Zápis z jednání komise výstavby – 5.4.2016

Zápis z jednání Komise výstavby, dopravy a ekologie
Rady městského obvodu Hrabová dne 5. 4. 2016

Přítomni: dle prezenční listiny

Usnesení:

 1. Komise doporučuje zadat vypracování operativního návrhu dopravního značení výjezdu autobusů z ul. Místecké původním sjezdem u pneuservisu jako pokračování vyhrazeného jízdního pruhu pro autobusy a jeho projednání s DI PČR. (1 člen se zdržel)
 2. Komise doporučuje zadat zpracování projektu prodloužení chodníku podél ul. Paskovské mezi ul. Na Šajaru a ul. Šlejharovou pro realizaci přechodu pro chodce.
 3. Komise doporučuje realizovat vyasfaltování ulice K Nadjezdu až po dokončení stavby Prodloužené Mostní I.
 4. Komise doporučuje instalaci reflexních kůlů na cyklostezce Domovská jižně křížení s ul. Bažanovou dle specifikace cyklokoordinátora s tím, že klíče od sklopného sloupku budou k dispozici v kostele a na ÚMO. (1 člen proti, 1 člen se zdržel)
 5. Komise doporučuje provést opakované měření pachového znečištění ovzduší autorizovanou nebo akreditovanou společností v blízkosti firem Brembo a ITT po směru větru.
 6. Komise doporučuje k zástavbě lokality US58 následující podmínky:
 • každý RD musí mít na svém pozemku mimo garáž 2 stání pro osobní auta
 • parkovací zálivy na komunikacích musí být rozmístěny rovnoměrně po celé lokalitě
 • developer musí vybudovat také obě příjezdové komunikace k ul. Paskovské
 • developer musí vybudovat také veřejné osvětlení

Zapsal: Dvořák

Štítky:

Jeden komentář

 1. Stanislav Holiš říká:

  Na předminulé komisi jsem v diskuzi zmínil přetrvávající zápach ze zóny a proto je návrh řešení v zápise z komise konané 5.4. Psal jsem už na Facebooku, možná mají nainstalované nové odfiltrování nebo neutralizaci zápachu. Nevíme ale určitě, že tyto zařízení pracují nepřetržitě. Navíc by z filtrování měl vznikat nebezpečný odpad, jehož likvidace má určitá pravidla, evidenci jeho množství a firmy, která nebezpečný odpad odborně likviduje. K tomu měření – navrhli jsme nové měření, o minulém byla firma předem informována, možná proto měření dopadlo tak jak dopadlo. Jedná se o dvě možná jednu firmu a z Nové Bělé jsou na ty pachy stejně negativní ohlasy.

[email protected] [email protected]