Pozvání na 10. zasedání ZMOb Hrabová – 3.6. 2024

Zveme Vás na zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová, které se koná v pondělí 3.6. 2024 v 16.00 hodin v kulturním domě budovy Úřadu městského obvodu Hrabová, Bažanova 174/4, Ostrava-Hrabová.

Návrh programu

 1. Připomínky občanů.
 2. Zpráva o plnění rozpočtu statutárního města Ostravy – městského obvodu Hrabová za leden až březen 2024.
 3. Závěrečný účet MOb Hrabová za rok 2023 včetně zprávy auditora.
 4. Rozpočtová opatření MOb Hrabová.
 5. Rozpočtová opatření statutárního města Ostrava.
 6. Účetní závěrka a účetní převod výsledku hospodaření za rok 2023.
 7. Žádost o prověření postupu rady MOb ve věci umístění kanalizace na pozemku parc.č. 2547, ul. K Pilíkům.
 8. Návrh na změnu Územního plánu Ostrava – propojení ul. Božetěchova – Šolcova.
 9. Uzavření darovací smlouvy na pozemek parc.č. 1410, ul. Slínová v kat.úz. Hrabová.
 10. Uzavření kupní smlouvy na výkup části pozemku parc.č. 969 v kat.úz. Hrabová.
 11. Uzavření darovací smlouvy na pozemky parc.č. 2584/33 a 2584/34 v kat.úz. Hrabová.
 12. Uzavření kupní smlouvy na výkup částí pozemků parc.č. 2588/8 a 934/4 v kat.úz. Hrabová.
 13. Informace o činnosti RMOb mezi 9. a 10. zasedáním ZMOb Hrabová.
 14. Různé.

Navržený pořad jednání byl schválen radou městského obvodu dne 23.5. 2024.

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]