Zápis z jednání komise výstavby – 7.3. 2018

Zápis z jednání Komise výstavby, dopravy a ekologie
Rady městského obvodu Hrabová dne 7. 3. 2018

Přítomni: dle prezenční listiny

Usnesení:

1) Komise doporučuje řešit prioritně jen zvýšení bezpečnosti v podchodu u Benziny s cílem odstranění zákazu jízdy na kole.

 • realizovat křížení cyklostezky a pěší trasy dle předložené studie
 • doplnit ochranné vysoké plné zábradlí na pravé straně vjezdu do podchodu
 • od ul. Aviatiků pro zamezení čelního nárazu cyklisty do betonové opěry
 • úpravu středového zábradlí pro zvýšení bezpečnosti výplní

8 členů pro usnesení

2) Komise bere na vědomí informaci o budoucnosti Pilíků.

8 členů pro usnesení

3) Komise doporučuje zřídit zónu zákazu parkování dodávek na Šídlovci s vyhrazeným parkováním dodávek na býv. autobusové smyčce, případně i na ul. Šídlovecké u výměníku (mezi ul. Šrobárovou a U Kotelny).

6 členů pro usnesení, 2 členové se zdrželi

4) Komise doporučuje neprodleně vysypat povrch cyklostezky od odlehčovacího kanálu k Pilíkům.

8 členů pro usnesení

Štítky:

2 Komentáře

 1. Jindřich Werner říká:

  Dobrý den. K usnesení bodu 1, kde je možné vidět studii křížení cyklostezky a pěší trasy?

  • Jan Dvořák říká:

   Zatím jen na ÚMO Hrabová. Požádal jsem už úřad o souhlas se zveřejněním, ale je potřeba uvést, že vlastníkem dokumentace je ÚMO Jih.

[email protected] [email protected]