyli investorovi nahlášeni.

Na zaslanou otázku byla zaslána odpověď 19.3.2015.

Uvedený hlavní stavbyvedoucí a stavbyvedoucí v odpovědi ze dne 19.3.2015 dle sdělení jejich zaměstnavatele nejsou autorizované osoby.

Svatava Králová

Štítky:

Jeden komentář

 1. carmen říká:

  Většina dělníků, kteří dělali na stavbě byli OSVČ, které si najímala fy Elspol.
  Většinou dělali o sobotách a nedělích, přes týden se prakticky nepracovalo.
  Mám pocit, že v neděli OSVČ dělat nesmí, pouze kmenoví zaměstnanci vysoutěžené firmy.
  Na stavbě je spousta nedodělků, které se skrývají pod nánosem písku.
  Nedodělky zdokumentovány občany.
  Na některých místech se propadá dlažba.
  Aby to za chvíli nevypadalo jako chodník na Viktora Huga podél domů č.p. např. 23A,B,C… 25, 27, otřesně provedená práce.
  Kdo tehdy dozoroval stavbu a kdo ji přebíral ?!?
  Stejná zaměstnankyně stavebního úřadu?

[email protected] [email protected]