Úřad v Hrabové se vyjádřil k odebírané hlíně ze “sáňkovacího” kopce

Paní Králová se vyjádřila k prováděným pracím (dovoz hlíny) na dorovnání terénu u mateřské školy za úřadem v Ostravě-Hrabové. Společnost SMOLO (s úřadem nemá žádný smluvní vztah) včera začala odebírat hlínu ze “sáňkovacího” kopce na ulici K Nadjezdu a kolem celé záležitosti se v naší facebookové skupině strhla diskuze, proč někdo tento kopec “ruší”…

Ještě než zveřejním samotné vyjádření paní Králové, tak si dovolím poznamenat, že tyto vícepráce zastupitelstvo neodsouhlasilo a rozhodnout mělo o nich až na svém dubnovém jednání. Jak poznamenal v minulosti právník Transparency International k podivným vícepracím, které zpětně schválilo Zastupitelstvo MOb Ostrava-Hrabová:

Jakýkoliv dodatek ke smlouvě o dílo měl být schválen zastupitelstvem městského obvodu Hrabová, což vyplývá mj. ze znění dodatku číslo 2 ke smlouvě o dílo (dostupný v registru smluv: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14194764?backlink=qz25u), který potvrzuje, že smluvní strany vnímají dříve uzavřený dodatek č. 1 za absolutně neplatný právě z důvodu nedodržení této procedury. Vzhledem k nastaveným procesům tedy bylo nutné, aby byly veškeré vícepráce odsouhlaseny předem a byl k nim předem uzavřen písemný dodatek ke smlouvě o dílo schválený zastupitelstvem městského obvodu.

Tím, že se paní Králová bez souhlasu zastupitelstva sama dohodla se společností Morys na realizaci těchto víceprací a zhotovitel souhlasil, vzdal se za tyto vícepráce jakékoliv odměny. Pokud by náhodou někdo z vedení obce chtěl tyto vícepráce zaplatit (předpokládám, že se o to někteří radní pokusí), porušil by uzavřenou smlouvu a poškodil tím Hrabovou.

Děkuji tímto paní Králové, že Hrabové ušetřila stovky tisíc korun a ukázala, že když se chce, všechno jde… došlo na má slova, že platit společnosti Morys stovky tisíc korun za naši hlínu je zlodějina…

Dobrý den,

reaguji na vámi zaslaný mail a sděluji Vám toto:

  • vhodnost použití deponie hlíny pro potřeby terénních úprav byla posouzena zástupcem společnosti která bude provádět sadové úpravy kolem novostavby mateřské školy. Nabízená hlína z deponie CTP byla tím stejným zástupcem vyhodnocena jako nevhodná
  • velmi dobře si uvědomuji za jakým účelem a kdy vznikl předmětný „kopec“, protože původcem této vzniklé deponie jsem byla já a jsem velmi ráda, že tato zima v tomto COVID období byla zimním radovánkám nakloněna
  • po posouzení a odsouhlasení vhodnosti použití této hlíny z předmětné deponie  jsem dala já, tak jako jsem dala já souhlas vytvořením této deponie. Po dokončení návozu k novostavbě mateřské školy bude tento tzv. “sáňkařský kopec“ upraven a doplněn o hlínu z výkopových prací která byla vytěžena při zahájení přístavby ÚMOb.

S pozdravem

Svatava Králová
Úřad městského obvodu Hrabová

Štítky: ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]