Pozvání na 1. ustavující zasedání zastupitelstva – 29.10. 2018

1. ustavující zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová,
se koná dne 29.10. 2018 v 17:00 hodin
v budově Úřadu městského obvodu Hrabová, Bažanova 174/4, Ostrava-Hrabová

Program zasedání:

 1. Zahájení, zjištění usnášení schopnosti
 2. Předání osvědčení o zvolení
 3. Složení slibu členů Zastupitelstva městského obvodu Hrabová
 4. Schválení programu ustavujícího zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová
 5. Určení ověřovatelů zápisu
 6. Schválení Jednacího řádu a Volebního řádu ustavujícího zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová
 7. Volba členů volební komise pro volbu starosty, místostarosty a dalších členů Rady městského obvodu Hrabová
 8. Rozhodnutí o způsobu volby (veřejná, tajná)
 9. Volba členů návrhové komise, volební komise
 10. Stanovení počtu členů rady, o ne-uvolněném místostarostovi
 11. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva městského obvodu dlouhodobě uvolněni
 12. Volba starosty, místostarosty a dalších členů rady městského obvodu
 13. Návrh na zřízení výboru finančního, kontrolního zastupitelstva městského obvodu a volba předsedy a členů výborů
 14. Rozhodnutí o odměňování za výkon funkce neuvolněných zastupitelů
 15. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S 00671/2018 na výměnu střešní krytiny na domech Příborská 15 a 17
 16. Rozpočtová opatření
 17. Různé
 18. Závěr

V Ostravě Hrabové, dne 17.10. 2018
Igor Trávníček dosavadní starosta městského obvodu Hrabová

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]