Zápis z jednání Komise výstavby, dopravy a ekologie

Zápis z jednání Komise výstavby, dopravy a ekologie Rady městského obvodu Hrabová dne 6. 10. 2015.

Přítomni: dle prezenční listiny

Usnesení:

 1. Komise bere na vědomí informaci o tom, že OK zpracovávají studii rozšíření sjezdu z ul. Místecké od centra na dva jízdní pruhy a zřízení samostatného odbočovacího pásu směrem na střed Hrabové v místě kruhového objezdu u Makra a žádá o její předložení komisi k vyjádření.
 2. Komise bere na vědomí informaci o instalaci odpadových igelitových pytlů v kovových obručích na cyklostezce A u křižovatky Mlynářská x Šídlovecká a na pravém předpolí Šídlovecké lávky.
 3. Komise pověřuje předsedu projednat návrh řešení přestavby sjezdu cyklostezky od ul. Aviatiků do podchodu pod Místeckou do podoby dle ČSN s cílem zvýšení bezpečnosti cyklistů a chodců. (1 člen se zdržel hlasování)
 4. Komise doporučuje posunout dopravní značku „Zóna zákazu předjíždění“ na ul. Paskovské za křižovatkou s ul. Mostní z důvodu zlepšení výhledu z ul. Mostní.
 5. Komise bere na vědomí informaci, že byly odstraněny pnoucí rostliny z plotu u křiž. Na Konečné x Paskovská s cílem zlepšení výhledu při výjezdu.
 6. Komise vyslovuje poděkování p. Vašnovskému za provedení měření hluku z Místecké ul., konstatuje, že nejvyšší potřeba zlepšení protihlukové ochrany podél Místecké ul. je kolem Hradčan a Šídlovce a žádá RMOb, aby zajistila oficiální měření hluku v této oblasti. (1 člen se zdržel hlasování)
 7. Komise nedoporučuje instalaci zastavovacího semaforu na Paskovské ul. (1 člen se zdržel hlasování)
 8. Komise doporučuje umožnění výjezdu autobusů z ul. Místecké původním sjezdem u pneuservisu jako pokračování vyhrazeného jízdního pruhu pro autobusy a doporučuje RMOb objednat operativní návrh úpravy u projektanta.
 9. Komise doporučuje projednat s ÚHAMO metodiku postupu s cílem dosáhnout, aby před zahájením zástavby nových lokalit rodinnými domy investor vybudoval dostatečnou přístupovou komunikaci s veškerými inženýrskými sítěmi pod ní vč. přípojek a VO.
 10. Komise doporučuje RMOb dát do parčíku na ul. Příborské zákaz venčení psů.
 11. Komise doporučuje instalaci sloupku na ul. Bažanově před výjezdem směrem
  od hřbitova na ul. Domovskou.

Zapsal: Dvořák

Štítky:

3 Komentáře

 1. Petr Žižka říká:

  Dobrý den, díky moc za tento materiál. Je vidět, že se někdo dopravou v Hrabové zabývá a hlavně způsoby, jak situaci zlepšit. Škoda, že se to občan nedozvídá z oficiálních zdrojů, tedy například z Hrabovských listů nebo z webu úřadu. Takto to skoro vypadá, že komise je nějaká ilegální partička, která pracuje mimo úřadu…

  zdravím

  Petr Žižka

 2. Martin Slepička říká:

  Domnívám se, že by nebylo vhodné realizovat bod č. 11, neboť takto by bylo znemožněno jet autu s rakví zesnulého v čele pohřebního průvodu z kostela na hřbitov.

 3. Stanislav Holiš říká:

  Samozřejmě o provozu mezi kostelíkem a hřbitovem jsme v komisi věděli, sloupek by měl být odnímatelný, pokud bude schválený a nainstalovaný.

[email protected] [email protected]