Zápis z jednání komise výstavby – 3.1.2018

Zápis z jednání Komise výstavby, dopravy a ekologie
Rady městského obvodu Hrabová dne 3. 1. 2018

Přítomni: dle prezenční listiny
Hlasování o usnesení:

  • Komise nedoporučuje instalaci zpomalovacích prahů na ul. Šrobárově a obou krajních zpomalovacích prahů na ulici U Kotelny dle operativního návrhu.

4 členové pro usnesení, 1 člen proti usnesení

Doporučení mimo usnesení (nehlasováno):

  1. Zajistit častější vývoz kontejnerů na tříděný odpad na ul. Krmelínské.
  2. Zajistit periodický úklid prostoru kontejnerů na tříděný odpad na ul. Krmelínské veřejně prospěšnými pracovníky ÚMO včetně zametení.
  3. Zajistit nepřetržité umístění velkoobjemového kontejneru na odpad v blízkosti ÚMO.
  4. Dohodnout s městskými obvody Nová Bělá a Jih, případně i městem Paskov, koordinovaný postup pro odstranění zápachu z průmyslové zóny

Zapsal: Dvořák

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]