Zápis z jednání komise výstavby – 27. 11. 2017

Zápis z jednání Komise výstavby, dopravy a ekologie
Rady městského obvodu Hrabová dne 27. 11. 2017

Přítomni: dle prezenční listiny

Usnesení

Ve věci sportovní haly komise doporučuje RMOb:

  • přesun sportovní haly k pozemku parc. č. 1711 a projednat možnost výkupu tohoto pozemku či jeho části před zadáním aktualizace studie haly v tomto místě,
  • aby TJ Sokol prověřil možnost úspory investičních nákladů haly při zachování požadovaných sportovních funkcí,
  • před rozhodnutím o stavbě provést analýzu provozních nákladů a výnosů haly
  • v průběhu přípravy projektové dokumentace dojednat smluvní vztah s TJ Sokol o zásadách budoucího provozu haly.

(2 členové nepřítomni)

Zapsal: Dvořák

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]