(FOTO | VIDEO) Studie přístavby tělocvičny – průvodní zpráva

Ve středu 22. dubna 2021 byla veřejnosti představena studie Rozšíření tělocvičny ZŠ Paskovská. Záznam z online přenosu je na youtube. O den později mi zaslal tajemník úřadu studii ke zveřejnění na www.hrabova.info. Předpokládaná cena přístavby a následného provozu je sice známá, ale tajemník úřadu a starosta architektovi nedovolili její zveřejnění.

Odkaz na záznam z youtube online streamu:

Předmětem projektu studie je řešení přístavby nové tělocvičny ke stávajícímu objektu základní školy na ulici Paskovská v Ostravě-Hrabové. Základní škola byla postavena v 60. létech minulého století a jedná se o rozsáhlý komplex pavilonů, které jsou tvarově řešeny jako obdélníky.

Fotky jsou na Google Photos:

 

Konstrukční systém stávajícího objektu základní školy je řešen jako skeletový s nosnými sloupy a výplňovým materiálem. V úrovni stropní konstrukce jsou osazeny nosné průvlaky. Založení stavby je řešeno na základových pásech z prostého betonu, které sahají do hloubky cca 2 m pod terénem. Stavba je opatřena hydroizolací typickou pro dobu výstavby.

Součástí objektu základní školy je také tělocvična, která však svými rozměry neodpovídá standardům dnešní doby a požadavkům na výkon některých sportů. Zároveň v městské části schází prostory pro veřejné sportovní vyžití.

Návrh studie přístavby nové tělocvičny má za úkol vyřešit oba tyto problémy. Stávající část tělocvičny zůstaně zachována a bude sloužit jako sportoviště pro méně prostorově náročné sporty.

Nová část přístavby bude funkčně propojena se stávající základní školou a bude sloužit pro následující sporty: florbal, volejbal, basketbal, futsal a také badminton. Vnitřní hrací plocha může být využita jako celek pro jedno sportovní utkání nebo může být rozdělená po délce na několik dílčích hřišť, např. pro účely pořádání sportovních závodů. Pro funkční provoz této přístavby budou sloužit stávající přidružené prostory jako jsou šatny, hygienické zázemí, sklady apod.

Nově je navrženo pouze vstupní zádvěří/hala, jednoduchá šatna pro příchozí diváky, dále pak hygienické zázemí pro diváky a doplňkový prostor pro uskladnění sportovního náčiní.

Jednoduchá vnitřní dispozice je doplněna o otevřené doplňkové podlaží, které je situováno nad stávající částí tělocvičny. Na tomto podlaží jsou navrženy horní tribuny pro sledování zápasu na novém vnitřním hrišti, dále bufet s otevřeným sezením a možností sledování děje na hrací ploše a také dvě uzavřené samostatné místnosti pro doplňkové činnosti jako je ping pong, bouldering apod. Přístup do této zvýšené části je zajištěn po schodišti umístěném ve vstupní hale, která je navržena jako celoprosklená, čímž zajišťuje dostatek přístupu světla do objektu.

Celkově je v nově navržené přístavbě přístup světla zajištěn pomocí jednoltivých průběžných pásů oken, které budou zároveň sloužit pro přirozené větrání objektu.

Konstrukčně je nová přístavba tělocvičny řešena jako skeletová konstrukce s výplňovým materiálem např. z keramických zdících tvárnic doplněná o zateplovací systém. Hlavní část objektu bude zastřešena pomocí dřevěných vazníků, dílčí stropní konstrukce pak budou řešeny jako železobetonové stropní desky, střešní krytina je pak navržena jako zateplená plochá střecha na všech dílčích částech přístavby.

Tvarově je objekt přizpůsoben stávajícímu objektu základní školy a je navržen také jako soustava obdélníků, nicméně celkový koncept stavby odpovídá standardům dnešní doby.

Vnější úpravy povrchů řeší studie variantně, a to buď s myšlenkou architektonicky novou přístavbu zcela odlišit od stávající části základní školy a nebo se přiblížit stávajícímu řešení objektu ZŠ. Stávající objekt základní školy má původní fasádu a předpokládá se, že v průběhu následujících let může dojít k její obnově a docílit tak celistvého moderního a zároveň minimalistického vizóru stavby.

Plánovaná přístavba tělocvičny není v rozporu s územně plánovací dokumentací, niceméně není možné navrhnout přístavbu funkčně a vhodně tak, aby zcela vzhledově korespondovala se stávající částí základní školy. Přístavba je výškově rozdělena do několika úrovní tak, aby její celkový koncept nepůsobil megalomanským dojmem. Výškové řešení koresponduje jak se stávající částí objektu, tak s okolní zástavbou bytovými domy.

Nové prostory, které vzniknou realizací tohoto projektu budou sloužit pro školní účely, rozvoj dětí a mládeže a také jako vhodné prostory k pronájmu veřejnosti, dojde tak ke kulturnímu rozvoji městské části a podpoře sportovní činnosti.

Štítky: , ,

Jeden komentář

 1. Jan Šumbera říká:

  Takze chapu to spravne, ze hala zakryje pohledove celou pulku skoly a to zepredu z pohledove casti z ulice? A takto necitlive prekryje puvodni architekturu?

  Povazoval bych nanejvys za seriozni poskytnout celkove vizualizace jak pusobi celek haly se skolou nikoliv jen vizualizaci haly.

  Jak se vyporada investor (obec) s tim, ze prave do techto mist nedavno investoval cca 4 mil. Kč (parkove upravy, schodiste do druziny.

  Navrhoval bych v druhe polovine parku pred skolou vybudovat parkoviste, at je to “dokonale”.

  Bylo treba konzultovano s MAPPA?

  Kocicka s pejskem dal placaji dort a ke vsemu to radne smrdi. A ted uz jen zmuchlat opevovany plan rozvoje obce a hodit ho do kose.

[email protected] [email protected]