Zápis z jednání komise výstavby – 14.12.2016

Zápis z jednání Komise výstavby, dopravy a ekologie Rady městského obvodu Hrabová dne 14. 12. 2016

Přítomni: dle prezenční listiny

Usnesení:

 1. Komise doporučuje řešit problém Perunovy ul. přemístěním kontejnerů na odpad.
 2. Komise nedoporučuje instalaci zpomalovacích prahů v ul. Lužné.
 3. Komise doporučuje výstavbu cyklostezky za čekárnou autobusové zastávky Hrabová zóna sever a povolit jízdu cyklistů i na přilehlých úsecích chodníku.
 4. Komise doporučuje dořešit cyklostezku v úseku od ul. Krmelínské k ul. Na Rovince včetně průjezdu parkovištěm u Tesca.
 5. Komise doporučuje rozšířit chodník podél ul. Prodloužené mezi ul. Aviatiků a ul. Pod Břehy a vyznačit na něm pás pro cyklisty
 6. Komise doporučuje instalaci fotopasti v místech černých skládek a dalších problematických místech.
 7. Komise doporučuje instalaci veřejného osvětlení v ul. Na Zvoničce.

Zapsal: Dvořák

Štítky:

6 Komentáře

 1. Stanislav Holiš říká:

   

  Na závěr komise má možnost každý člen promluvit, takže jsem navrhl, aby se starostové obcí sousedících s Místeckou ulicí sešli a společně vyvinuli tlak ke zrušení poplatků na Místecké. Starostové Velké Polomi, Hrabyně a nevím kdo ještě taky táhli za jeden provaz a dosáhli postavení obchvatu těchto obcí v miliónových hodnotách. Ve srovnání s touhle investici je výše ztráty za nevybíraní poplatků na Místecké směšná částka. Další věcí byl návrh řešení na připomínku ze zastupitelstva, že na prostor skládek u ulice U řeky není kde nainstalovat fotopast. Než stále dokola odstraňovat skládky a plýtvat tak penězi a prací VPP případně účastníků akce Ukliďme Česko by mohla být instalace sloupu s betonovou patkou.  

  • Petr Halfar říká:

   Pane Holiši, jaká byla reakce na váš návrh, aby se starostové obcí sešli a společně vyvinuli tlak ke zrušení poplatků?

 2. Jan Dvořák říká:

  Aby nevznikl mylný dojem, tak doplňuji, že členové komise mohou promluvit i během jednání.

 3. Petr Halfar říká:

  https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/auto/ridici-v-roce-2017-kterym-ridicakum-vyprsi-platnost-a-kolik/r~281c333cce8111e6be7d002590604f2e/?utm_source=centrumHP&utm_medium=dynamicleadbox&utm_term=position-1&redirected=1484816503
  Dobrý článek k přečtení…z tohoto může vyplývat, že proti ucpávání městských obvodů může MD (Ministerstvo dopravy) upouštět od zpoplatnění cest i u dalších úseků, než se dosud stalo.
  Dříve jsem na MD psal přímo, zda nelze zpoplatnění posunout až k exitu 43 Paskov tak, aby lidi bez dálniční známky neprojížděli celou Hrabovou a dál na F-M pokračovali na Sviadnov = vše se zápornou odpovědí ze strany MD.
  Kdyby se starostové okolních obcí (jak píše p. Holiš) společně s MS krajem dohodli a MD požádali, tak věřím, že na základě výše uvedeného odkazu by se dalo něco dělat. MD mi odpovědělo, že MS kraj žádný podobný požadavek o zrušení zpoplatnění k exitu Paskov nepožádalo (a historicky se zrušil jen úsek od Makra po průmyslovou zónu), tj. historicky Hrabová toto vůbec neřešila = je v zájmu všech to v kontextu článku změnit (zhoršuje ovzduší, ucpává ulice, zvyšuje nebezpečnost pro chodce a okolo bydlící)?
  Zpoplatnění celé Místecké je kravina, protože úsek nenavazuje na žádnou jinou dálnici (na jednom konci Ostrava, na druhém F-M bez přímého napojení na jinou existující dálnici). Navíc úsek od průmyslové zóny po Paskov je defacto stále na katast. území Ostravy, tj. když nemusí být zpoplatněná D1 kolem Svinova, D1 kolem Brna a výpadovky dálnic např. kolem toho Brna směr jih (a spousta dalších úseků viz mapka z odkazu), proč se MS kraj a starosta Hrabové nezasadí o to, aby 3km úsek po Paskov nebyl vyňat taky v zájmu zkvalitnění bydlení všech obyvatel Hrabové?

  • občan obce říká:

   Možná by stálo za zvážení oslovit pana starostu otevřeným dopisem, tak jako ve věci zápachu z průmyslové zóny.

 4. Jan Dvořák říká:

  Ministerstvo dopravy nemluví pravdu, protože kraj v době, kdy MD začalo zvažovat zpoplatnění R56, byl ostře proti, stejně jako magistrát, ale nic to nepomohlo.
  V minulém volebním období obvod mnohokrát žádal o vynětí právě úseku po křižovatku u paskovské šachty. Vím to jistě, protože jsem takový dopis také osobně sestavoval.
  Spojení obcí je trochu naivní představa, protože i ostatní obce v minulosti psaly žádosti o zrušení zpoplatnění R56 a výsledek známe. Navíc je potřeba postupovat takticky. Pokud bychom do toho zapojili i další obce po trase D56, tak by logicky požadovaly zrušení zpoplatnění celé D56. Jsem samozřejmě pro, neboť D56 má na rozdíl od jiných dálnic víceméně lokální význam (v původním záměru to byla čtyřpruhová silnice II. třídy do Beskyd!), ale daleko průchodnější je právě požadovat zrušení zpoplatnění jen úseku na území Ostravy, jak navrhuje pan Halfar. V jiných městech srovnatelné velikosti totiž vnitroměstské úseky zpoplatněné nejsou. Ostrava je například jediné tuzemské město, kde autobusy vnitroměstské MHD musí platit mýto!
  Ze svých zkušeností vím, že jedinou cestou je bohužel cesta politická – získat osobní kontakt s ministrem dopravy. Bylo samozřejmě hrubou chybou, že bývalý starosta nevyužil, že ministrem dopravy byl jeho stranický kolega původem z tohoto kraje (pan Stanjura), ač jsem mu to radil. Na prosincové komisi jsem teď poradil přítomnému místostarostovi, ať si starosta domluví schůzku s primátorem, případně i hejtmanem, a požádá ho o to, aby v té věci kontaktoval pana ministra, protože oba jsou z té “správné” strany.
  Neumím odpovědět na otázku proč do té doby nový starosta pro to nic neudělal. Teď jsem se snažil poradit a pokud neudělá zase nic, pak opravdu nezbude než napsat otevřený dopis.

[email protected] [email protected]