Zápis z jednání Komise výstavby, dopravy a ekologie – 6.9.2016

Zápis z jednání Komise výstavby, dopravy a ekologie
Rady městského obvodu Hrabová dne 6. 9. 2016

Přítomni: dle prezenční listiny

Usnesení:
1. Komise doporučuje RMOb provedení vestavby kanceláří nad zasedací místností ZMOb.

2. Komise doporučuje RMOb nahradit šířkovou zábranu na ul. Jezdiště zábranou výškovou znemožňující průjezd nákladních aut.

3. Komise doporučuje RMOb instalaci zrcadla na ul. Na Konečné v místě výjezdu z boční komunikace dle žádosti p. Marmola.

4. Komise doporučuje RMOb zvážit rozšíření odbočovací rampy z Místecké u Makra před odbočením by-passu a rozšíření ul. Prodloužené v místě připojení by-passu před podjezdem pod Místecké.

5. Komise doporučuje RMOb omezit vjezd aut a motocyklů do cyklozóny na ul. Domovské jen pro dopravní obsluhu a doplnit značku „Dej přednost v jízdě“ na všechny vjezdy na ul. Domovskou v cyklozóně.

Zapsal: Dvořák

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]