Pozvání na 14. zasedání Zastupitelstva

Pozvání na 14. zasedání
Zastupitelstva městského obvodu Hrabová,
které se koná dne 7. 12. 2016 v 16.00 hodin
v budově Úřadu městského obvodu Hrabová, Bažanova 174/4,
Ostrava-Hrabová

Program zasedání:

 1. Finanční krytí publikace „Historie obce Hrabová”, dějiny, památky a osobnosti Hrabové od 13. století po současnost
 2. Rozpočet
  a) Návrh rozpočtu statutárního města Ostravy — městského obvodu Hrabová na rok 2017
  b) Návrh kapitálových výdajů rozpočtu statutárního města Ostravy – městského obvodu Hrabová na rok 2017
  c) Návrh rozpočtového výhledu statutárního města Ostravy-městského obvodu Hrabová na léta 2018-2020
 3. Úprava rozpočtu statutárního města Ostravy – městského obvodu Hrabová k 31.12. 2016
 4. Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová
 5. Poskytnutí peněžitých darů členům JSDH a SDH Hrabová
 6. Stanovení měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva městského obvodu Hrabová
 7. Zpráva o činnosti Finančního výboru
 8. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
 9. Informace o činnosti RMOb Hrabová mezi 13. a 14. zasedáním ZMOb
 10. Záměr koupě části pozemku parc.č. 934/1, ul. Paskovská v k.ú. Hrabová
 11. Různé

V Ostravě-Hrabové dne 28.11.2016
Igor Trávníček, starosta městského obvodu Hrabová

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]