Zápis z jednání komise výstavby – 17.7.2017

Zápis z jednání Komise výstavby, dopravy a ekologie

Rady městského obvodu Hrabová dne 17. 7. 2017

Přítomni: dle prezenční listiny

Usnesení:

  1. Komise souhlasí s předloženou studií přístavby sálu ÚMO pro kulturní účely a doporučuje zpracování dalších stupňů projektových dokumentací s doplněním následujícího:

– přístupový chodník od ul. Bažanovy

– vzhledové sladění s budovou ÚMO zejména na boční straně

– odclonění trafostanice pergolou či zelení (1 člen nepřítomen)

  1. Komise podporuje zachování vodních nádrží Pilíky 4 a 5 jakožto významného krajinného prvku.

  1. Komise doporučuje záměr výstavby bytových domů Spa Living s. r. o. upravit dle následujících připomínek:

– výška domů max. 3 NP shodně s přilehlou zástavbou Šídlovce

– střechy domů sedlové shodně s přilehlou zástavbou Šídlovce

– více parkovacích míst, zejména u domu pro mladé

– odbočení od Šídlovce možné jen za podmínky vybudování odbočovacího pruhu

– lokalita není vhodná k bydlení s ohledem na vysokou hlučnost a emise z přilehlých komunikací a prům. zóny

– doplnění míst pro sběr odpadu

  1. Komise doporučuje v rámci požadavků na rozpočet města doplnit do priorit pro rok 2018 přístavbu sálu ÚMO pro kulturní účely a do cizích investic by-pass na rondelu u Makra.

Zapsal: Dvořák

Štítky:

2 Komentáře

  1. carmen říká:

    Parkoviště, parkoviště, parkoviště a zase parkoviště – na betonování komisi nepotřebujeme, stačí beton z hrabovské Bety

  2. Jan Dvořák říká:

    Jde o ochranu obvodu, aby si podnikatel nepostavil dům za účelem výdělku a auta nájemníků pak neparkovala na Šídlovci a my to pak nemuseli řešit.

[email protected] [email protected]