Zápis z jednání komise výstavby – 8.9. 2021

Zápis z jednání komise výstavby, dopravy a ekologie
konaného 8.9. 2021 v zasedačce ÚMOb Hrabová

Přítomni : Ing. Rundt, Ing. Dvořák, Martin Krejčíček, Stanislav Holiš, Jiří Skalský, Jana Batelková on-line na telefonu
Hosté: Ing. Jana Faicová, Renáta Moskalová

Struktura zápisu:

 • A) Doporučení radě MOb Hrabová.
 • B) Informace z jednání

Ad A) Návrhy radě:

 1. Řešení dopravní situace na Paskovské ulici poblíž odbočky na statek – komise na základě žádosti pana Zbyňka Rožnovského projednala návrh dopravního řešení včetně cenových nabídek vypracovaných Ing. Melichárkem ze Správy silnic MSK (viz. příloha) a jednomyslně doporučuje radě objednat pokud možno ještě letos dopravní značení dle varianty č.1 a dále pak zařadit do rozpočtu na příští rok rezervu na realizaci mechanické zábrany dle dalších cenově srovnatelných variant.
 2. Snížení dopravní zátěže na Paskovské ulici v části Šídlovec – komise jednomyslně doporučuje radě zažádat o změnu dopravního značení – informativní směrové dopravní značky takto:
  • Mostní (před křižovatkou s Paskovskou) směr vlevo – vypustit „Frýdek Místek“, směr vpravo – vypustit „Hrabová“, směr rovně – doplnit „Hrabůvka“ a „Nová Bělá“.
  • Prodloužená (za křižovatkou u Makra) – směr vlevo – vypustit „Paskov“ a „Frýdek Místek“.
  • Místecká ve směru na Místek – před sjezdem na Paskovskou a Prodlouženou upravit značení tak, aby byla tato odbočka označena jen na místní části „Šídlovec“ a „Žižkov“ a směr na Hrabovou aby byl vyznačen až na následující odbočce vedoucí na Prodlouženou Mostní spolu se směrem na „Šenov“ a „Vratimov“.

Ad B) Informace z jednání

 1. RD Paskovská 91/86 – komise projednala technický průzkum a vzala ho na vědomí. Návrhy na využití objektu se bude zabývat na následujících jednáních.
 2. Kruhový objezd na křižovatce Mostní Paskovská – komise vzala na vědomí informaci o objednání úpravy.
 3. Rezavé dopravní značení na sídlišti Šídlovec – komise vzala na vědomí informaci o probíhajících opravách a skutečnost, že se v této činnosti bude pokračovat i v průběhu příštího roku.
 4. Přestavba křižovatky u čerpací stanice Shell – kruhový objezd – komise vzala na vědomí informaci o zahájení řízení o umístění stavby.
 5. Chodník podél ulice U Řeky – komise vzala na vědomí informaci o průběhu řešení problému se směnou pozemků – aktuálně čekáme na výsledek jednání mezi majiteli.
 6. Oprava vozovky na ulici Mlynářské – komise vzala na vědomí informaci o objednání opravy a skutečnost, že ještě letos proběhne výběrové řízení na opravu vozovky u garáží na ulici Šídlovecké.
 7. Pasportizace zeleně – komise vzala na vědomí informaci o jejím úspěšném průběhu.
 8. Výstavba na haldě Hrabůvka nad sídlištěm Šídlovec – komise vzala na vědomí informaci o stavu řešení žádosti na změnu územního plánu – změna nebyla na MmO zatím schválena a žadatel byl vyzván k doplnění své žádosti.

Zapsal: Jiří Skalský, předseda komise DVaE

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]