Pozvání na 9. zasedání ZMOb Hrabová – 4.3. 2024

Zveme Vás na zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová, které se koná v pondělí 4.3. 2024 v 16.00 hodin v kulturním domě budovy Úřadu městského obvodu Hrabová, Bažanova 174/4, Ostrava-Hrabová.

Návrh programu

  1. Připomínky občanů
  2. Zpráva o plnění a čerpání rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Hrabová za leden až prosinec 2023
  3. Rozpočtová opatření SMO a MOb Hrabová v období 2023 – 2024
  4. Poskytnutí peněžních prostředků na podporu projektů z rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Hrabová na rok 2024
  5. Uzavření kupní smlouvy na nemovitosti ul. Zastavěná a odbočce z ul. Krmelínská
  6. Rozhodnutí o odměňování za výkon funkce neuvolněných zastupitelů
  7. Termíny zasedání Zastupitelstva MOb Hrabová v roce 2024
  8. Informace o činnosti RMOb mezi 8. a 9. zasedáním ZMOb Hrabová
  9. Různé

Navržený pořad jednání byl schválen radou městského obvodu dne 19.2. 2024.

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]